Restart računala

« Back to Glossary Index

Reset ili Ponovno pokretanje; na operacijskom sustavu Windows otvorite Start i odaberete “Restart” (“Ponovno pokreni”).

Na Windows 8 i starijima isti efekt se postiže i sa “Isključi računalo” (“Shut down”).

No, to Ne vrijedi na “Windows 10” i novijima gdje restart mora biti restart.

« Back to Glossary Index

Author: NORT