Dodavanje ESMC Virtual Appliance (ESMCVA) u Windows domenu

Tema

Windows domena ponekad ima problema s dodavanjem ESET Security Management Center (ESMC).

Korak 1 – Dodavanje u domenu

Primjer: ESMCVA dodajete u domenu hq.nort.hr i parametri za konfiguriranje će biti:

 • Hostname = esmcserver.hq.nort.hr
  mora biti FQDN
 • Windows Domain = hq.nort.hr
  važno je da bude prisutna barem jedna ‘.’ kao graničnik. Skripta uzima prvi podatak (‘hq‘) prenosi ga kao “Workgroup” u /etc/samba/smb.conf (uppercase!).
  Druga opcija je da popunite “Windows Workgroup”
 • Windows Domain Controller = Win2019DC.hq.nort.hr
  FQDN domain controllera
  Ako DNS nije sređen i održavan – probajte s IP adresom, ali to znači da ćete imati mnoge problem u kasnijim fazama implementacije
 • Windows Domain Administrator = Administrator
 • Windows Domain Administrator Password = Admin123
 • DNS = IP adresa DC-a

Korak 2 – Ako nije uspjelo

Provjerite konfiguracijske datoteke (pokrenite “configure-domain.sh“):

 • Hosts – /etc/hosts – provjerite DC i njegovu IP adresu
 • Kerberos – /etc/krb5.conf – provjerite da ‘kinit <user-from-domain>’ radi
 • Ntp – /etc/ntp.conf
 • Samba – /etc/samba/smb.conf

Korak 3 – Ručno dodavanje

Ako svi testovi pokazuju da je sve u redu – pridružite ga domeni ručno;- pokrenite “rejoin-domain.sh

 • net ads join -U Administrator%<password>
  nakon toga provjerite je li se pojavio slog na DC-u
 • service winbind start
 • service nmb start
 • service smb start
 • Provjerite možete li pingati Winbind naredbom
  wbinfo -p
 • Provjerite ispisuje li naredba
  wbinfo -u
  korisnike domene, a naredba
  wbinfo -g
  domenske grupe

Razno

ESMC Server koristi ‘kinit’ i ‘ldapsearch’ za čitanje AD-a, te ‘wbinfo’ i ‘kinit’ za autentikaciju. Ako navedene komande rade – onda je povezivanje uspjelo


esmc esmcva xesmcva xdcx xadx xvax

image_pdf

Author: NORT