Kako kreirati novo pravilo koristeći ESET Remote Administrator (6.x)?

Pitanja

Odgovor

Kreirajte novo pravilo i pridijelite ga grupi

Promjene ovlasti u ESET Remote Administratoru 6.5 i novijima

Prije nastavka molimo obratite pažnju na važne promjene u korisničkim pravima pristupa i ovlastima u najnovijim verzijama ERA.

 • Svaki korisnik ima mapiranu sigurnosnu grupu, i mogu mu biti dodijeljene različite dozvole (permission sets). Svi objekti kreirani od strane korisnika dodijelejni su njegovoj sigurnosnoj grupi. Administratorski korisnički profil automatski pripada početnoj/osnovnoj sigurnosnoj grupi All (All home group), koja sadrži sve druge grupe kao podgrupe, omogućavajući administratoru punu kontrolu svih objekata.

 • Pojam "objekti" ("objects") odnosi se na računala uređaje, predloške, pravila, zadatke, obavijesti i izvješća, koji su svi uvijek locirani u statičkoj grupi.

 • Ako korisnik ima prava pristupa određenoj grupi, ima ista prava pristupa svim podgrupama te gruep. Administrator ima puna prava pristupa svim grupama i podgrupama.

 • Prava pristupa omogućavaju da konfigurirate pristup specifičnoj grupi i definirate akcije koje mogu biti provedene sa specifičnim objektima u toj grupi.

Za više informacija o pravima pristupa pogledajte ovaj članak u sustavu Online pomoći za ERA 6.5.

Korisnik mora imati sljedeća prava u svojoj sigurnosnoj grupi:

FunctionalityReadUseWrite

Policies+++

Groups & Computers+++

Jednom kada su te ovlasti ispravno postavljene, pratite niže navedene upute.

 1. Otvorite web konzolu ESET Remote Administratora (ERA web konzolu) u web pregledniku i prijavite se (logirajte se)

 2. Kliknite na Admin Policies.
 3. Kliknite na PoliciesNew.

  Slika 1-1
  Kliknite na sliku za povećani prikaz

 4. Proširite Basic
  U polje Name upišite naziv novog pravila
  (polje Description je opcionalno)

  Slika 1-2
  Kliknite na sliku za povećani prikaz

 5. Proširite Settings
  Iz padajućeg izbornika Select product odaberite program na koji želite primijeniti to pravilo.
  (U ovom primjeru će biti kreirano pravilo za ESET Security Product for Windows / ESET-ove programe za Windowse)
 6. U stablu s lijeve strane, odaberite kategoriju u kojoj želite kreirati novo pravilo
  (u ovom primjeru: bit će kreirano pravilo User Interface).
 7. U centralnom dijelu prozora konfigurirajte pravilo.
  (u ovom primjeru bit će onemogućeno Show splash-screen at startup / prikazivanje uvodnog okvira pri pokretanju programa).

  Slika 1-3
  Kliknite na sliku za povećani prikaz

 8. Proširite Assign
  Kliknite na Assign.

  Slika 1-4
  Kliknite na sliku za povećani prikaz

 9. Odaberite potvrdne okvire pokraj statičnih ili dinamičkih grupa kojima želite dodijeliti pravilo
  Kliknite OK.

  Slika 1-5
  Kliknite na sliku za povećani prikaz

 10. Kliknite na Finish i spremite pravilo.
  Postavke pravila bit će primijenjene na ciljane grupe ili klijentska računala.

  Ako želite vidjeti koja su pravila pridijeljena određenoj grupi:
  Kliknite na AdminGroups
  Kliknite ikonu zupčanika pokraj grupe
  Potom iz padajućeg izbornika odaberite Manage Policies.

  Slika 1-6
  Kliknite na sliku za povećani prikaz

Dodatne informacije i linkovi na povezane članke baze znanja

Koristite ESET Remote Administrator 6.x samo s ESET Business programima verzije 6.x!

Ovaj članak odnosi se na ESET Business programe verzije 6.x, koje biste trebali koristiti samo u kombinaciji s drugim Business programima verzije 6.x.

Ako još uvijek koristite ESET-ove Business programe verzije 5 ili starije, prvo pogledajte sljedeće članke za informacije o tome što je novo u najnovijoj verziji i kako provesti nadogradnju:

(posljednji puta revidirano 24.08.2017.)
SOLN3594

image_pdf

Author: NORT