Konfiguracija ESET Protect servera i EMagenta
za detaljno zapisivanje događaja

ESET Protect / EMagent

Trace logging

1. Kreirajte datoteke “traceAll”

Važno: Drugo “A” u nazivu “traceAll” mora biti veliko. Datoteke kreirajte npr. batch/shell naredbom
echo X > %datoteka%
%datoteka% zamijenite sljedećim putanjama:

1.1 Na ESET Protect Serveru

• Windows OS:
C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Logs\traceAll

• Linux OS:
/var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/traceAll

1.2 Na ESET klijentu

• Windows OS:
C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs\traceAll

• Linux OS:
/var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/traceAll

2. Konfigurirajte ESET Protect server i agente

(v.video)

Postavite server i agente sa “Warning” na “Trace” razinu zapisivanja događaja:

  • Server: ESET Protect >> More… >> Server settings >> Advanced settings >> Logging >> Trace log verbosity = izaberite “Trace”
  • Agent: ESET Protect >> Policies >> (pronađite policy koji obuhvaća promatrane klijente) >> Edit policy >> Settings >> Advanced settings >> Trace log verbosity = izaberite “Trace”

3. Reproducirajte problem ili pričekajte da se pojavi

4. Nakon zapisivanja

4.1 Vratite konfiguraciju servera i agenata sa “Trace” na “Warning”

4.2 Obrišite kreirane datoteke “traceAll”

4.3 Prikupite logove programom ELC

—o—

Više detalja: https://help.eset.com/protect_admin/latest/en-US/fs_agent_connection_troubleshooting.html


xtracex xloggingx tracelogging xtraceallx xdebuggingx xlogiranjex xdnevnikx dnevnik traceLogVerbosity xtraceLogVerbosityx trblsht xtrblsht troubleshooting xtroubleshooting emagent xemagent epx xepx

Ažurirano: 2023-12-21

image_pdf

Author: NORT