Izuzimanje detekcije aplikacija kategorije “PUA”

Tema

Želite koristiti aplikaciju unatoč tomu što ju ESET-ovi programi svrstavaju u kategoriju:

• Potencijalno nepoželjne
• Potencijalno nesigurne
• Sumnjive

..skraćeno: PUA.

Uvod

Korištenje takvih aplikacija ne predstavlja izravnu prijetnju samu po sebi, stoga je dopušteno i napraviti izuzetak u detekciji te nastaviti koristiti program. Često se u nekoj od tih kategorija mogu naći programi koji su vrlo korisni administratorima (npr. Nirsoftovi alati) ali ih ne bi trebali imati korisnici kojima administriranje mreže i računala nije posao.

Naglašavamo da korištenje PUA koje ESET detektira *može* predstavljati sigurnosni propust – ne jednom se dogodilo da legitimna aplikacija “milom” (prodajom prava drugom poduzeću) ili “silom” (posljedicom napada na proizvodnu liniju i inficiranjem procesa) preraste u prijetnju. Ako ste njenu izvršnu datoteku (.exe) stavili u izuzetke od skeniranja, moguće je da će ESET preskočiti detekciju nekih aktivnosti.

Postupak – Kratko (tl;dr)

Isključite detekciju te vrste aplikacija; instalirajte program; napravite izuzetak u detekciji; ponovno uključite detekciju te kategorije.

Postupak – Detaljno

[•] Isključite detekciju te kategorije aplikacija (v.→ sl. Isključite PUA)

https://help.eset.com/eis/14/hr-HR/idh_config_scanner.html 

[•] Instalirajte program koji je ESET prije ovoga detektirao

[•] Napravite izuzetak konkretne izvršne datoteke (.exe; v.→ sl. Izuzmite .EXE)

https://help.eset.com/eis/14/hr-HR/idh_performance_exclusions.html 

[•] Ponovno uključite detekciju te kategorije aplikacija

https://help.eset.com/eis/14/hr-HR/idh_config_scanner.html 

Razno

blabla

Slike

Isključite PUA:

Izuzmite konkretnu .EXE datoteku:

Video


pua xpua

Ažurirano: 2021-06-14

image_pdf

Author: NORT