Nadogradnja EMAgenta putem administrativnog servera

Tema

Nadogradnja ESET Management Agenta / EMAgenta  na novu verziju.

Postupak putem ESET Protect konzole

Otvorite ESET Protect konzolu.

Kliknite na Dashboard >> Outdated [2]:

Kliknite na ESET Management Agent [3].

Kliknite na “Update installed ESET products..”

Otvorit će se prozor sa sažetkom.

Možete kliknuti “OK” i pokrenuti postupak nadogradnje EM Agenta..

..ili kliknuti na “X (click to see list)” da biste vidjeli popis računala na kojima će se Agent nadograditi.

Dodatak

Radi opreza, dobar je običaj u prvom krugu odabrati samo nekoliko klijenata i isprobati postupak na njima.

Kliknite na [-] (minus) da isključite sve aktivne i potom odaberite samo one na kojima želite testirati:

Kliknite [OK] i postupak će krenuti.


emagent agent xemagent xagent upgrade xupgrade nadogradnja xnadogradnja xepx epx xepxc epxc

Ažurirano: 2023-12-21

image_pdf

Author: NORT