Nadogradnja EMAgenta / ERAAgenta
(via EPX)

Postupak putem ESET Protect konzole

Otvorite EET Protect konzolu

Kliknite na Dashboard >> Outdated:

Kliknite na ESET Management Agent.

Kliknite na “Update installed ESET products..”

Otvorit će se prozor sa sažetkom. Možete kliknuti “OK” i pokrenuti postupak nadogradnje EM Agenta..

..ili kliknuti na “X (click to see list)” da biste vidjeli popis računala na kojima će se Agent nadograditi.

Možete odabrati samo nekoliko klijenata – kliknite na [-] (minus) da isključite aktivne i potom odaberite koje želite:

Kliknite [OK] i postupak će krenuti.


emagent eraagent agent xemagent xeraagent xagent upgrade xupgrade nadogradnja xnadogradnja xepx epx xepxc epxc

image_pdf

Author: NORT