Migracija licence sa portala ELA na portal EBA (ELA2EBA)

Tema

Migracija licence sa portala ELA (ESET License Administrator, https://ela.eset.com) na portal EBA (ESET Business Account, https://eba.eset.com).

Uvod

Portal EBA je nova verzija portala ELA. Licence treba prebaciti s jednog u drugi.

Važno

• Vlasnik licence (“License owner”) i Sigurnosni administrator (“Security administrator”) NISU isti entiteti i imaju drugačije lozinke (koje postavlja sâm korisnik). U tekstu je naglašena razlika.

• Koristite samo  zadnje verzije preglednika Edge, Firefox, Chrome. Pokrenite ih u “Safe mode” načinu rada, bez dodataka (extensions, add-ons, …). Dodaci ponekad mogu spriječiti rad nekih dijelova web aplikacija.

Radnje

Migracija s ESET License Administrator (ELA) na ESET Business Account (EBA)

1.Prije migracije potrebno vam je sljedeće:

[+] EBA račun

Ako niste još kreirali račun na portalu EBA – kreirajte ga.
Upotrijebite e-adresu na koju glasi licenca i dodajte važeći licenčni ključ:
https://eba.eset.com/Account/Register?culture=hr-HR

Sl.1

[+] Lozinka vlasnika licence (License Owner) za portal ELA

Ne znamo ovu lozinku i ne možemo ju poslati.
Lozinka Security Administratora neće vrijediti.
Lozinka koju ste jednom dobili s korisničkim imenom (EAV-..) također neće vrijediti.
Ako ste zaboravili lozinku vlasnika licence za ELA portal: https://help.eset.com/ela/hr-HR/forgotten_password_lic_owner.html

Sl.2

Napomena: za prijavu na portal ELA u ovom slučaju ne možete koristiti e-adresu jer se e-adresom prijavljuje Security Admin, a ne License Owner.
License owner se prijavljuje licenčnim ključem i lozinkom koju je kreirao prvi puta.


[+] Licenčni ključ

Poslali smo ga e-porukom prilikom nabave licence; ako nemate taj podatak:
https://www.eset.com/int/support/lost-license/
https://www.nod32.com.hr/podrska/kb377


[+] e-adresa za prijavu na EBA

Ne znamo ovaj podatak i ne možemo ga poslati. U pravilu bi trebala biti e-adresa na koju glasi licenca, ali ju možete mijenjati, a mi nemamo taj podatak. Ako ste zaboravili, na vaš zahtjev (prijavite nam korisničke podatke putem e-maila) ćemo otvoriti incident kod kolega u ESET-u i zatražiti uvid u bazu.


[+] Lozinka za portal EBA

Ne znamo ovu lozinku i ne možemo ju poslati. Ako ste zaboravili: https://help.eset.com/eba/hr-HR/faq.html

Sl.3

2.Postupak

[+] Prijavite se na EBA

https://eba.eset.com

Sl.4

[+] Dodajte licenčni ključ

https://help.eset.com/eba/hr-HR/eba-portal.html?import-licenses.html
https://youtu.be/GekwvlfQsNQ?t=146

Sl.5

[+] Upišite lozinku za ELA

EBA portal će prilikom migracije zatražiti da upišite lozinku vlasnika licence (License Owner) za ELA (za stari portal) radi potvrde vlasništva i prijenosa licence sa ELA na EBA. Lozinka ELA Security Administratora neće vrijediti; vrijedi samo lozinka vlasnika licence (owner password).

[+] Odaberite želite li deaktivirati postojeće programe ili ne
Sl.7

U pravilu ćete zadržati (“Keep”) postojeću aktivaciju.

[+] e-mail

U sljedećem koraku ćete vlasnik licence dobiti e-mail (na e-adresu vlasnika licence) u kojemu treba potvrditi migraciju.

[+] Potvrda

Nakon migracije pričekajte sat-dva da se serveri sinkroniziraju.

Poruke pogreške

• License <%LicenseKey%> is managed in ESET License Administrator
• To be able to manage it in ESET Business Account it will need to be migrated and disabled in ESET License Administrator
• Please enter your license owner password to verify your ownership and finish the migration to ESET Business Account


ela2eba xebax xmigratex xmigracijax xela2ebax

image_pdf

Author: NORT