Nadogradnja ERA5, ERA6x na ESET Protect

Tema

Nadogradnja ERA5 ili ERA6x na EPX, EP8 (ESET Protect On-Prem).

Postupak – Kratko (tl;dr)

Ukratko – ERA5 i ERA6x su vrlo stari serveri, trenutačno u statusu EoL (End of life), struktura i tehnologija se znatno razlikuju od ESET Protect i nadogradnja nije više moguća, a ako je tehnički moguća, prema našem iskustvu nije preporučljiva jer ima mnogo mjesta na kojima može “pasti”.

Stoga donosimo najbrži i najpouzdaniji postupak – instalacija novog servera i “preotimanje” klijenata iz stare konzole.

Ovaj postupak ne zahtijeva niti novo i posebno računalo, niti serverski operacijski sustav.

Postupak – Detaljno

Prelazak na sustav ESET Protect, EPX – Plan rada
U grubim crtama, radnje koje trebate napraviti su grupirane u ove cjeline:

1. Priprema računala koje će biti Virtual host (koristit ćemo ESET Protect Virtual Appliance, EPXVA)
2. Import i inicijalno podešavanje EPXVA
3. Pregled operacijskih sustava radi plana instaliranja odgovarajuće verzije Endpointa i EFSW/ESSW
4. Instalacija Agenta na sva računala
5. Deinstalacija postojećeg ESET-ovog softvera sa desktopa / laptopa
6. Instalacija najnovije moguće verzije Endpointa (prema verziji OS-a)
7. Pojedinačna nadogradnja ESETovih programa na serverima (EFSW -> ESSW; prema OS-u)

Opis radnji

Ako radite na “stvarnom” računalu i na Windows Serveru – preskočite točke 1 i 2.

[Ad.1] Priprema računala koje će biti Virtual host (koristit ćemo ESET Protect Virtual Appliance EPXVA)

Preduvjeti: https://help.eset.com/protect_deploy_va/81/en-US/?prerequisites.html
OS: bilo koji moderan operacijski sustav, desktop ili server
Software: Hyper-V ili VirtualBox
Hardware: standardno uredsko računalo koje ima najmanje CPU s 4 jezgre + 4 GB RAM-a + SSD disk

[Ad.2] Import i inicijalno podešavanje EPXVA

Import: https://help.eset.com/protect_deploy_va/81/en-US/deployment_process.html
Inicijalno podešavanje: https://help.eset.com/protect_deploy_va/81/en-US/deployment_process.html?config_va.html
Video – VirtualBox: https://www.youtube.com/watch?v=b44XTwiFjQ8
Važno: ako vam lokalni DNS nije u odličnom stanju, onda na EPX serveru obavezno koristite statičku IP adresu i za podešavanje EPXVA i za reference Agenta na taj server.

[Ad.3] Pregled operacijskih sustava i plan instaliranja odgovarajuće verzije Endpointa i EFSW / ESSW

Ako na računalima imate operacijske sustave (XP, Vista, Win7 bez Service packa) koji nisu kompatibilni s novim ESET-ovim programima v.8.x, na EPX napravite statičke grupe (https://help.eset.com/protect_admin/81/en-US/admin_create_new_static_subgroup.html) u koje ćete “staviti” računala sa zastarjelim OS-om kako biste im odvojeno instalirali starije verzije softvera (v.6.5).

Ako sada imate aktivan ERA6x i na računalima su trenutačno instalirani Agenti v.6.x – deinstalirajte ih:
https://help.eset.com/era_install/65/en-US/component_installation_agent_windows_uninstall.html

[Ad.4] Instalacija Agenta na sva računala koja želite kontrolirati putem EPX konzole

Ako nemate domenu Agenta je najpouzdanije instalirati “Agent Live Installerom” (https://help.eset.com/protect_admin/81/en-US/agent_live_installer.html) kojega možete pokrenuti putem bilo kojeg administrativnog alata ili u krajnjem slučaju “ručno” na sâmom računalu.
Ukratko: na ovaj način se kreira .ZIP datoteka u kojoj je .BAT skripta koju treba pokrenuti na svakom računalu

Ako imate domenu najbolji način je “Agent Deployment server task” (https://help.eset.com/protect_admin/81/en-US/server_tasks_agent_deployment1.html).
Ukratko: na ovaj način se sa servera, korištenjem računa domenskog administratora, napravi “push” instalacije. Ovaj način zahtijeva uobičajene domenske preduvjete: uspješno dodavanje servera (u ovom slučaju EPXVA) u domenu, poznavanje lozinke domenskog administratora, ..

Ako imate domenu, ali konfiguracija sustava ograničava pristup s udaljenih računala (remote registry, RPC, …) onda možete upotrijebiti GPO, SCCM, … ili najpouzdaniju varijantu iz točke 1 – “Agent Live Installer”.

[Ad.5] Deinstalacija postojećeg ESET-ovog (ili drugog antivirusnog) softvera sa desktopa / laptopa

https://help.eset.com/protect_admin/81/en-US/client_tasks_software_uninstall.html
Obavezno resetirajte računalo nakon deinstalacije postojećeg antivirusnog programa, a prije instalacije nove verzije.

[Ad.6] Instalacija najnovije moguće verzije Endpointa (prema verziji OS-a)

https://help.eset.com/protect_admin/81/en-US/client_tasks_software_install.html
Važno: način na koji ćete izvesti ovaj korak ovisi o verziji operacijskog sustava.
Windows 7+SP1, Windows 8 i Windows 10, svi sa potpunim Windows Update mogu instalirati najnoviji Endpoint (sada v.8.x).
Windows XP+SP3, Vista i Windows 7 bez SP mogu instalirati v.6.5 (koji se planira ugasiti u proljeće 2022)

[Ad.7] Pojedinačna nadogradnja ESETovih programa na serverima (EFSW -> ESSW; prema OS-u)

Na serverima možete napraviti isto što i na desktopima (v. točke 5 i 6).
No, naša preporuka je da serverima uvijek pristupite pojedinačno bez obzira o kojem softveru se radi (naravno, ako ih nema na stotine):
– disk-image servera (ili puni snapshot/checkpoint)
– deinstalacija postojećeg antivirusnog programa na samom serveru
– restart servera
– instalacija ESET Server Security (ESS) v8+ na novije Windows Server / Linux server operacijske sustave ili
– instalacija ESET File Security na stariji serverski OS

Kad sustav bude nadograđen i sva računala vidljiva u EPX konzoli, stari ERA server možete ugasiti i spremiti u arhivu.

Razno

Stanje DNS-a možete provjeriti nizom testova: https://www.nod32.com.hr/podrska/kb7662

U slučaju da imate ERA65 i želite migrirati klijente na novi server – slijedite upute u članku https://www.nod32.com.hr/podrska/kb8638

Slike

Video


image_pdf

Author: NORT