Apache HTTP proxy - Dijagnostika (troubleshooting; trblsht)

Kao i uvijek, "Korak 0" u aktivnostima na bilo kojem serveru: prije ikakve radnje napravite disk-image backup / snapshot / checkpoint / ...

Dijagnostika httpd servisa (proxy)

Prikupljanje logova

 • napravite kopiju "httpd.conf"
  • Windows: copy "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf" "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf.bkp"
  • Linux/VA: cp /etc/httpd/conf/httpd.conf /etc/httpd/conf/httpd.conf.BKP
 • otvorite "httpd.conf" u tekst editoru
  • Windows: notepad "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf"
  • Linux/VA: nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
 • pronađite i umjesto "LogLevel warn" stavite "LogLevel debug"
 • spremite datoteku
 • restartajte HTTPD servis
  • Windows:
   net stop ApacheHttpProxy
   net start ApacheHttpProxy
  • Linux/VA: systemctl restart httpd
 • obavezno provjerite httpd.conf je li ostao na "debug"
 • forsirajte 2-3 puta update da se zabilježi pokušaj komunikacije u logovima
 • komprimirajte logove zadnjih 48 sati (*1)
  • Windows: C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\logs\*.*
  • Linux/VA: /var/log/httpd/*
 • vratite "httpd.conf" iz bekapa ili promijenite "debug" u "warn"
 • restartajte proxy servis (v.gore)
 • pošaljite nam [7Z / ZIP / ARJ / RAR ] datoteku s logovima
 • napišite IP adresu i FQDN:
  • MDM servera
  • ESMC servera
  • HTTP proksija
  • klijenta
  • ... svih ostalih bitnih računala uključenih u testiranje
 • napišite točno vrijeme kad ste testirali
 • uz te logove bi bilo odlično poslati i ELC

Provjera proksija

 • https://help.eset.com/esmc_deploy_va/72/en-US/enable_apache_http_proxy.html
 • Windows: start > run > [ Firefox | Chrome | IExplore | Microsoft-Edge] i otvorite http://ipadresaproxyservera:3128/index.html
  • mora prikazati stranicu "It works!"
 • Linux/VA:
  • wget --no-check-certificate -e use_proxy=yes -e http_proxy=ipadresaproxyservera:3128 www.google.com
   • mora vratiti pogrešku ERROR 403: Forbidden
  • wget --no-check-certificate -e use_proxy=yes -e http_proxy=ipadresaproxyservera:3128 www.eset.com
   • mora vratiti status 200 OK
 • Pregled sadržaja u cacheu
  • Windows: "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin\htcacheclean.exe" -v -a -p "C:\ProgramData\Apache HTTP Proxy\cache"
  • Linux/VA: htcacheclean -v -a -p /var/cache/httpd/proxy

Čišćenje cachea

Windows
 • pokrenite CMD kao administrator
 • net stop ApacheHttpProxy
 • "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin\htcacheclean.exe" -v -t -p"C:\ProgramData\Apache HTTP Proxy\cache" -l500M -L24
 • dir "C:\ProgramData\Apache HTTP Proxy\cache" /A/S/B
 • net start ApacheHttpProxy

Ako ne uspije, probajte "brutalnom" metodom ukloniti cache:

 • RD /Q /S "C:\ProgramData\Apache HTTP Proxy\CACHE\"
 • MD "C:\ProgramData\Apache HTTP Proxy\CACHE\"
Linux/VA
 • service httpd stop (ili systemctl stop httpd)
 • htcacheclean -v -t -p'/var/cache/httpd/proxy/' -l500M -L24
 • service httpd start (ili systemctl start httpd)

Napomena: vrijednosti 500M i 24 prilagodite prema svojim potrebama ili dokumentaciji (https://help.eset.com/esmc_deploy_va/72/en-US/enable_apache_http_proxy.html)


httpd trblsht xhttpdx xtrblshtx xapachex xproxyx

Zadnja promjena:
Avatar

Author: NORT