Kako nadograditi ESET Protect (Windows) na najnoviju verziju

Problem

Objavljena je nova verzija ESET Protect

Trebate izvršiti nadogradnju svoje postojeće ESET Protect instalacije na Windows serveru na najnoviju verziju

Upoznati ste da je dostupna i nova verzija Jave ili OpenJDK paketa, i želite istovremeno nadograditi i to

Izvršite backup postojećeg stanja

Napravite export certifikata i CA iz postojećeg EP

Napravite backup EP SQL baze

Kreirajte Restore point Windows servera.

Ako je Windows server u virtualnom okružju, kreirajte njegov snapshot.

 

Nadogradnja Java ili OpenJDK

Objavljena je novija verzija Jave ili OpenJDK paketa koji koristite za ESET Protect na svojem Windows serveru.

Trebate izvršiti nadogradnju te Jave ili OpenJDK

Postupak za nadogradnju Jave
 • Zatvorite EP web konzolu
 • Otvorite Apache Tomcat mapu s izvršnim datotekama na računalu
  Ta mapa nalazi se najčešće u:
  C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 9.0\bin
 • Tamo pronađite i pokrenite Tomcat9w.exe čime ćete otvoriti prozor postavki Tomcata.
 • Kada se otvori prozor “Apache Tomcat 9.0 Propeties”, u njemu locirajte karticu (tab) “Java”
  U polju “Java Virtual Machine” vidjeti ćete putanju do Jave ili do OpenJDK koju sada koristi Tomcat

Tomcat Properties

 

Izvršite nadogradnju svoje Java ili OpenJDK prateći upute proizvođača

  • Kada ta nadogradnja završi, locirajte i zabilježite mapu u kojoj se sada nalazi ta najnovija verzija Java ili OpenJDK
  • Pod “Apache Tomcat 9.0 Propeties”, u kartici “Java”, u polju “Java Virtual Machine”, promijenite putanju na lokaciju gdje se sada nalazi Java ili OpenJDK, tako da putanja upućuje na nadograđenu verziju
   Kliknite na “Apply” kako bi te promjene bile spremljene i zatvorite
  • Kliknite na “OK” da zatvorite prozor “Apache Tomcat 9.0 Propeties”
  • Otvorite svoju EP web konzolu kako biste provjerili može li se normalno otvoriti, odnosno jeste li dobro upisali promjene Java/OpenJDK.

 

Nadogradnja ESET Protect (Windows) na najnoviju verziju

S naše download stranice za poslovne okrisnike preuzmite kompletni (All-In-one) instalacijski paket najnovije verzije ESET Protect (EPX).

Razmotajte (unzip) ga na neku lokaciju na disku tog Windows servera.

Pokrenite setup.exe.

Odaberite “Upgrade all components”

 

Pratite upute na ekranu.

Kada proces završi, pokrenite ESET Protect Web konzolu kako biste provjerili uspješnost nadogradnje.

 


EP upgrade; EPX upgrade; Java upgrade; Tomcat

image_pdf

Author: NORT01