ELA – ESET License Administrator
Zaboravljena lozinka vlasnika licence

Tema

Zaboravili ste lozinku vlasnika licence za stari portal ELA (ESET License Administrator).

Razno

Ovu lozinku mi nemamo i ne možemo vam ju poslati.

Postupak

• Otvorite web stranicu https://ela.eset.com
• Upišite svoj licenčni ključ u polje “License key” u gornjem dijelu ekrana
• Kliknite na “Manage license”
• Na sljedećem ekranu kliknite na “Forgotten password”
• Upišite e-adresu na koju glasi ELA račun
   (ovo nije nužno ista e-adresa kao i ona na koju glasi licenca; ovu ste birali tijekom kreiranja ELA računa; mi nemamo ovaj podatak; naše preporuke su bile da koristite e-adresu na koju glasi licenca, pa ste vjerojatno to koristili)

Slike


ela pws password forgottenpassword xpwdx xpasswordx xelax zaboravljenalozinka xzaboravljenalozinkax vlasniklicence owner licenseowner

image_pdf

Author: NORT