Je li licenca obnovljena?
Do kada vrijedi?
Moram li nešto napraviti?

Pitanja

 • Je li licenca za ESET-ov program obnovljena?
 • Do kada vrijedi?
 • Moram li nešto napraviti ili se sve odvija automatski?

Odgovor

Obnova
 • Ako ste licencu obnovili (imate istu količinu računala i isti program kao i u proteklom razdoblju):
  • u pravilu ne trebate raditi ništa
  • ali poželjno je povremeno provjeravati stanje na svim računalima, pa je i sada odlična prilika za to:
Povećanje
 • Ako ste licencu povećali (imate više računala nego u proteklom razdoblju)
Smanjenje
Promjena
 • Ako ste licencu promijenili (imate licencu za drugi program)
  • možda ćete morati postojeće programe deinstalirati i nakon toga..
  • instalirati nove programe koji odgovaraju licenci
  • (za detalje kontaktirajte podršku s podacima o staroj i novoj licenci)
  • ako ste mijenjali licencu za kućne programa (EAV <-> EIS <-> ESSP)

Detalji – Provjera

 • Otvorite naš program
 • Kliknite na [ “Pomoć i podrška” | “Help and Support” | “Help” ] – Oznaka [1] (v.sliku odgovarajućeg programa)
 • Provjerite sljedeće stavke prema oznakama:
  • v.[2] [ “Vrijedi do” | “License validity” | “License valid until” ]
  • v.[3] [ “Verzija programa” | “Product version” ]
  • v.[4] [ “O programu …” | “About …” ]
 • Usporedite gornje podatke s podacima u svojoj važećoj licenci koju ste dobili e-mailom od prodavatelja
  • Odgovara li podatak pod [2] trajanju licence u licenčnom pismu
  • Imate li najnoviju verziju programa (v.[3])
  • Je li instalirana odgovarajuća vrsta programa (v. [4])
   • U slučaju poslovnih licenci – ESET Endpoint Protection Standard obuhvaća ESET Endpoint Antivirus
   • ESET Endpoint Protection Advanced obuhvaća ESET Endpoint Security
   • Obje poslovne licence obuhvaćaju ESET File Security
 • Ako se podaci ne podudaraju – kliknite na [5] [Promijeni licencu] ili [Change License]
 • Slijedite upute i upišite važeći licenčni ključ (LKY)

Video

Slike


ESET Internet Security 14.2

ESET Internet Security 14.0

ESET Nod32 Antivirus 14.0

ESET Endpoint Security 8.0

ESET File Security i ESET Mail Security 7.1

ESET Cyber Security Pro 6.5

ESET NOD32 Antivirus for Linux 4

ESET Mobile Security for Android

xvrijedidox vrijedido xlicx

image_pdf

Author: NORT