Tag: Agent

ERAAgent EMAgent

Posted in 02-Server

Nadogradnja EMAgenta / ERAAgenta
(via EPX)

Postupak putem ESET Protect konzole Otvorite EET Protect konzolu Kliknite na Dashboard >> Outdated: Kliknite na ESET Management Agent. Kliknite na “Update installed ESET products..”…
...više...
Posted in 01-Desktop

Deinstaliranje ERAAgenta
(bez EPX / ESMC / ERA servera)

Na jedan od sljedećih načina možete pokušati deinstalirati ERA Agenta ako nema vezu prema administrativnom serveru ESET Protect, pa ne možete deinstalirati s centralne konzole….
...više...
Posted in 03-ESMC-EP 30-Pogreške

Rješavanje problema pri implementaciji ESET Management Agenta 7.x

Pitanje Nekoliko razloga neuspjele implementacije ESET Management Agenta Utvrdite što je uzrokovalo neuspjeh implementacije ESET Management Agenta Računala nestaju s kartice Push install u ESET…
...više...
Posted in 03-ESMC-EP

Implementacija ESET Management Agenta (7.x)

Pitanje Kako implementirati ESET Management Agent verzije 7.x? Detalji ESET Management Agent olakšava komunikaciju između klijentskih računala, ostalih ESET Security Management Center (ESMC) komponenti i…
...više...