ERA 6 virtualni uređaj – često postavljana pitanja

Pitanje

 • Često postavljana pitanja za ESET Remote Administrator virtualni uređaj (Virtual Appliance)

Detalji

ERA server može se implementirati u virtualno okruženje VMware, Microsoft Hyper-V ili Oracle VirtualBox.
ERA virtualni uređaj dolazi kao OVA (Open Virtualization Appliance) datoteka.
Datoteka “*.OVA” predložak je koji sadrži funkcionalni operacijski sustav CentOS 6.5 i predinstalirani ESET Remote Administrator 6.
Pomoću odgovarajućeg predloška možete implementirati ERA server, ERA proxy ili ERA MDM.

Odgovori

 1. Kako aktivirati Apache HTTP proxy na virtualnom uređaju (virtual appliance)?

  Apache HTTP proxy prisutan je na svakom ERA virtualnom uređaju (ERA Virtual appliance).
  Za aktivaciju Apache HTTP proksija, treba učiniti sljedeće:

  • Navigirajte do /opt/httpd-2.4.12/

  • Upišite sljedeću naredbu:
   /opt/httpd-2.4.12/bin/apachectl -k start

  • iptables bi trebao biti podešen da dozvoli komunikaciju po portu 3128

 2. Kako konfigurirati LDAP za sinkronizaciju statičkih grupa (Static Group synchronization) u ERA virtualnom uređaju (ERA Virtual appliance)?

  Ako operacija priključivanja domeni ne uspije, najčešći uzrok je neispravna konfiguracija virtualnog uređaja (ofv.xml).
  Za više informacija pogledajte ovaj članak baze znanja.

  Napomena:

  Naglašavamo da u Linuxu nazive AD servera / domene pri konfiguriranju LDAP-a treba pisati velikim slovima.

   

 3. ESET Remote Administrator 6.x na serveru Hyper-V 2012 R2: nakon prijave u ERA Web konzolu, javlja se poruka pogreške:
  “Unable to handle Kernel NULL pointer dereference at (null)”.

  U postavkama virtualnog računala treba onemogućiti (disable) dinamičku memoriju (Dynamic memory).

 4. Ne mogu dodati druge komponente u virtualni uređaj

  ERA virtualni uređaj (Virtual appliance) trenutno podržava VMware vSphere, gdje je odmah spreman za primjenu. Potrebno je samo implementirati virtualni uređaj koristeći vCenter deployment tool, specificirati nekoliko stavki u čarobnjaku za pokretanje i u nekoliko minuta virtualni uređaj će biti spreman za upotrebu. To je ujedno i najjednostavniji način za implementaciju novog ESET Remote Administratora.
  ERA virtualni uređaji su obitelj tipa virtualnog hardvera vmx-07 i podržani su od strane sljedećih VMware hipervizora:

  • ESXi 5.0 i noviji

  • Workstation 6.5 i noviji

  Napomena:

  Moguće je koristiti VMware Player ili Oracle VirtualBox na desktop računalima i implementirati virtualne uređaje koristeći tu konfiguraciju. To omogućava da koristite ESET Remote Administrator na klijentskim operacijskim sustavima (kao što su Windows 7, 8.1 ili 10), bez potrebe za ESXi na korporacijskom nivou.
  Ovo se odnosi samo na datoteku ERA_Server.ova → Za njeno preuzimanje otvorite ovaj link, potražite ERA 6 i tamo Server Virtual Appliance.

   

 5. Kako promijeniti parametre baze podataka (DB parameters) nakon instalacije na Linux računalu / OVA?

  Promjena parametara baze podataka (DB information) čak i nakon što je instalacija završila na Linux računalu, moguća je editiranjem datoteke /etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/StartupConfiguration.ini
  Ista datoteka koristi se i u OVA.

 6. Kako mogu implementirati VA ako tijekom implementacije nedostaju konfiguracijske opcije?

  Konfiguracijski parametri prikazuju se korektno ako se korisnik spaja na vCenter Server sa vSphere Client programom.
  Parametri nisu prikazani ako se spajanje vrši direktno na ESXi server.
  Ako nemate vCenter Server, možete nastaviti s implementacijom ali treba ručno podesiti virtualni uređaj.
  U tom postupku može pomoći alat authconfig-tui.
  Spajanje na vCenter Server je preferirani način konfiguriranja ERA Server virtualnog uređaja za ESXi.

 7. Imam problem s RD Sensorom pokrenutim na Hyper-V Serveru

  Kako bi riješili ovaj problem trebate omogućiti maskiranje MAC adresa preko Hyper-V manager postavki (pogledajte sliku 1-2)

  Slika 1-1

Napomena:

Kada konfigurirate logiranje na Windows domenu u ERA Web konzoli, to mora biti u formatu: DOMAINNAMEusername

AD sinkronizacija s Linux / Appliance mora biti konfigurirana korištenjem formata koji razlikuje velika i mala slova (Caps-sensitive).

Dodatne informacije i linkovi na povezane članke baze znanja

(posljednji puta revidirano 03.09.2015)
xxxx

image_pdf

Author: NORT