Deinstaliranje ERAAgenta
(bez EPX / ESMC / ERA servera)

Na jedan od sljedećih načina možete pokušati deinstalirati ERA Agenta ako nema vezu prema administrativnom serveru ESET Protect, pa ne možete deinstalirati s centralne konzole.

1.Control Panel

Program, naravno, možete deinstalirati na uobičajen način putem Control Panela kao bilo koji drugi program.

2.WMIC

Ako imate više računala – kreirajte .CMD skriptu i pokrenite je na klijentima. Npr.:

WMIC Product Where "Name Like 'ESET Management Agent'" Call Uninstall

3.MSIExec

Skriptom možete pokrenuti i deinstaliranje programom MSIExec.

• Prvo pronađite .MSI instalacijski paket na tom računalu računalu (npr. “x:\instal\Agent_x64.msi“), a nakon toga koristite naredbu:
MSIEXEC /uninstall X:\instal\Agent_x64.msi /qb REBOOT="ReallySuppress"

Ako Agent ima lozinku za zaštitu od deinstaliranja:

MSIEXEC /uninstall X:\instal\Agent_x64.msi /qb REBOOT="ReallySuppress" PASSWORD="admin123"

Ako ovo gore ne uspije (npr. ako je Windows OS obrisao instalacijsku datoteku Agenta) pokušajte tako da prvo preuzmete novu instalacijsku datoteku ERAAgenta s interneta, pa onda upotrijebite gornju komandu i path ka novoj datoteci.

PSExec

Skriptu možete pokrenuti i s udaljenog računala programom PSExec:

psexec.exe -accepteula -i 1 -d \\REMOTEPC -u “REMOTEPC\korisnik” -p “admin123” “C:\prog\Agent_x64.msi”

4.ESETUninstaller (EUI)

Ako ništa ne uspije – preuzmite EUI, pokrenite računalo u Safe Mode i tako deinstalirajte ERAAgenta:

https://www.nod32.com.hr/podrska/kb487 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=oyWlHe9mEZg


deinstaliranje uninstall wmic msiexec controlpanel control panel appwiz.cpl appwizcpl xdeinstaliranje xuninstall xwmic xmsiexec xcontrolpanel xcontrol xpanel xappwiz.cpl xappwizcpl

image_pdf

Author: NORT