Početak rada sa sustavom “ESET Protect”
(EPX Virtual Appliance; EPXVA)

Uvod

Standardne radnje za početak rada s ESET Protectom koje su dale najbolje i najbrže rezultate. Pretpostavke:

ESET Protect server (EPX) je instaliran kao Virtual Appliance (EPXVA)
• situacija sa i bez Active Directoryja (AD;MSAD)
• imate prava administratora domene / računala
• na klijentima je trenutačno instalirana zastarjela verzija ESET-ovog programa ili drugi antivirusni program

Opis radnji

[1] Priprema računala koje će biti Virtual host

Koristit ćemo ESET Protect Virtual Appliance EPXVA
Preduvjeti: https://help.eset.com/protect_deploy_va/latest/en-US/?prerequisites.html
Ukratko – software: Hyper-V ili VirtualBox; bilo koji moderan operacijski sustav.
Hardware: standardno uredsko računalo koje ima najmanje CPU s 4 jezgre + 4 GB RAM-a + SSD disk
Operacijski sustav: bilo koji moderan OS koji podržava navedenu virtualizaciju

[2] Inicijalno podešavanje EPXVA

Import: https://help.eset.com/protect_deploy_va/latest/en-US/deployment_process.html
Inicijalno podešavanje: https://help.eset.com/protect_deploy_va/latest/en-US/deployment_process.html?config_va.html
Video – VirtualBox: https://www.youtube.com/watch?v=b44XTwiFjQ8
Važno: ako vam lokalni DNS nije u odličnom stanju, onda na EPX serveru obavezno koristite statičku IP adresu i za podešavanje EPXVA i za reference Agenta na taj server.
Stanje DNS-a možete provjeriti nizom testova: https://www.nod32.com.hr/podrska/kb7662

[3] Pregled operacijskih sustava i plan..

..instaliranja nove verzije Endpointa na klijente i ESSW / ESSLx na servere.

Ako imate operacijske sustave (XP, Vista, Win7 bez Service packa) koji nisu kompatibilni s novim ESETovim programima v.8.x, na EPX napravite statičke grupe (https://help.eset.com/protect_admin/latest/en-US/admin_create_new_static_subgroup.html) u koje ćete “staviti” računala sa zastarjelim OS-om kako biste im instalirali starije verzije softvera (v.6.5 će raditi do kraja 2022.godine)

[4] Instalacija EMAgenta..

..na sva računala koja želite kontrolirati putem EPX konzole. Nije važno koja verzija sigurnosnog programa je instalirana.

[a] Ako nemate domenu..

..(imate Microsoft Windows Workgroup ili potpuno samostalne klijente) Agenta je najpouzdanije instalirati “Agent Live Installerom” (https://help.eset.com/protect_admin/latest/en-US/agent_live_installer.html) kojega možete pokrenuti putem bilo kojeg administrativnog alata ili u krajnjem slučaju “ručno” na sâmom računalu.
Ukratko: na ovaj način se kreira .ZIP datoteka u kojoj je .BAT skripta koju treba pokrenuti na svakom računalu

[b] Ako imate domenu..

..najbolji način je “Agent Deployment server task” (https://help.eset.com/protect_admin/latest/en-US/server_tasks_agent_deployment1.html).
Ukratko: na ovaj način se sa servera, korištenjem računa domenskog administratora, napravi “push” instalacije. Ovaj način zahtijeva uobičajene domenske preduvjete: uspješno dodavanje servera (u ovom slučaju EPXVA) u domenu, poznavanje lozinke domenskog administratora, ..

[5] Deinstalacija postojećeg ESET-ovog (ili drugog antivirusnog) softvera..

.. sa desktopa / laptopa
https://help.eset.com/protect_admin/latest/en-US/client_tasks_software_uninstall.html
Obavezno resetirajte računalo nakon deinstalacije postojećeg antivirusnog programa, a prije instalacije nove verzije.

[6] Instalacija najnovije verzije Endpointa (prema verziji OS-a)

https://help.eset.com/protect_admin/latest/en-US/client_tasks_software_install.html
Na Windows 7 više nije moguće instalirati EEA/EES verzije 10 i noviji, već se može instalirati samo EES/EEA v.9, i to ako ima SP1 i sve Windows Update (*1) . Isto vrijedi i za Windows 8.x.
Starije verzije OS-a više nisu podržane.
Windows XP+SP3, Vista i Windows 7 bez SP mogu instalirati v.6.5 (koji se planira ugasiti krajem 2022).

[7] Pojedinačna nadogradnja ESETovih programa na serverima..

(EFSW -> ESSW; prema OS-u)
Na serverima možete napraviti isto što i na desktopima (v. točke 5 i 6).
No, naša preporuka je da serverima kad god je moguće pristupite pojedinačno bez obzira radi li se o ESET-ovom softveru ili nekom trećem:
– disk-image servera (ili puni snapshot/checkpoint)
– deinstalacija postojećeg antivirusnog programa na samom serveru
– restart servera
– instalacija ESET Server Security (ESS) v8+ na novije Windows Server / Linux server operacijske sustave ili
– instalacija ESET File Security na stariji serverski OS


epx xepx xhowto howtoepx xhowtoepx epxva xepxlinux enterepx xenterepx

Ažurirano: 2024-02-09

image_pdf

Author: NORT