ESET Remote Administrator Agent – često postavljana pitanja (6.x)

Pitanja

 • ESET Remote Administrator Agent – često postavljana pitanja

Odgovori

 1. Što je ESET Remote Administrator Agent?

  ESET Remote Administrator Agent (ERA Agent) je nova i esencijalna komponenta ESET Remote Administratora (ERA) 6.x. ESET Remote Administrator Agent (ERA Agent) olakšava komunikaciju između klijentskih računala (i radnih stanica i servera) sa instaliranim ESET-ovim programima te ERA Serverom. ERA Agent je neophodan za daljinsko upravljanje klijentskim računalima putem ERA. ERA Agent pohranjuje i izvršava postavljene postavke i pravila za klijentska računala na kojima je instaliran sa internetskom konekcijom (ali i bez nje). To omogućava klijentskim računalima da mnogo brže reagiraju na prijetnje, i eliminira rizik da klijent postane ranjiv na prijetnje ako ne može komunicirati s ERA serverom.
   

 2. Kako instalirati ERA Agenta na klijentska računala?

  ERA Agent može biti instaliran na klijentska računala korištenjem ESET Remote Administrator Web konzole (ERA Web konzole), Alatom za instalaciju ili udaljenom instalacijom preko GPO ili SCCM koristeći MST transformacijsku datoteku.
   

 3. Dobio sam pogrešku u ERA Web konzoli pri pokušaju instalacije ERA Agenta — što da napravim?

  Pročitajte ovaj članak baze znanja Rješavanje problema s instalacijom ERA Agenta za rješavanje uobičajenih problema koje se mogu pojaviti tijekom instalacije.
   

 4. Kada instaliram ERA Agenta, od mene se traži vjerodajnica (certificate) i autoritet za izdavanje vjerodajnica (certificate authority) — gdje ja to mogu dobiti?

  Iz ERA Web konzole možete izvesti vjerodajnicu i autoritet za izdavanje vjerodajnica koji su neophodni za instalaciju ERA Agenta.
   

 5. Kako koristiti Agent Live Installer za instalaciju ERA Agenta na macOS računala?

  Datoteku *.tar.gz. koja je distribuirana s ERA Web konzolom treba raspakirati i pokrenuti ju korištenjem komandnolinijskog okružja kako bi instalirali ERA Agenta na macOS. Kliknite ovdje za detaljne upute (Link na članak na engleskom).
   

 6. Kako mogu promijeniti frekvenciju po kojoj se ERA Agent spaja na ERA Server?

  Ova postavka konfigurirana je u vašim pravilima za ERA Agente. Prema inicijalnim postavkama, Agent će kontaktirati ERA Server svaku minutu (1 min).
  Kliknite ovdje za upute o tome kako promijeniti koliko često klijentska računala kontaktiraju ERA server ?
  Alternativno, iz ERA Web konzole možete poslati jednokratni poziv na buđenje agentu kako bi ih prisilili da status provjere odmah.
   

 7. Mijenjamo ERA Server novim — kako da rekonfiguriramo ERA Agente kako bi mogli komunicirati s novim ERA Serverom?

  Za promjenu postavki ERA Agenta, provedite migraciju vjerodajnica (certifikata) i podešavanja ERA Agent pravila (policy) u ERA web konzoli.
   

 8. Upravo sam instalirao ERA Agenta, ali klijentsko računalo se ne pojavljuje u ERA Web konzoli — što trebam napraviti?

  klijentsko računalo (prema inicijalnim postavkama) trebalo bi kontaktirati ERA Server svaku minutu (1 min) ako koristite ispravne inicijalne postavke. Iz ERA Web konzole možete poslati jednokratni poziv na buđenje Agentima da ih prisilite da konekciju obave trenutno, ili ako to ne bude radilo, možete računala ručno dodati u ERA.
   

 9. Kako se upravlja ERA Agentom?

  ERA Agentom se upravlja iz ERA Web konzole preko pravila koja su jedinstvena za ERA Agente i razlikuju se od pravila za klijentska računala.
   

 10. Upravo sam instalirao ESET Remote Administrator Proxy ili Apache HTTP Proxy — trebam li napraviti promjene na konfiguraciji ERA Agenta?

  Da. Pogledajte sljedeće članke baze znanja za detalje o tome kako konfigurirati ERA Agenta za korištenje uz ERA Proxy ili Apache HTTP Proxy:

   

 11. Ako instaliram noviju verziju ERA Servera, trebam li provesti i nadogradnju ERA Agenta?

  Da. ESET preporučuje da provjerite da li koristite odgovarajuću verziju ERA Agenta sa svojim ERA Serverom. Kliknite ovdje za listu verzija ERA Servera i verzija pripadajućih modula (komponenti) koje bi trebale biti korištene uz taj ERA server (link na članak na engleskom).


SOLN3705


image_pdf

Author: NORT