Poruka “Pretplata koja se prekomjerno upotrebljava” (“Prekomjerna upotreba licence”;”Overused license”;ACT39;ACT.39)

Napomena

ESET je promijenio naziv “Licenca” u “Pretplata” i “Licenčni ključ” u “Aktivacijski ključ”. Sve ostalo ostaje kao u članku.


Tema

Prilikom aktivacije programa licenčnim / aktivacijskim ključem pojavljuje se poruka da aktivacija nije uspjela i da se pretplata koristi prekomjerno.
Kôd pogreške u donjem desnom kutu ESET-ovog programa: ACT.39.

Prvo provjerite:

(a) jeste li uvezli licencu / pretplatu, a po potrebi i

(b) jeste li dobili verifikacijski e-mail te

(c) jeste li potvrdili verifikaciju.

Bez gornjih koraka nećete vidjeti svoja računala na portalu ESET Home.

 


Uzrok

Kôd pogreške (ACT.39) jasno ukazuje na problem – U ESET-ovom sustavu prijavljeno je da se ta licenca koristi na više računala no što licenca dopušta. Najčešći uzrok je kvar računala i/ili reinstalacija Windowsa te ponovna instalacija i aktivacija ESET-ovog programa – pritom se u sustav dodaje podatak da je iskorištena još jedna licenca, a nije zabilježeno da je uklonjena prethodna (prilikom deinstalacije ESET-ovog programa se licenca u pravilu deaktivira ako je omogućen pristup internetu).


Postupak – Kratko (tl;dr)

Prvo provjerite (a) jeste li uvezli licencu / pretplatu, a po potrebi i (b) jeste li dobili verifikacijski e-mail te (c) jeste li potvrdili verifikaciju. Bez toga nećete vidjeti svoja računala na portalu ESET Home.

———-

• po potrebi kreirajte račun na portalu ESET Home i / ili se samo prijavite na ESET Home (na adresi https://home.eset.com)
• na portalu ESET Home deaktivirajte programe koji su još dodijeljeni starim i/ili suvišnim računalima
• aktivirajte programe na novim računalima licenčnim ključem


Postupak – Detaljno

• Vlasnik licence se treba svojim korisničkim podacima prijaviti na portal https://home.eset.com (mi nemamo ove podatke)
• Ako nemate račun – kreirajte ga https://help.eset.com/my_eset/hr-HR/new_account.html;

   ○ račun mora glasiti na e-adresu nositelja licence
   ○ verfikacijski mail za dodavanje licence će doći na adresu nositelja licence
   ○ još jedan verifikacijski mail će doći kada dodate licencu u ESET Home
      (dok ovaj korak ne obavite nećete moći deaktivirati stare licence)

Deaktivirajte programe..

..na neaktivnim, suvišnim i/ili nepoznatim uređajima (v. slike i video )

Ostalo

U slučaju da je licenca “procurila” i neovlašteno se koristi na velikom broju računala – javite nam i ako je brojka zaista velika ESET će promijeniti podatke. U ovom slučaju ćete morati ponovno aktivirati sve programe.

U slučaju da postoji potreba za više licenci – zatražite dokup od našeg Odjela prodaje (nod32@nort…).


Upravljanje licencama na portalu ESET Home

Detaljnije upute o upravljanju licencama: https://help.eset.com/home_eset/hr-HR/license_management.html


Slike


[1] Uklanjanje uređaja (deaktiviranje licence; deaktiviranje pretplate)
Postupak 1:

Otvorite portal ESET Home (https://home.eset.com).

Ako još niste kreirali račun na portalu, kreirajte ga (https://help.eset.com/home_eset/hr-HR/?onboarding.html). Mora glasiti na e-mail nositelja licence.

ESET Home >>
 Licence >>
  Prikaži sve pretplate >>
   “hamburger” izbornik >>
    Ukloni uređaje >>
     označite stare ili suvišne >>
      Ukloni uređaje >>
       potvrdite Ukloni uređaje

 

Kliknite na “hamburger menu” (tri točkice):

 

 

Kliknite na “Ukloni uređaje”:

 

Označite stara ili suvišna računala ili uključite “Odaberi sve”.

Kliknite na [Ukloni uređaje]:

 

Potvrdite da želite ukloniti označene ili sve uređaje:

 

 

Sada možete aktivirati nove programe.

 


[2] Postupak 2

(ako Postupak 1 “ne radi”)

U rijetkim slučajevima se ne prikazuju sva računala kada slijedite gornji postupak.

U tom slučaju se vratite na početak, no ovoga puta nemojte kliknuti “tri točkice / hamburger”, nego [Otvori pretplatu]:

..i u desnom dijelu ekrana kliknite na izbornik, pa na “Ukloni zaštitu”:


[3] Postupak 3

..ako prva dva postupka “ne rade”:

Otvorite stranicu https://home.eset.com/devices

Kliknite na “hamburger” izbornik pokraj naziva suvišnog računala:

Kliknite na “Odspoji”:

Postupak ponovite za sva suvišna računala.


Video

Video prikazuje nešto stariju verziju portala ESET Home. Razlika je u nazivima koji su u međuvremenu promijenjeni: umjesto “licenca” sada je “pretplata”, a umjesto “licenčni ključ” sada može stajati “aktivacijski ključ”.

 

Razno

https://help.eset.com/home_eset/en-US/?remove_device.html

https://help.eset.com/home_eset/hr-HR/?remove_device.html

Uređaji | ESET Home | ESET-ova mrežna pomoć


xact39x xelmx xemecx myesetcom elm emec activation failed leaked license pretplata subscription xpretplata xsubscription xleakx myeset xmyesetx error xerrorx act.39 act39 Leaked license LeakedLicense xleakedx prekomjerna upotreba licence licenca je ukradena aktivacija nije uspjela hamburger xukradena 20231130110500-SWLBZ5C-NORTHR

Ažurirano: 2024-03-20

image_pdf

Author: NORT