Category: 03-EPX

Administrativna konzola za nadzor i upravljanje računalima

Posted in 01-Desktop 02-Server 03-EPX

Ažuriranje ESET-ovih programa u zatvorenim okruženjima
(offline, “airgap“)

Tema Kako ažurirati izdvojena računala ako samo jedno računalo ima pristup internetu.   Uvod Nekim računalima radi sigurnosti nije omogućeno spajanje na internet, ali naravno…
...više...
Posted in 02-Server 03-EPX

ESET Protect – Windows –
Zaboravljena lozinka

Tema Zaboravili ste lozinku za prijavu u Web konzolu za ESET Protect Uvod U slučaju da ste preuzeli administrativni server, a u dokumentaciji nije navedena…
...više...
Posted in 01-Desktop 02-Server 03-EPX 30-Pogreške

ESET Protect
Dijagnostika

Tema Prikupljanje dijagnostičkih logova za analizu problema u radu sljedećih dijelova sustava: • ESET Protect (EPx) server / konzola • EMagent (ESET Management Agent) •…
...više...
Posted in 03-EPX

ESET Protect – Preporučene radnje (Best practices)

Tema Preporučene radnje za konfiguriranje sustava ESET Protect. Uvod Po instalaciji su navedeni serveri konfigurirani na način koji odgovara zahtjevima većine poduzeća. No, inicijalne postavke…
...više...
Posted in 01-Desktop 02-Server 03-EPX 04-Mobilni

Koja verzija programa je instalirana

Tema Koja verzija ESET-ovog programa je instalirana.   Postupak – Kratko (tl;dr) Otvorite program >> Help >> [“About”] >> “Verzija” (“Version”)   Postupak – Detaljno…
...više...
Posted in 01-Desktop 02-Server 03-EPX 30-Pogreške 80-Prijetnje

ESETLogCollector – ESET Log Collector – ELC

Tema Slanje dnevnika (logova) na analizu radi rješavanja problema.   Uvod Za potrebe rješavanja problema koji ne spadaju u kategoriju uobičajenih (za koje rješenje možete…
...više...
Posted in 03-EPX

ESET Protect Virtual Appliance – Nadogradnja na novu verziju

Tema Nadogradnja servera “ESET Security Management Center, Virtual Appliance” i starijih verzija “ESET Protect Virtual Appliance” na novu verziju. Uvod Nadogradnja ESET Protect servera i…
...više...
Posted in 03-EPX

Što je potrebno napraviti da se EMagentima izvan LAN-a dopusti javljanje administrativnom serveru

Otvorite promet na firewallu perimetra, standardno je to pravilo tipa “Allow IN TCP/2222”. Ako ste tijekom instalacije ESET Protecta (EPX) promijenili uobičajeni port 2222 –…
...više...
Posted in 01-Desktop 03-EPX

Kako instalirati ili nadograditi ESET Endpoint Security ili ESET Endpoint Antivirus na klijentska računala (samostalna instalacija)?

Tema Kako instalirati ESET Endpoint Security ili ESET Endpoint Antivirus najnovije dostupne verzije na klijentske radne stanice (samostalna instalacija) ? Nadogradnja ESET Endpoint programa starijih…

...više...
Posted in 03-EPX

Kako izvesti certifikat i javni ključ iz administrativnog servera

Tema Kako izvesti certifikate servera ili agenta i javni ključ Certificate Authorityja (CA) iz ESET-ovog administrativnog servera. (slike prikazuju stariju verziju, ali je princip isti)…

...više...