Kako nadograditi ESET Protect (Windows) na najnoviju verziju

Problem

Objavljena je nova verzija ESET Protect

Trebate izvršiti nadogradnju svoje postojeće ESET Protect instalacije na Windows serveru na najnoviju verziju

Upoznati ste da je dostupna i nova verzija Jave ili OpenJDK paketa, i želite istovremeno nadograditi i to

Kreirajte backup postojećeg stanja

Napravite export certifikata i CA iz postojećeg EP

Napravite backup EP SQL baze

Kreirajte Restore point Windows servera.

Ako je Windows server u virtualnom okružju, kreirajte njegov snapshot.

 

Nadogradite Java / OpenJDK

Možda je objavljena novija verzija Jave / OpenJDK-a koji koristite za ESET Protect na Windows serveru, pa ih nadogradite.

Postupak za nadogradnju Jave
 • Zatvorite EP web konzolu
 • Otvorite Apache Tomcat mapu
  Ta mapa nalazi se najčešće u:
  C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 9.0\bin
 • Pokrenite Tomcat9w.exe 
 • Kada se otvori “Apache Tomcat 9.0 Propeties” kliknite na karticu (tab) “Java”
  U polju “Java Virtual Machine” ćete vidjeti putanju do Jave / OpenJDK-a koju sada koristi Tomcat

Tomcat Properties

Nadogradite prateći upute proizvođača.

  • Kad nadogradnja završi, zabilježite mapu u kojoj se sada nalazi ta najnovija verzija Java ili OpenJDK
  • Pod “Apache Tomcat 9.0 Propeties”, u kartici “Java”, u polju “Java Virtual Machine”, promijenite putanju na lokaciju gdje se sada nalazi nova Java ili OpenJDK
   Kliknite na “Apply”
  • Kliknite na “OK”
  • Otvorite EPX web konzolu i provjerite radi li

Nadogradnja ESET Protect (EPX Windows) na najnoviju verziju

S naše download stranice za poslovne korisnike preuzmite kompletni (All-In-one) instalacijski paket najnovije verzije ESET Protect (EPX).

Raspakirajte (unzip) ga na privremeni direktorij na disku tog računala (nemojte koristiti mrežne diskove, UNC ili mapirane).

Pokrenite setup.exe.

Odaberite “Upgrade all components”

Pratite upute.

Kada proces završi, pokrenite ESET Protect Web konzolu i provjerite.


EP upgrade; EPX upgrade; Java upgrade; Tomcat

image_pdf

Author: NORT01