Je li licenca obnovljena?
Do kada vrijedi?
Moram li nešto napraviti?

Pitanja

 • Je li licenca za ESET-ov program obnovljena?
 • Do kada vrijedi?
 • Moram li nešto napraviti ili se sve odvija automatski?

Odgovor

 • Ako ste licencu obnovili (imate istu količinu računala i isti program kao i u proteklom razdoblju):
  • u pravilu ne trebate raditi ništa
  • uputno je provjeravati stanje na svim računalima, pa je sada odlična prilika
 • Ako ste licencu povećali (imate više računala nego u proteklom razdoblju)
  • instalirajte programe na nova računala
  • aktivirajte ih važećim licenčnim ključem
 • Ako ste licencu smanjili (imate manje računala nego u proteklom razdoblju)
  • ESET je vrlo vjerojatno morao resetirati licenčni ključ
  • morat ćete ponovo aktivirati programe novim podacima

Detalji

 • Otvorite naš program
 • Kliknite na "Pomoć i podrška" / "Help and Support" / "Help" [1] (v.slike)
 • Provjerite sljedeće stavke u odgovarajućem programu:
  • [2] "Vrijedi do" ili "License validity" ili "License valid until"
  • [3] "Verzija programa" ili "Product version"
  • [4] "O programu ..." ili "About ..."
 • Usporedite gornje podatke s podacima u svojoj važećoj licenci koju ste dobili e-mailom od prodavatelja
  • Odgovara li podatak pod [2] trajanju licence u licenčnom pismu
  • Imate li najnoviju verziju programa (v.[3])
  • Je li instalirana odgovarajuća vrsta programa (v. [4])
   • U slučaju poslovnih licenci - ESET Endpoint Protection Standard obuhvaća ESET Endpoint Antivirus
   • ESET Endpoint Protection Advanced obuhvaća ESET Endpoint Security
   • Obje poslovne licence obuhvaćaju ESET File Security
 • Ako se podaci ne podudaraju - kliknite na [5] [Promijeni licencu] ili [Change License]
 • Slijedite upute i upišite važeći licenčni ključ (LKY)
 • U slučaju "kućnih" programa (EAV, EIS, ESSP) možete kliknuti i na [6] [Promijeni program] ili [Change program] ako ste mijenjali licencu EAV <-> EIS <-> ESSP

Slike

xvrijedidox vrijedido xlicx

Zadnja promjena:
Avatar

Author: NORT