Kako promijeniti zadanu reakciju skenera na otkrivanje virusa?

Problem

 • ESET-ov program otkrio je inficirane datoteke, no način na koji je reagirao na otkrivenu prijetnju ne odgovara vašim potrebama.
 • Trebate promijeniti zadanu razinu čišćenja u rezidentnoj zaštiti datotečnog sustava
 • Trebate promijeniti zadanu razinu čišćenja u zaštiti web pristupa

 

Detalji

Prema inicijalnim postavkama, ESET-ov program pokušati će očistiti inficirane datoteke koje je detektirao i automatski obrisati datoteke koje ne mogu biti očišćene. U slučaju potrebe možete podesiti način na koji će ESET-ov program reagirati na otkrivanje prijetnji tako da odgovara vašim potrebama, te definirati razinu automatizacije koju želite.
 

Rješenje

 

Razine čišćenja

U ESET-ovim programima ponuđene razine čišćenja su Bez čišćenja, Standardno čišćenje ili Potpuno čišćenje. Ovi načini upravljaju ponašanjem skenera pri čišćenju inficiranih datoteka.
Više informacija o svakom od ovih načina čišćenja dostupno je u nastavku:

 • Bez čišćenja: U ovom načinu rada, ESET-ov program neće automatski čistiti ni jednu prijetnju. Kada prijetnja bude uočena obavijestiti će vas prozorom upozorenja i dozvoliti vam da izaberete akciju s popisa dostupnih radnji.
 • Standardno čišćenje: Ovo je preporučeni (i inicijalno zadani) način rada. U ovom načinu rada, ESET-ov program automatski će čistiti ili brisati inficirane datoteke. Ako nije moguće automatski provesti odgovarajuću akciju, o potrebnoj akciji bit će te upitani prozorom upozorenja koji će vam dozvoliti da izaberete akciju s popisa dostupnih radnji. Također, bit će zatraženo da odaberete akciju i ako unaprijed definiranu akciju nije moguće dovršiti.
 • Potpuno čišćenje: U ovom načinu rada, ESET-ov program automatski će čistiti ili brisati inficirane datoteke bez korisničke intervencije. Jedina su iznimka sistemske datoteke – ako ih nije moguće očistiti, o potrebnoj akciji biti ćete upitani prozorom upozorenja koji će vam dozvoliti da izaberete akciju s popisa dostupnih radnji.

 

Promijenite zadanu razinu čišćenja u rezidentnoj zaštiti datotečnog sustava

Rezidentna zaštita datotečnog sustava skenira datoteke kada budu otvarane, kreirane ili prilikom njihovog pokretanja na računalu. Ovisno o razini čišćenja koju odaberete primati ćete obavijesti o akcijama koje možete poduzeti. Odaberite Potpuno čišćenje kako biste primili najmanji mogući broj takvih obavijesti.

 1. Otvorite glavni prozor ESET-ovog programa za Windowse.
 2. Pritisnite funkcijsku tipku F5 za prikaz prozora za Napredno podešavanje.
 3. Kliknite na Modul Detekcije → Rezidentna zaštita datoteka,
  Raširite Threatsense parametri.

  Slika 1-1

 4. Pod Čišćenje iz padajućeg menija “Razina čišćenja” odaberite željenu razinu čišćenja.

  Slika 1-2

 5. Kliknite na U redu kako biste spremili promjene i zatvorili prozor naprednog podešavanja..

 

Promijenite zadanu razinu čišćenja u zaštiti web pristupa

Zaštita web pristupa blokira pristup web stranicama za koje je poznato da sadrže maliciozni sadržaj i sprečava bilo kakvo preuzimanje sadržaja s takvih web stranica. ESET-ovi programi skeniraju sve ostale stranice u trenutku kada se učitavaju. Ovisno o razini čišćenja koju odaberete primati ćete obavijesti o akcijama koje možete poduzeti. Odaberite Potpuno čišćenje kako biste primili najmanji mogući broj takvih obavijesti.

 1. Otvorite glavni prozor ESET-ovog programa za Windowse.
 2. Pritisnite funkcijsku tipku F5 za prikaz prozora za Napredno podešavanje.
 3. Kliknite na Web i E-pošta → Zaštita web pristupa,
  Raširite Threatsense parametri.

  Slika 1-1

 4. Pod Čišćenje iz padajućeg menija odaberite željenu razinu čišćenja.

  Slika 1-2

 5. Na kraju, kliknite na U redu kako biste spremili promjene i zatvorili prozor naprednog podešavanja.

 

Dodatne informacije i linkovi na povezane članke baze znanja

 

(posljednji puta revidirano 26.03.2020)
SOLN910

image_pdf

Author: NORT