Kako aktivirati poslovne programe

Tema

Kako aktivirati programe iz kategorije poslovnih licenci.

Postupak – Kratko (tl;dr)

Ako koristite ESET Protect (EPX)

Ako imate instaliranu našu administrativnu konzolu (svakako preporučeno ako imate više od 15-tak računala ili više lokacija; pravo korištenja je uključeno u svaku poslovnu licencu), to možete učiniti iz konzole taskom “Product Activation”:

https://help.eset.com/protect_admin/81/en-US/client_tasks_product_activation.html
https://help.eset.com/protect_admin/81/hr-HR/client_tasks_product_activation.html

Ako ne koristite ESET Protect (EPX)

Ako ne koristite konzolu i imate manji broj računala onda je najjednostavnije i najbrže aktivirati program po program:

https://help.eset.com/ees/8/en-US/idh_wizard_activation_type.html
https://help.eset.com/ees/8/hr-HR/idh_wizard_activation_type.html


aktivacija activation business endpoint eea ees efsw essw xaktivacija xactivation xbusiness xendpoint xeea xees biz xbiz xefsw xessw xactep actep epact xepact

image_pdf

Author: NORT