Poruka “Prekomjerna upotreba licence”
“Ukradena licenca” (ACT39;ACT.39)

Tema

Prilikom aktivacije programa licenčnim ključem pojavljuje se poruka da aktivacija nije uspjela i da se koristi prekomjerno.
Kôd pogreške u donjem desnom kutu ESET-ovog programa: ACT.39.

Uzrok

Kôd pogreške (ACT.39) jasno ukazuje na problem – U ESET-ovom sustavu prijavljeno je da se ta licenca koristi na više računala no što licenca dopušta. Najčešći uzrok je kvar računala i/ili reinstalacija Windowsa te ponovna instalacija i aktivacija ESET-ovog programa – pritom se u sustav dodaje podatak da je iskorištena još jedna licenca, a nije zabilježeno da je uklonjena prethodna (prilikom deinstalacije ESET-ovog programa se licenca u pravilu deaktivira ako je omogućen pristup internetu).

Postupak – Kratko (tl;dr)

• po potrebi kreirajte račun na portalu ESET Home i / ili se samo prijavite na ESET Home (na adresi https://home.eset.com)
• na portalu ESET Home deaktivirajte programe koji su još dodijeljeni starim i/ili suvišnim računalima
• aktivirajte programe na novim računalima licenčnim ključem

Postupak – Detaljno

• Vlasnik licence se treba svojim korisničkim podacima prijaviti na portal https://home.eset.com (mi nemamo ove podatke)
• Ako nemate račun – kreirajte ga https://help.eset.com/my_eset/hr-HR/new_account.html;

   ○ mora glasiti na e-adresu nositelja licence
   ○ verfikacijski mail za dodavanje licence će doći na adresu nositelja licence
   ○ još jedan verifikacijski mail će doći kada dodate licencu u ESET Home
      (dok ovaj korak ne obavite nećete moći deaktivirati stare licence)

Deaktivirajte programe

..na neaktivnim, suvišnim i/ili nepoznatim uređajima:

ESET Home >>
 Licence >>
  Prikaži sve licence >>
   “hamburger” izbornik >>
    Ukloni uređaje >>
     označite stare ili suvišne >>
      Ukloni uređaje >>
       potvrdite Ukloni uređaje

(v. slike i video )

Ostalo

U slučaju da je licenca “procurila” i neovlašteno se koristi na velikom broju računala – javite nam i ako je brojka zaista velika ESET će promijeniti podatke. U ovom slučaju ćete morati ponovno aktivirati sve programe.

U slučaju da postoji potreba za više licenci – zatražite dokup od našeg Odjela prodaje (nod32@nort…).

Upravljanje licencama na portalu ESET Home

Detaljnije upute o upravljanju licencama: https://help.eset.com/home_eset/hr-HR/license_management.html

Uklanjanje uređaja (deaktiviranje licence)
Postupak 1:

Kliknite na Prikaži sve licence
Kliknite na izbornik – tri točke, “hamburger menu”
Kliknite na Ukloni uređaje
Označite uređaje koje želite deaktivirati. Morate označiti sve suvišne uređaje (npr. ako imate licencu za 1, a aktivirana su 3 – morate deaktivirati 2)
Potvrdite, “Ukloni uređaje”
Deaktivacija se ipak u pravilu obavi “odmah”

 

Tijekom uklanjanja se prikazuje sljedeća poruka i “hamburger menu” nije dostupan.

Postupak 2
(samo kada Postupak 1 “ne radi”)

U rijetkim slučajevima se ne prikazuju sva računala kada slijedite gornji postupak. U tom slučaju se vratite na početak, ovaj puta nemojte kliknuti “tri točkice / hamburger”, nego:

Kliknite “Otvori licencu”

..i u desnom dijelu ekrana kliknite na izbornik:

Kliknite na “hamburger menu” i odaberite “Odspoji” (Disconnect)

Eventualno se umjesto “Odspoji” (Disconnect) može pojaviti poruka “Ukloni zaštitu” (unprotect) na nekim uređajima:

 

Poruka

 

Video

Razno

https://help.eset.com/home_eset/en-US/?remove_device.html

https://help.eset.com/home_eset/hr-HR/?remove_device.html

Uređaji | ESET Home | ESET-ova mrežna pomoć


xact39x xelmx xemecx myesetcom elm emec activation failed leaked license xleakx myeset xmyesetx error xerrorx act.39 act39 Leaked license LeakedLicense xleakedx prekomjerna upotreba licence licenca je ukradena aktivacija nije uspjela hamburger

image_pdf

Author: NORT