Apache HTTP proxy – Dijagnostika

Kao i uvijek, “Korak 0” u aktivnostima na bilo kojem serveru: prije ikakve radnje napravite disk-image backup / snapshot / checkpoint / …

Što detaljnije provedete testove i što više preciznih podataka pošaljete “u prvom naletu” – to kraće će trajati dijagnosticiranje i to manje potpitanja ćemo imati.

 


Restart servera (ne samo servisa)

Prije nastavka – prvo restartajte cijeli ESET Protect server (nemojte restartati samo Apache httpd servis).

Ako se problem pojavljuje i dalje, slijedite donje upute.

 


Dijagnostika httpd servisa (proxy)

 


Provjera proxyja

 • Radi li servis?
 • Imate li drugi proxy putem kojega se ovaj spaja na internet? Je li sve u redu konfigurirano?
 • Traži li drugi proxy username/password?
 • Propušta li firewall sav promet s ovog proxyja?

 

Ako je Apache instaliran na Windows – test v1

start >> run >> [ Firefox | Chrome | MSEdge ]
otvorite http://<$ProxyIP>:<$ProxyPort>/index.html
mora prikazati stranicu s tekstom “It works!”

 

Ako je Apache instaliran na Windows – test v2

• powershell -command Test-NetConnection -ComputerName <$ProxyIP> -Port <$ProxyPort> -InformationLevel Detailed | Format-List *

   ili

• pwsh -command Test-NetConnection -ComputerName <$ProxyIP> -Port <$ProxyPort> -InformationLevel Detailed | Format-List *

 

Ako je Apache instaliran na Windows – test v3

• powershell -command Invoke-WebRequest https://edf.eset.com/edf -verbose

• powershell -command Invoke-WebRequest -Proxy http://<$ProxyIP>:<$ProxyPort> -uri https://edf.eset.com/edf -verbose

• powershell -command Invoke-WebRequest -Proxy http://<$ProxyIP>:<$ProxyPort> -uri https://www.google.com -verbose

 

Ako je Apache instaliran na Linux/VA – test v1L

• wget –no-check-certificate -e use_proxy=yes -e http_proxy=<$ProxyIP>:<$ProxyPort> www.eset.com

• wget –no-check-certificate -e use_proxy=yes -e http_proxy=<$ProxyIP>:<$ProxyPort> www.google.com

 

Ako je Apache instaliran na Linux/VA – test v2L

• curl –proxy <$ProxyIP>:<$ProxyPort> –include –silent https://edf.eset.com/edf

• curl –proxy <$ProxyIP>:<$ProxyPort> –include –silent https://bing.com

 

Nakon svakog testa snimite sliku ekrana i pošaljite tako da se vidi naredba i rezultat.

 


Pregled sadržaja u cacheu

 • Windows:
  "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin\htcacheclean.exe" -v -a -p "C:\ProgramData\Apache HTTP Proxy\cache"

 

 • Linux/VA:
  htcacheclean -v -a -p /var/cache/httpd/proxy

 


Čišćenje cachea

 

Apache instaliran na Windows

 • pokrenite CMD kao administrator
 • net stop ApacheHttpProxy
 • "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin\htcacheclean.exe" -v -t -p"C:\ProgramData\Apache HTTP Proxy\cache" -l500M -L24
 • dir "C:\ProgramData\Apache HTTP Proxy\cache" /A/S/B
 • net start ApacheHttpProxy

Ako ne uspije, probajte “brutalnom” metodom ukloniti cache:

 • RD /Q /S "C:\ProgramData\Apache HTTP Proxy\CACHE\"
 • MD "C:\ProgramData\Apache HTTP Proxy\CACHE\"

 

Apache instaliran na Linux/VA

 • service httpd stop (ili systemctl stop httpd)
 • htcacheclean -v -t -p'/var/cache/httpd/proxy/' -l500M -L24
 • service httpd start (ili systemctl start httpd)

Napomena: vrijednosti 500M i 24 prilagodite prema svojim potrebama i/ili dokumentaciji (https://help.eset.com/protect_deploy_va/latest/en-US/enable_apache_http_proxy.html)

Legenda:
 • <$ProxyIP> … IP adresa proxy servera (za httpd koji dolazi s ESET Protect serverom je to IP adresa ESET protecta)
 • <$ProxyPort> … Port proxy servera (za httpd koji dolazi s ESET Protect serverom je to obično: 3128)

 


Prikupljanje logova

 • napravite kopiju datoteke “httpd.conf
  • Windows:
   copy "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf" "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf.bkp"
  • Linux/VA:
   cp /etc/httpd/conf/httpd.conf /etc/httpd/conf/httpd.conf.BKP
 • otvorite “httpd.conf” u tekst editoru
  • Windows:
   notepad "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf"
  • Linux/VA:
   nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
 • pronađite i
  umjesto "LogLevel warn"
  stavite "LogLevel debug"
 • spremite datoteku
 • restartajte HTTPD servis
  • Windows:
   net stop ApacheHttpProxy
   net start ApacheHttpProxy
  • Linux/VA:
   systemctl restart httpd
 • obavezno provjerite httpd.conf je li ostao na “debug
 • pokrenite Wireshark (https://support.eset.com/en/kb6446-how-to-create-wireshark-log)
 • zapišite točno vrijeme
 • forsirajte 2-3 puta update da se zabilježi pokušaj komunikacije u logovima
 • isključite Wireshark i spremite logove
 • komprimirajte logove zadnjih barem 48 sati (*1)
  • Windows:
   C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\logs\*.*
  • Linux/VA:
   /var/log/httpd/*
 • vratite “httpd.conf” iz backupa ili promijenite “debug” u “warn
 • restartajte proxy servis (v.gore)
 • pošaljite nam [ 7Z / ZIP / ARJ / RAR ] datoteku s logovima
  • ako je datoteka prevelika za e-mail (>5MB) – stavite na svoj cloud-disk ili zatražite informacije za upload na naš FTP server
 • napišite IP adresu i FQDN sljedećih računala:
  • MDM servera
  • EPX servera
  • HTTP proksija
  • klijenta
  • … svih ostalih bitnih računala uključenih u testiranje
 • napišite točno vrijeme kad ste testirali
 • Pošaljite Wireshark, gornje logove i ELC:

 


Slike


httpd trblsht xhttpdx xtrblshtx xapachex xproxyx xproxytestx pwshproxytest troubleshooting proxytest testproxy xproxytest xtestproxy itworks xitworks itsworking xitsworking xpowershell

Ažurirano: 2024-07-15

image_pdf

Author: NORT