Tag: Home

Desktop programi kojima se ne može upravljati putem ESMC servera; EAV, EIS, ESSP

Posted in 01-Desktop

Pregled
Koja računala imaju ESET-ov program
aktiviran mojom licencom
Home licence

Programi Upute se odnose na licence kojima možete aktivirati sljedeće programe: ESET NOD32 Antivirus (Windows) ESET Internet Security (Windows) ESET Smart Security Premium (Windows) ESET…
...više...
Posted in 01-Desktop 10-Pretplata-Licenca

Aktivacija programa – ESET Home aktivan
Promjena licence

Tema Kako aktivirati novije programe licencom ako je računalo u sustavu ESET Home. Odnosi se na programe kategorije za ‘kućne’ i male korisnike: • ESET…

...više...
Posted in 01-Desktop

Instalacija, aktivacija ‘kućne’ kategorije programa

Instalacija programa: • ESET NOD32 Antivirus (EAV) • ESET NOD32 Internet Security (EIS) • ESET NOD32 Smart Security Premium (ESSP; samo osnovna instalacija, bez konfiguriranja…
...više...
Posted in 01-Desktop 30-Pogreške

Poruka “Zaštita web-kamere ne funkcionira”
“Webcam protection is not working”

Tema U programima: • ESET NOD 32 Antivirus • ESET Internet Security • ESET Smart Security Premium …i u većini slučajeva na operacijskim sustavima: •…
...više...
Posted in 01-Desktop 02-Server 10-Pretplata-Licenca 30-Pogreške

Poruka “Pretplata koja se prekomjerno upotrebljava” (“Prekomjerna upotreba licence”;”Overused license”;ACT39;ACT.39)

Napomena ESET je promijenio naziv “Licenca” u “Pretplata” i “Licenčni ključ” u “Aktivacijski ključ”. Sve ostalo ostaje kao u članku i sve osim naziva je…
...više...
Posted in 01-Desktop

Koja je razlika između programa
– NOD32 Antivirus
– Internet Security
– Smart Security Premium?

Sljedeća stranica sadrži detaljnu tablicu Usporedba – EAV / EIS / ESSP (hrv) EAVvsEISvsESSP EAV vs EIS vs ESSP usporedba comparison compare xvsx xvshomex eavvseisvsessp…
...više...
Posted in 01-Desktop 02-Server

Kako deinstalirati ESET-ov antivirusni program u Windows 10 / 11?

Tema Deinstaliranje ESET-ovog antivirusnog programa. Postupak za stolna računala, laptope i servere s modernom verzijom operacijskog sustava Windows. Video     Postupak Windows 11 Start…
...više...