Kako kreirati okidač i dodati ciljna računala da izvršite klijentski zadatak? (6.3)

Pitanje

Detalji

U ESET Remote Administratoru verzije 6.3.x i novijima, nakon što kreirate zadatak morate dodati ciljeve (Targets).

Odgovor

Nakon što konfigurirate postavke (Settings) za kreiranje zadatka, kliknite na Finish da kreirate taj zadatak i potom pratite niže navedene upute:

 1. Kada budete upitani želite li dodati okidač za klijentski zadatak kliknite na Create Trigger.

  Slika 1-1

 2. U sekciji Basic, u polje Trigger Description upišite naziv okidača.
 3. Proširite Target
  tamo kliknite na Add Computers ili na Add Groups da definirate računala ili grupe za koje želite provesti klijentski zadatak.
  Slika 1-2
  Kliknite na sliku za povećani prikaz
 4. U prozoru odabira ciljeva (select targets), odaberite grupu da prikažete klijentska računala ili uređaje u toj grupi.
  U sekciji odabranih ciljeva (selected computers) odaberite potvrdni okvir pokraj podgrupa i/ili klijenata (pogledajte Sliku 1-3 ovdje ispod, oznaka 4).
 5. Nakon dodavanja grupa i klijenata u sekciju odabranih ciljeva (selected targets section), odaberite potvrdni okvir pokraj njih i u donjoj plohi (Slika 1-3, oznaka 5).
 6. Kada završite dodavanje računala i grupa, kliknite na OK.
  Slika 1-3
  Kliknite na sliku za povećani prikaz
 7. U sekciji Target, odaberite potvrdne okvire pokraj ciljeva koje ste dodali.
  Slika 1-4
  Kliknite na sliku za povećani prikaz
 8. Proširite Trigger i završite postavke okidača za taj zadatak
  (prema inicijalnim postavkama za Trigger Type odabrano je As Soon As Possible);
  Za više informacija o okidačima, pročitajte temu Okidači u sustavu ERA 6.3 Online pomoći.
 9. Kliknite na Finish.
  novi zadatak bit će prikazan u prozoru Client Tasks.
  Slika 1-5
  Kliknite na sliku za povećani prikaz

Da provjerite status zadatka kliknite na njega i iz kontekstnog menija odaberite Details.
Za više informacija o indikatorima napretka za zadatke klijenata, pročitajte temu Indikator napretka u sustavu ERA 6.5 Online pomoći.

Slika 1-6
Kliknite na sliku za povećani prikaz

Dodatne informacije i linkovi na povezane članke baze znanja


SOLN5790


image_pdf

Author: NORT