Nadogradnja ERA5 na EP8 (ESET Protect v.8)

Tema

U funkciji imate ESET Remote Administrator v.5 (ERA5) i želite sustav nadograditi na najnoviju verziju (trenutačno ESET Protect v.8; EP8; EPServer).

Postupak – Kratko (tl;dr)

Nadogradnja više nije moguća; instalirajte EP8 kao novi server i “preotmite” klijente.

Postupak – Detaljno

Zbog prevelike razlike u verzijama i tehnologiji, direktna nadogradnja sustava više nija moguća. Stoga predlažemo da se ponašate kao da ESET-ov sustav postavljate od početka. Iako se u članku spominje ESET Protect, isti postupak predlažemo i za prelazak na ESET Security Management Center 7.2 (ESMC72).

• Ako EP8 sustav instalirate na drugo računalo, stari server ERA5 može raditi za to vrijeme
• Ako EP8 sustav instalirate na isto računalo, najbolje je napraviti disk-image postojećeg računala i nakon toga deinstalirati ERA5

Postupak – ESET Protect server

• Instalirajte ESET Protect 8:
   – na Windows server (https://help.eset.com/protect_install/80/en-US/installation.html?install_win.html)
   – ili Virtual Appliance (https://help.eset.com/protect_deploy_va/80/en-US/)
• Kreirajte novi ili podesite postojeći policy za Agente, Endpointe, File Security (https://help.eset.com/protect_admin/80/en-US/admin_pol_assign_policy_to_client.html?admin_pol.html)
• Instalirajte Agente svim klijentima na jedan od načina koji najbolje odgovara vašem okruženju (https://help.eset.com/protect_admin/80/en-US/?fs_deployment.html)
• Pričekajte da se svi klijenti jave EP konzoli

Postupak – Desktopi, laptopi

• Provjerite mogu li svi operacijski sustavi prihvatiti nove verzije ESET-ovih programa (XP-SP3 može najviše Endpoint 6.5; Win7 treba SP1 i Windows Update za nove verzije ESET-a)
• Deinstalirajte stare verzije ESET-ovih programa s desktopa/laptopa zadatkom “Software uninstall” (https://help.eset.com/protect_admin/80/en-US/client_tasks_software_uninstall.html)
• Instalirajte najnovije verzije Endpointa zadatkom “Software install” (https://help.eset.com/protect_admin/80/en-US/client_tasks_software_install.html)

Postupak – Serveri

Iako je, naravno, udaljeno deinstaliranje i instaliranje putem EPServera moguće i na klijente sa serverskim OS-om, naš prijedlog je da serverima zbog osjetljivosti kad god je moguće pristupite pojedinačno, bez obzira radi li se o ESET-ovim sigurnosnim ili trećim programima neke druge namjene:

• Napravite disk-image ili puni backup
• Deinstalirajte stari ESET File Security
• Restartajte server
• Instalirajte najnoviji ESET File Security

Ako ne možete pojedinačno obraditi servere, koristite gornji postupak za desktope, laptope.


xera2ep8x xera5upgradex xupgradeera5x era52ep8x

image_pdf

Author: NORT