Poruka “Prekomjerna upotreba licence”
“Ukradena licenca” (ACT39;ACT.39)

Tema

Prilikom aktivacije programa licenčnim ključem pojavljuje se poruka da aktivacija nije uspjela (u starijoj varijanti stoji da vam je ukradena) i/ili da se koristi prekomjerno.
Kôd pogreške u donjem desnom kutu poruke: ACT.39.

Napomena: poruka da je licenca ukradena je zbunjujuća jer se vrlo rijetko radi o tome da Vam je licenca zaista ukradena i zloupotrijebljena; zamolili smo ESET da promijeni tekst poruke što je  i učinjeno u novim verzijama.

Uzrok

Poruka pogreške (ACT.39) jasno ukazuje na problem – U ESET-ovom sustavu prijavljeno je da se ta licenca koristi na više računala no licenca dopušta. Najčešći uzrok je kvar računala i/ili reinstalacija Windowsa te ponovna instalacija i aktivacija ESET-ovog programa – pritom se u sustav dodaje podatak da je iskorištena još jedna licenca, a nije zabilježeno da je uklonjena prethodna (prilikom deinstalacije ESET-ovog programa se licenca u pravilu deaktivira ako je omogućen pristup internetu).

Postupak – Kratko (tl;dr)

• po potrebi kreirajte račun na portalu myESET i / ili
• prijavite se na myESET
• u konzoli myESET-a deaktivirajte programe koji su još dodijeljeni suvišnim računalima
• aktivirajte programe, lokalno, na novim računalima

Postupak – Detaljno

• Vlasnik licence se treba svojim korisničkim podacima prijaviti na portal https://my.eset.com (mi nemamo ove podatke)
• (ako nemate račun – kreirajte ga https://help.eset.com/my_eset/hr-HR/new_account.html;

   ○ neka glasi na e-adresu nositelja licence jer će verfikacijski mail za dodavanje licence doći na adresu vlasnika licence, a ne na adresu računa myESET
   ○ stoga je zbog jednostavnosti najbolje da račun kreirate na e-adresu nositelja)

• Deaktiviraje neaktivne, suvišne i/ili nepoznate uređaje sa sljedećih lokacija u portalu:

   ○ myESET → Uređaji: v.→ sl. Uklanjanje uređaja 
      (https://help.eset.com/my_eset/hr-HR/new_account.html?remove_device.html)
   ○ myESET → Licence: v.→ video 

Upravljanje

Detaljnije upute o upravljanju licencama:

https://help.eset.com/my_eset/hr-HR/license_management.html

[+] U slučaju da je licenca “procurila” i neovlašteno se koristi na velikom broju računala – javite nam i ako je brojka zaista velika ESET će promijeniti podatke. U ovom slučaju ćete morati ponovno aktivirati sve programe.

[+] U slučaju da postoji potreba za više licenci – zatražite dokup od našeg Odjela prodaje (nod32@nort…).

Slike

Uklanjanje uređaja

Video

Razno

Uređaji | myESET | ESET-ova mrežna pomoć


xact39x xelmx xemecx myesetcom elm emec activation failed leaked license xleakx error xerrorx act.39 act39 Leaked license LeakedLicense xleakedx prekomjerna upotreba licence licenca je ukradena aktivacija nije uspjela

image_pdf

Author: NORT