Kako konfigurirati klijentska računala da koriste različite postavke ažuriranja ovisno o mreži na koju su spojena? (6.x)

Pitanje

 • Kako koristiti dinamičke grupe da osiguramo da klijentska računala automatski koriste različite postavke za aktualizaciju ovisno o mreži na koju su spojena?

Rješenje

 

I. Konfigurirajte dinamičku grupu "Company network"

 1. Otvorite ESET Remote Administrator Web konzolu (ERA Web konzolu) u web pregledniku.
  Logirajte se.
 2. Kliknite na Computers.
 3. Kliknite na ikonu zupčanika pa iz kontekstnog menija odaberite New Dynamic Group.
  Slika 1-1
  Kliknite na sliku za povećani prikaz
 4. Upišite naziv nove grupe (u ovom primjeru "Company Network").
  Ako je potrebno kliknite na Change Parent Group da promjenite roditeljsku (parent) grupu kojoj će pripadati ta nova dinamička grupa.
  Slika 1-2
  Kliknite na sliku za povećani prikaz
 5. Proširite Template pa kliknite na New.
  Slika 1-3
  Kliknite na sliku za povećani prikaz
 6. U polje Name upišite naziv (u ovom primjeru "Primary Subnet").
  Slika 1-4
  Kliknite na sliku za povećani prikaz
 7. Proširite Expression,
  iz padajućeg menija Operation odaberite AND (All conditions have to be true) ,
  a potom kliknite na Add Rule.
  Slika 1-5
  Kliknite na sliku za povećani prikaz
 8. Proširite Network IP addresses,
  Odaberite IP subnetwork,
  pa potom kliknite na OK.
  Slika 1-6
 9. Iz padajućeg menija odaberite = (equal),
  u prazno polje upišite IP adresu podmreže (subnet)
  pa potom kliknite na Finish.
  Podatke podmreže treba upisati u ovom formatu: x.x.x.x (na primjer: 10.2.112.0)

  Slika 1-7
  Kliknite na sliku za povećani prikaz

 10. Kliknite na Finish.
  Slika 1-8
  Kliknite na sliku za povećani prikaz

II. Konfigurirajte dinamičku grupu "Off network"

 1. Otvorite ESET Remote Administrator Web konzolu (ERA Web konzolu) u web pregledniku.
  Logirajte se.
 2. Kliknite na Computers.
 3. Kliknite na ikonu zupčanika pa iz kontekstnog menija odaberite New Dynamic Group.
  Slika 2-1
  Kliknite na sliku za povećani prikaz
 4. Upišite naziv nove grupe (u ovom primjeru "Off Network").
  Ako je potrebno kliknite na Change Parent Group da promjenite roditeljsku (parent) grupu kojoj će pripadati ta nova dinamička grupa.
  Slika 2-2
  Kliknite na sliku za povećani prikaz
 5. Proširite Template pa kliknite na New.
  Slika 2-3
  Kliknite na sliku za povećani prikaz
 6. U polje Name upišite naziv (u ovom primjeru "Secondary Subnet").
  Slika 2-4
  Kliknite na sliku za povećani prikaz
 7. Proširite Expression,
  iz padajućeg menija Operation odaberite NOR (All conditions have to be false) ,
  a potom kliknite na Add Rule.
  Slika 2-5
  Kliknite na sliku za povećani prikaz
 8. Proširite Network IP addresses,
  Odaberite IP subnetwork,
  pa potom kliknite na OK.
  Slika 2-6
 9. Iz padajućeg menija odaberite in (string mask),
  u prazno polje upišite IP adresu podmreže (subnet)
  pa potom kliknite na Finish.
  Podatke podmreže treba upisati u ovom formatu: x.x.x.x (na primjer: 10.2.112.0).

  Slika 2-7
  Kliknite na sliku za povećani prikaz

 10. Kliknite na Finish.
  Slika 2-8
  Kliknite na sliku za povećani prikaz

III. Kreirajte pravila "Company network" i "Off network" i pridijelite ih grupama

 1. Pravilo za mrežu tvrtke (Company Network policy)
  1. Otvorite ESET Remote Administrator Web konzolu (ERA Web konzolu) u web pregledniku.
   Logirajte se.
  2. Proširite meni na lijevoj strani pa kliknite na New Policy.
   Slika 3-1
   Kliknite na sliku za povećani prikaz
  3. U polje Name upišite naziv pravila (u ovom primjeru "primary subnet policy").
   Slika 3-2
   Kliknite na sliku za povećani prikaz

   Slika 3-2
   Kliknite na sliku za povećani prikaz

  4. Proširite Settings pa iz padajućeg menija odaberite odgovarajuću grupu ESET-ovih programa (u ovom primjeru, pravilo će biti prmjenjeno na računala s Microsoft Windows operacijskim sustavom, pa je odabran ESET Security Product for Windows).
   Slika 3-3
   Kliknite na sliku za povećani prikaz
  5. Proširite Tools pa kliknite na Proxy server (pogledajte sliku 3-4).
  6. Odaberite Use proxy server,
   upišite IP adresu proxy servera s kojega će klijenti preuzimati aktualizacije.
   Slika 3-4
   Kliknite na sliku za povećani prikaz
  7. Proširite Assign pa kliknite na Assign.
   Slika 3-5
   Kliknite na sliku za povećani prikaz
  8. Odaberite potvrdni okvir pokraj dinamičke grupe "company network" koju ste kreirali u dijelu I ovih uputa,
   odaberite potvrdni okvir pokraj te grupe u donjoj polovini tog prozora,
   i potom kliknite na OK.
   Slika 3-6
   Kliknite na sliku za povećani prikaz
  9. Kliknite na Finish pa nastavite na dio B.
 2. Izvanmrežno pravilo (Off-Network policy)
  1. Proširite meni na lijevoj strani pa kliknite na New Policy.
   Slika 3-7
   Kliknite na sliku za povećani prikaz
  2. U polje Name upišite naziv pravila (u ovom primjeru "Secondary Subnet").
   Slika 3-8
   Kliknite na sliku za povećani prikaz
  3. Proširite Settings pa iz padajućeg menija odaberite odgovarajuću grupu ESET-ovih programa (u ovom primjeru, pravilo će biti prmjenjeno na računala s Microsoft Windows operacijskim sustavom, pa je odabran ESET Security Product for Windows).
   Slika 3-9
   Kliknite na sliku za povećani prikaz
  4. Proširite Tools pa kliknite na Proxy server.
  5. Osigurajte da nije odabrano Use proxy server, te da je iz padajućeg menija pokraj te postavke odabrano Apply (u ovom primjeru sve ostale postavke bit će ostavljene u njihovom inicijalno zadanom stanju).
   Slika 3-10
   Kliknite na sliku za povećani prikaz
  6. Proširite Assign pa kliknite na Assign.
   Slika 3-11
   Kliknite na sliku za povećani prikaz
  7. Odaberite potvrdni okvir pokraj dinamičke grupe "Off Network" koju ste kreirali u dijelu II ovih uputa,
   odaberite potvrdni okvir pokraj te grupe u donjoj polovini tog prozora,
   i potom kliknite na OK
   Slika 3-12
   Kliknite na sliku za povećani prikaz
  8. Kliknite na Finish.

Dodatne informacije i linkovi na povezane članke baze znanja


SOLN3682


Zadnja promjena:
Avatar

Author: NORT