Je li licenca obnovljena?
Do kada vrijedi?
Moram li nešto napraviti?

Pitanja

 • Je li licenca za ESET-ov program obnovljena?
 • Do kada vrijedi?
 • Moram li nešto napraviti ili se sve odvija automatski?

Odgovor

Popis najnovijih verzija programa pogledajte na stranici https://www.nod32.com.hr/podrska/esetversionaryum.html


Obnova licence

 • Ako ste licencu obnovili (imate istu količinu računala i isti program kao i u proteklom razdoblju):
  • u pravilu ne trebate raditi ništa
  • ali poželjno je povremeno provjeravati stanje na svim računalima, pa je i sada odlična prilika za to:

Povećanje licence

 • Ako ste licencu povećali (imate više računala nego u proteklom razdoblju)

Smanjenje licence

 • Ako ste licencu smanjili (imate manje računala nego u proteklom razdoblju)

Promjena licence

 • Ako ste licencu promijenili (imate licencu za drugi program)
  • možda ćete morati postojeće programe deinstalirati i nakon toga..
  • instalirati nove programe koji odgovaraju licenci
  • (za detalje kontaktirajte podršku s podacima o staroj i novoj licenci)
  • ako ste mijenjali licencu za kućne programa (EAV <-> EIS <-> ESSP)

Detalji – Provjera

 • Otvorite naš program
 • Kliknite na [ “Pomoć i podrška” | “Help and Support” | “Help” ] – Oznaka [1] (v.sliku odgovarajućeg programa)
 • Provjerite sljedeće stavke prema oznakama:
  • v.[2] [ “Vrijedi do” | “License validity” | “License valid until” ]
  • v.[3] [ “Verzija programa” | “Product version” ]
  • v.[4] [ “O programu …” | “About …” ]
 • Usporedite gornje podatke s podacima u svojoj važećoj licenci koju ste dobili e-mailom od prodavatelja
  • Odgovara li podatak pod [2] trajanju licence u licenčnom pismu
  • Imate li najnoviju verziju programa (v.[3])
  • Je li instalirana odgovarajuća vrsta programa (v. [4])
   • U slučaju poslovnih licenci – ESET Protect Essential obuhvaća ESET Endpoint Antivirus
   • ESET Protect Entry obuhvaća ESET Endpoint Security
   • Obje poslovne licence obuhvaćaju ESET Server Security
 • Ako se podaci ne podudaraju – kliknite na [5] [Promijeni licencu] ili [Change License]
 • Slijedite upute i upišite važeći licenčni ključ (LKY)

Video


Slike

 

 ESET Internet Security / ESET NOD32 Antivirus v.17
ESET Internet Security / ESET NOD32 Antivirus v.16

 

..

ESET Endpoint Security / ESET Endpoint Antivirus

 

..

ESET Server Security for Windows

..

ESET Cyber Security Pro 6.5

..

(Linux … više nije u upotrebi)

 

..

ESET Mobile Security for Android

xvrijedidox vrijedido xlicx

Ažurirano: 2024-01-17

image_pdf

Author: NORT