podatak licence

« Back to Glossary Index

Licenčni ključ (npr. ABCD-1234-EFGH-5678-NORT) ili ‘aktivacijski ključ
Javni ID / ID oznaka licence (npr. ABC-123-DEF)
Korisničko ime (EAV-0123456789)

Najjednostavnije ga je vidjeti tako da otvorite program i na tastaturi pritisnete tipke CTRL-U

 

« Back to Glossary Index

Author: NORT