ELA – ESET License Administrator
Zaboravljena lozinka vlasnika licence

Tema

Zaboravili ste lozinku vlasnika licence (to nije security administrator, sigurnosni administrator) za stari portal ELA (ESET License Administrator).

Razno

Ovu lozinku mi nemamo i ne možemo vam ju poslati.

Postupak

• Otvorite web stranicu https://ela.eset.com
• Upišite svoj licenčni ključ u polje “License key
• Kliknite na “Manage license
• Na sljedećem ekranu kliknite na “Forgotten password” (v.sl)
• Upišite e-adresu na koju glasi ELA račun
   (ovo nije nužno ista e-adresa kao i ona na koju glasi licenca; ovu e-adresu ste birali tijekom kreiranja ELA računa i mi nemamo taj podatak; naše preporuke su bile da koristite e-adresu na koju glasi licenca, pa ste vjerojatno to koristili)

Slike

Novija verzija starog portala

Hrvatski:

 

Ako ste već prebacili licencu na novi portal, EBA, pojavit će se odgovarajuća obavijest:

 

Starija verzija starog portala:


ela pws password forgottenpassword xpwdx xpasswordx xelax zaboravljenalozinka xzaboravljenalozinkax vlasniklicence owner licenseowner

image_pdf

Author: NORT