ESET Protect – Windows –
Zaboravljena lozinka

Tema

Zaboravili ste lozinku za prijavu u Web konzolu za ESET Protect

Uvod

U slučaju da ste preuzeli administrativni server, a u dokumentaciji nije navedena lozinka za pristup web konzoli – možete postaviti novu lozinku od najmanje 8 znakova.

Postupak – Kratko (tl;dr)

• Windows: putem Control Panel modula “appwiz.cpl” pokrenite Repair instalacije ESET Protect servera i postavite novu lozinku.

• Virtual Appliance / Linux: pokrenite “installer_backup.sh”-

Postupak – Detaljno

• Restartajte server; možda je neki ESETov servis ili SQL “zapeo”

• Provjerite je li uključena opcija “Log Into Domain” (ili nije, a trebala bi biti)

• Provjerite jesu li podaci točni:

   ○ IP adresa ili naziv servera
   ○ korisnik
   ○ lozinka
   ○ CapsLock
   ○ …

Ako sve gornje provjere ukazuju da je u redu:

• Napravite disk-image backup postojećeg stanja

• Izvezite certifikate (v. → video “Izvoz certifikata“)

   Video prikazuje ERA65, ali princip je isti i u novijim verzijama.

• Napravite backup baze 

  https://help.eset.com/protect_install/80/en-US/db_backup.html

Windows

   ○ Postavite novu lozinku https://support.eset.com/en/kb7808-reset-the-eset-protect-web-console-password#no

Virtual appliance / Linux

   ○ https://support.eset.com/en/kb7808-reset-the-eset-protect-web-console-password#linux

Razno

-/-

Slike

-/-

Video

Izvoz certifikata


zaboravljena lozinka forgotten password xpwdx xforgetx xfrgtnpwdx xlostx xpwdresetx xpasswordx

Ažurirano: 2023-12-20

image_pdf

Author: NORT