ESET Protect (EP) – Uvoz i korištenje više licenci

Zadatak

Imate više licenci. Želite ih rasporediti po jedinicama svoga poduzeća. Licence su:

• za ESET Endpoint Antivirus (EEA) – 200 računala u lokalnoj mreži
   (licenčni ključ: AAAA-1111-BBBB-2222-CCCC; dalje u tekstu: “AAAA“)
• za ESET Endpoint Security (EES) na prijenosnim uređajima – 25 računala
   (licenčni ključ: DDDD-3333-EEEE-4444-FFFF; dalje u tekstu: “DDDD“)
• za ESET Endpoint Security (EES) na računalima vanjskih suradnika – 10 računala
   (licenčni ključ: GGGG-5555-HHHH-6666-IIII; dalje u tekstu: “GGGG“)

Napomena: naravno, mogli ste nabaviti samo jednu licencu za svih 35 EES, ali za potrebe ovog primjera su kupljene odvojene licence.

Postupak

Odlučite li prihvatiti zadatak, trebate učiniti sljedeće:

• Instalirajte EP server (EPS) (*1) (*3)
• Uvezite sve tri licence (“License Manager” -> Actions -> “Add licenses”) (Sl.1)
   (https://help.eset.com/protect_admin/80/en-US/admin_license_management.html)
• U EP konzoli (EPC) kreirajte tri statičke grupe (Sl.2)
   (https://help.eset.com/protect_admin/80/en-US/admin_create_new_static_subgroup.html); npr.:
   – grpLAN1
   – grpLaptop3
   – grpVanjski5
• Svim računalima u svim grupama prvo instalirajte Agenta na jedan od nekoliko dostupnih načina (Sl.3)
   (https://help.eset.com/protect_admin/80/en-US/fs_deployment.html)
• Kad se računala jave konzoli pojavit će se u grupi “All” ili u grupi “Lost & found” (*2)
• Premjestite (“drag & drop“) ih u pripadnu grupu
   (https://help.eset.com/protect_admin/80/en-US/computers.html)

• Zadatkom “Software install” instalirajte odgovarajući sigurnosni program na računala u grupi “grpLAN1” (Sl.4)
   (https://help.eset.com/protect_admin/80/en-US/client_tasks_software_install.html):
   – u koraku “<Choose package>” odaberite najnoviju verziju programa “ESET Endpoint Antivirus” (EEA)
   – za aktiviranje, u koraku “<Choose ESET License>” označite licencu “AAAA” (200 x EEA)

• Zadatkom “Software install” instalirajte sigurnosni program na računala u grupi “grpLaptop3“:
   – u koraku “<Choose package>” odaberite najnoviju verziju programa “ESET Endpoint Security” (EES)
   – za aktiviranje, u koraku “<Choose ESET License>” označite licencu “DDDD” (25 x EES)

• Zadatkom “Software install” instalirajte sigurnosni program na računala u grupi “grpVanjski5“:
   – u koraku “<Choose package>” odaberite najnoviju verziju programa “ESET Endpoint Security” (EES)
   – za aktiviranje, u koraku “<Choose ESET License>” označite licencu “GGGG” (10 x EES)

Po uspješnom završetku ćete imati 235 računala koja se javljaju serveru; bit će raspoređena u tri grupe, svaka grupa ima svoju licencu. Sva računala imaju isti policy za Agenta jer se svi javljaju istom EP serveru.

Više informacija

(*1) Instaliranje ESET Protect servera:
   – na Windows Server
     https://help.eset.com/protect_install/80/en-US/?install_win.html
   – Virtual Appliance
     https://help.eset.com/protect_deploy_va/80/en-US/?implementation_maintenance.html

(*2) Ovisno o politici nazivanja računala, moguće je da se pojave “dupli” ili da ne znate kojoj grupi pripada neko računalo. Zbog toga predlažemo da instalirate Agenta po grupama – prvo na računala koja će pripadati jednoj statičkoj grupi u EP, pa na računala druge grupe, itd.

(*3) Zbog vanjskih suradnika i laptopa koji povremeno ili nikada nisu u lokalnoj mreži morat ćete im dopustiti komunikaciju s Interneta prema EP serveru. To učinite prema uputama https://www.nod32.com.hr/podrska/kb6815.

Napravite backup EP servera (https://help.eset.com/protect_install/80/en-US/db_backup.html.

Izvezite statičke grupe (https://help.eset.com/protect_admin/80/en-US/admin_sg_export.html) (Sl.5).

Izvezite sve certifikate (https://www.youtube.com/watch?v=lZ3gLn0cOOo). Napomena: video prikazuje postupak na ERA65, ali je princip isti i na ESMC7 i na EP8.


Sl.1
Sl.2
Sl.3
 
Sl.4
Sl.5

xyz

image_pdf

Author: NORT