Kako instalirati ESET Remote Administrator na Domain Controller ili Microsoft Small Business Server? (6.x)

Pitanje

 • Kako instalirati ESET Remote Administrator 6.x na Microsoft Windows Domain Controller (DC) ili Microsoft Windows Small Business Server (SBS)?

Detalji

Ne možete koristiti ERA 6.x cjeloviti instalacijski paket ako želite instalirali ESET Remote Administrator (ERA) 6.x na Domain Controller (DC) ili na Microsoft Windows Small Business Server (SBS), stoga što SQL Express ne može biti automatski instaliran na DC niti SBS.
Kako biste proveli instalaciju ERA 6.x na DC ili na SBS, iskoristite instalacijske datoteke uključene u ERA 6.x cjeloviti instalacijski paket kako bi prvo instalirali SQL Express i izvršili potrebne promjene u SLQ-u, a tek potom iskoristite taj isti paket da provedite instalaciju preostalih ERA komponenti.

Rješenje

Preduvjeti:

 

Ovo rješenje podijeno je u tri dijela i trebate ih provesti prema ovdje navedenom redosljedu.
Kliknite na odgovarajuće linkove ovdje ispod za detaljne instrukcije:

I. Ručna (posebna) instalacija SQL Express

 1. Otvorite mapu u koju ste raspakirali instalacijski paket (x86 ili x64 ovisno o datoteci koju ste preuzeli), navigirajte to mape Installers i dvoklikom na SQLEXPR_2008R2_x64_ENU (SQLEXPR_2008R2_x86_ENU na 32-bitnim sustavima) ili na SQLEXPR_2014_x64_ENU (SQLEXPR_2014_x86_ENU na 32-bitnim sustavima) - ovisno o verziji SQL EXPRESS koju želite instalirati.

  Slika 1-1

 2. Kliknite na New installation or add features to an existing installation.

  Slika 1-2

 3. Pročitajte licenčni ugovor za SQL Server (Microsoft Software Licence Terms),
  odaberite potvrdni okvir pokraj I accept the license terms
  potom kliknite na Next.

  Slika 1-3

 4. Nakon što instalacija datoteka za podršku završi i otvori se Feature Selection prozor,
  ostavite tamo upisane inicijalno odabrane vrijednosti i kliknite na Next.

  Slika 1-4

 5. Inicijalno odabran naziv instance SQL baze je SQLExpress;
  U polja Named instance i u Instance ID možete upisati prilagođeni naziv ako ga želite koristiti.
  Kada završite s unosom promjena kliknite na Next.

  Slika 1-5

 6. Provjerite upisani podatak za Account Name,
  iz padajućeg menija odaberite NT AuthoritySystem
  Na kraju kliknite na Next.

  Slika 1-6

 7. U prozoru Database Engine Configuration odaberite Mixed Mode (SQL Server authentication and Windows Authentication),
  U polja Enter password i Confirm password upišite lozinku za vašu bazu podataka
  potom kliknite na Next.

  Slika 1-7

 8. Kliknite na Next.

  Slika 1-8

 9. Kada se pojavi poruka Your SQL Server 2008 R2 installation completed successfully (ili Your SQL Server 2014…) kliknite na Close.
  Potom nastavite na dio II ovdje ispod.

  Slika 1-9

II. Dozvolite TCP/IP konekcije na SQL bazu podataka

 1. Kliknite na StartAll Programs Microsoft SQL Server Configuration Tools SQL Server Configuration Manager.
  Za Windowse 8: Pritisnite Windows tipku + Q da pokrenete pretragu za aplikacije, u traku za pretraživanje upišite SQL Server pa potom kliknite na SQL Server Configuration Manager.

Slika 2-1

 1. Proširite SQL Server Network ConfigurationProtocols,
  odaberite instancu baze podataka koja će biti korištena s ERA,
  potom dvoklikom lijevom tipkom miša otvorite prozor sa svojstvima TCP/IP.

Slika 2-2
Kliknite na sliku za veći prikaz

 1. U prozoru TCP/IP Properties iz padajućeg menija Enabled odaberite Yes pa potom kliknite na Apply.
  Kliknite na OK ako to bude zatraženo od vas.

Slika 2-3

 1. Kliknite na karticu IP Addresses i navigirajte do sekcije IPAII.
  Postavite vrijednost za TCP Port na 1433 pa kliknite na Apply.
  Kliknite na OK ako to bude zatraženo od vas, pa potom kliknite na OK da izađete iz prozora TCP/IP.

Slika 2-4

 1. Odaberite SQL Server Services,
  desnom tipkom miša kliknite na instancu baze podataka koja će biti korištena s ERA,
  potom iz kontekstnog menija odaberite Restart.
  Kada završite nastavite na dio III ovdje ispod.

Slika 2-5
Kliknite na sliku za veći prikaz

III. Instalacija ESET Remote Administrator Servera

 

 1. Otvorite mapu u koju ste raspakirali ERA instalacijski paket (x86 ili x64 ovisno o datoteci koju ste preuzeli), i dvoklikom mišem pokrenite Setup .

 2. Ako budete upitani od strane Windowsa - kliknite na Run, pa kad se otvori čarobnjak za instalaciju kliknite na Next.

  Slika 3-1

 3. Odaberite Remote Administrator Server
  potom kliknite na Next.

  Slika 3-2

 4. Pročitajte licenčne odredbe,
  ako se slažete s njima kliknite na I accept the terms in the License Agreement
  potom kliknite na Next.

  Slika 3-3

 5. Otklonite oznaku u potvrdnom okviru pokraj Microsoft SQL Server Express.
  Opcionalno, odaberite potvrdni okvir pokraj Apache HTTP Proxy (ako želite instalirati tu komponentu).
  Kada ste spremni kliknite na Install.
  Ako od vas bude zatraženo da instalirate preduvjete - pratite linkove koji će biti ponuđeni, instalirajte tražene preduvjete i potom kliknite na Retry.

  Slika 3-4
  Kliknite na sliku za povećani prikaz

  Za ERA 6.3 i starije verzije:

  Redosljed sljedećih koraka može varirati za korisnike ERA 6.3 i starijih.

   

 6. Iz padajućeg menija Database odaberite MS SQL Server via Windows Authentication;
  osigurajte da je Port postavljen na 1433;
  potom kliknite na Next.

  Slika 3-5

 7. U prozoru Database user for Remote Administrator ostavite inicijalno postavljene vrijednosti
  potom kliknite na Next.

  Slika 3-6

 8. U polja Password i Confirm Password upišite lozinku koju ćete koristiti za logiranje u ESET Remote Administrator Web konzolu (ERA Web konzola).
  Osigurajte da ste DOBRO zabilježili i na sigurno spremili ovu lozinku za kasniju upotrebu jer vam kasnije može zatrebati,
  potom kliknite na Next.

  Slika 3-7

 9. U prozoru Certificate information, možete prilagoditi podatke o izdavaču certifikata (your certificate authority). Jedina obavezna polja su Authority common name i Certificate validity.
  Upišite bilo koju informaciju o izdavaču certifikata koju želite upisati.
  Ako kreirate lozinku (password) osigurajte da ste ju DOBRO zabilježili zbog toga što će svi klijenti koristiti taj certifikat i zahtijevati tu lozinku za korištenje certifikata.
  Kada završite kliknite na Next.

  Slika 3-8

 10. Odaberite Activate with License Key i u odgovarajuće polje upišite licenčni ključ (preporučeno), ili odaberite Activate later.
  Kada završite kliknite na Next.

  Slika 3-9

 11. Kada instalacija uspješno završi pojaviti će se prozor Installation successful
  Kliknite na URL link u tom prozoru da otvorite ERA Web konzolu
  (izgledati će slično ovome: https://mojaIPAdresaERAServera/era/webconsole).
  Prema inicijalnim postavkama instalacija ERA servera će kreirati link na ERA Web konzolu u izborniku Start u Windowsima, no preporučujemo da na sigurnu lokaciju dodatno zabilježite taj link za buduću uporabu.

  Slika 3-10

 12. Kada završi instalacija ERA Servera, sljedeći korak u implementaciji je lociranje klijentskih računala i instalacija ERA Agenta na njih.

Dodatne informacije i linkovi na povezane članke baze znanja

(posljednji puta revidirano 15.09.2017)
SOLN3671

Zadnja promjena:
Avatar

Author: NORT