Kako licenčnim ključem aktivirati poslovne programe

Tema

Kako licenčnim ključem aktivirati programe iz kategorije poslovnih licenci.

Postupak – Kratko (tl;dr)

[1] Ako koristite ESET Protect (EPX/EPC)

Ako imate instaliranu našu administrativnu konzolu (a svakako ju preporučeno ako imate više od 15-tak računala ili više lokacija; pravo korištenja je uključeno u svaku poslovnu licencu), to možete učiniti iz konzole taskom “Product Activation”:

https://help.eset.com/protect_admin/latest/hr-HR/client_tasks_product_activation.html

[2] Ako ne koristite ESET Protect (EPX/EPC)

Ako ne koristite konzolu i imate manji broj računala onda je najjednostavnije i najbrže aktivirati program po program:

EEA https://help.eset.com/eea/latest/hr-HR/idh_wizard_activation_type.html
EES https://help.eset.com/ees/latest/hr-HR/idh_wizard_activation_type.html


aktivacija activation business endpoint eea ees efsw essw xaktivacija xactivation xbusiness xendpoint xeea xees biz xbiz xefsw xessw xactep actep epact xepact lky xlky license key xlicense xkey licenčni ključ xlicenčni xključ

Ažurirano: 2024-02-27

image_pdf

Author: NORT