Koje adrese i portove treba otvoriti na drugim firewall proizvodima da omogućim punu funkcionalnost ESET-ovoga proizvoda?

Problem

 • Firewall drugog proizvođača ometa rad ESET-ovog programa na računalu
 • Na računalu koristite firewall drugog proizvođača ili je računalo u mreži iza firewalla drugog proizvođača

Detalji

ESET programi komuniciraju s resursima na Internetu preko standardnih HTTP protokola na Portu 80, ili preko HTTPS na Portu 443.

Rješenje

Kako biste riješili ovaj problem, trebate omogućiti pristup sljedećim web i IP adresama na Internetu
(a u nekim slučajevima otvoriti i potrebne portove za pojedine adrese):

Za preuzimanje (download) aktualizacija i nadogradnji:
Ovaj popis možete pogledati i u ovoj tekstualnoj datoteci

Hostname IP Adresa
um01.eset.com 91.228.166.13
um02.eset.com 91.228.166.14
um03.eset.com 91.228.166.15
um04.eset.com 91.228.166.16
um05.eset.com 91.228.167.132
um06.eset.com 91.228.167.133
um07.eset.com 38.90.226.36
um08.eset.com 38.90.226.37
um09.eset.com 38.90.226.38
um10.eset.com 38.90.226.39
um11.eset.com 91.228.166.88
um13.eset.com 38.90.226.40
um21.eset.com 91.228.167.26
um23.eset.com 91.228.167.21
um01.ru.eset.com 188.225.81.21
um01.cn.eset.com 182.254.173.27
um10.za.eset.com 41.71.77.123

Za preuzimanje aktualizacija i nadogradnji samo sa servera lociranih u specifičnoj regiji odaberite jedan od sljedećih servera:

 • Europe: eu-update.eset.com
 • US: us-update.eset.com

Za preuzimanje (download) pico nadogradnji programa i nadogradnji
(samo za ESET Endpoint Antivirus 7.x / ESET Endpoint Security 7.x):

Hostname IP Adresa
pico.eset.com 91.228.166.14
91.228.167.26

Za preuzimanje (download) instalacija programa i nadogradnji:

Service Hostname IP Adresa
download.eset.com dlm1.eset.com 91.228.166.41
dlm2.eset.com 91.228.167.11
dlm3.eset.com 38.90.226.10
dlm4.eset.com 91.228.166.82
dlm5.eset.com 91.228.167.110
dlm6.eset.com 38.90.226.110

Za provjeru datuma isteka licence:
Ovaj popis možete pogledati i u ovoj tekstualnoj datoteci

Hostname IP Adresa
expire.eset.com 91.228.165.81
91.228.167.125

Za omogućavanje slanja zahtjeva za podršku korisničke službe (na obrascu proizvoda)

Hostname IP Adresa
subreq.eset.eu 91.228.165.114

Komunikacija s ESET Secure Authentication Provisioning Serverima

Ovaj popis možete pogledati i u ovoj tekstualnoj datoteci

Hostname Portovi
esa.eset.com 443
m.esa.eset.com 80, 443

Serveri:

Hostname IP Adresa
h3-esa2-01-v.eset.com 91.228.167.115
h3-esa2-02-v.eset.com 91.228.167.122
h3-esa2-03-v.eset.com 91.228.167.120
h3-esa2-04-v.eset.com 91.228.167.152

 

Za korištenje online reputacijske baze (ESET Live Grid)
Ovaj popis možete pogledati i u ovoj tekstualnoj datoteci

Hostname IP Adresa
h1-c01-b.eset.com 91.228.166.45
h1-c02-b.eset.com 91.228.166.46
h1-c03-s.eset.com 91.228.165.43
h3-c01-b.eset.com 91.228.167.86
h3-c02-b.eset.com 91.228.167.87
h3-c03-b.eset.com 91.228.167.46
h3-c04-b.eset.com 91.228.167.103
h5-c01-b.eset.com, 38-90-226-11.ptr.eset.com 38.90.226.11
h5-c02-b.eset.com, 38-90-226-12.ptr.eset.com 38.90.226.12
h5-c03-b.eset.com, 38-90-226-13.ptr.eset.com 38.90.226.13

Domene koje koristi ESET Live Grid:

Hostname
a.cwip.eset.com
ae.cwip.eset.com
c.cwip.eset.com
ce.cwip.eset.com
dnsj.e5.sk
dnsje.e5.sk
i1.cwip.eset.com
i1e.cwip.eset.com
i3.cwip.eset.com
i4.cwip.eset.com
i4e.cwip.eset.com
u.cwip.eset.com
ue.cwip.eset.com
c.eset.com
a.c.eset.com
u.eset.com
i1.c.eset.com
i3.c.eset.com
i4.c.eset.com

Te IP adrese trebaju biti omogućene za HTTP port 80.
Isto tako, pristup lokalnom DNS serveru treba biti omogućen za DNS upite korištenjem UDP porta 53.

Za prijavu sumnjivih datoteka i za slanje anonimnih statističkih informacija u Virus laboratorije tvrtke ESET

Ovaj popis možete pogledati i u ovoj tekstualnoj datoteci

 • tsm09.eset.com – tsm16.eset.com
Hostname IP Adresa
tsm09.eset.com 91.228.166.11
tsm10.eset.com 91.228.166.148
tsm11.eset.com 91.228.166.149
tsm12.eset.com 91.228.166.144
tsm13.eset.com 91.228.166.145
tsm14.eset.com 91.228.166.146
tsm15.eset.com 91.228.166.150
tsm16.eset.com 91.228.166.151
 • ts.eset.com

Za korištenje modula Roditeljske zaštite (za ESET NOD32 Internet Security, ESET Smart Security Premium i ESET Smart Security):

Ovaj popis možete pogledati i u ovoj tekstualnoj datoteci

 • DNS upiti: e5.sk
 • Za DNS upite trebate dopustiti samo pristup lokalnom DNS serveru (port 53)
Hostname IP Adresa
h1-arsp01-v.eset.com 91.228.166.42
h1-arsp02-v.eset.com 91.228.166.43
h3-arsp01-v.eset.com 91.228.167.141
h3-arsp02-v.eset.com 91.228.167.142
h5-arsp01-v.eset.com 38.90.226.14
h5-arsp02-v.eset.com 38.90.226.15

Za korištenje Password Managera (samo za ESET Smart Security Premium):

Ovaj popis možete pogledati i u ovoj tekstualnoj datoteci

Hostname IP Adresa
eset-870273198.eu-west-1.elb.amazonaws.com 52.209.182.22, 52.48.20.160, 52.50.84.107
esetpwmdata-1.s3.amazonaws.com 52.218.64.33
s3-3-w.amazonaws.com 52.218.64.33

Za korištenje Antispam modula:

Ovaj popis možete pogledati i u ovoj tekstualnoj datoteci

 • Za DNS upite trebate dopustiti samo pristup lokalnom DNS serveru (port 53)
 • Osnovna domena za DNS upite: e5.sk
 • Napomena: ESET preporučuje da otvorite port 53535 za dolje navedene adrese u cilju poboljšanja performansi Antispam zaštite.
  Inače performanse antispam zaštite mogu biti ograničene.
Hostname IP Adresa
h1-ars01-v.eset.com 91.228.166.61
h1-ars02-v.eset.com 91.228.166.62
h1-ars03-v.eset.com 91.228.166.63
h1-ars04-v.eset.com 91.228.166.64
h1-ars05-v.eset.com 91.228.166.65
h3-ars01-v.eset.com 91.228.167.36
h3-ars02-v.eset.com 91.228.167.67
h3-ars03-v.eset.com 91.228.167.68
h3-ars04-v.eset.com 91.228.167.74
h3-ars05-v.eset.com 91.228.167.116
h5-ars01-v.eset.com 38.90.226.21
h5-ars02-v.eset.com 38.90.226.22
h5-ars03-v.eset.com 38.90.226.23
h5-ars04-v.eset.com 38.90.226.24
h5-ars05-v.eset.com 38.90.226.25

Za korištenje Antispam modula: (u ESET Mail Security 4.x for Microsoft Exchange, ESET Mail Security 4.x for IBM Lotus Domino, ESET Mail Security for Linux/BSD/Solaris 4.0)

 • ds1-uk-rules-1.mailshell.net
 • ds1-uk-rules-2.mailshell.net
 • ds1-uk-rules-3.mailshell.net
 • fh-uk11.mailshell.net

Ovaj popis možete pogledati i u ovoj tekstualnoj datoteci

23.239.11.145 85.159.211.160 173.255.218.51 178.79.164.196 209.157.66.235
23.239.13.41 87.106.104.112 173.255.226.186 178.79.181.233 209.157.66.236
23.239.15.84 87.106.11.214 173.255.232.151 178.79.182.43 209.157.66.237
23.92.19.91 87.106.11.38 173.255.234.245 178.79.183.81 209.157.66.238
23.92.26.7 87.106.12.77 173.255.234.85 178.79.186.194 209.157.66.239
23.92.27.240 87.106.128.170 173.255.243.160 178.79.188.10 209.157.66.240
50.116.11.250 87.106.13.61 173.255.245.232 178.79.190.135 209.157.66.241
50.116.14.27 87.106.141.10 173.255.253.150 178.79.190.174 209.157.66.242
50.116.19.218 87.106.183.224 173.255.254.232 192.155.84.126 209.157.66.243
50.116.2.121 87.106.209.135 176.58.100.154 192.155.86.247 209.157.66.244
50.116.3.153 87.106.209.149 176.58.101.140 192.155.87.170 209.157.66.245
50.116.3.42 87.106.210.57 176.58.104.101 192.81.129.218 209.157.66.246
50.116.4.68 87.106.214.177 176.58.110.248 192.81.134.251 209.157.66.247
50.116.50.102 87.106.240.160 176.58.111.122 198.58.97.43 209.157.66.248
50.116.50.105 88.208.202.90 176.58.111.124 198.74.49.240 209.157.66.249
50.116.50.109 88.208.202.91 176.58.111.163 198.74.57.188 209.157.66.253
50.116.50.197 88.208.248.146 176.58.112.126 198.74.58.243 212.227.96.110
50.116.50.202 88.208.248.164 176.58.112.160 209.157.64.162 212.71.233.60
50.116.54.198 88.208.248.199 176.58.115.138 209.157.64.163 212.71.251.168
50.116.61.111 88.208.248.200 176.58.115.39 209.157.64.164 212.71.251.182
50.116.61.155 88.80.184.106 176.58.117.5 209.157.64.165 212.71.252.146
50.116.62.242 88.80.185.201 176.58.117.75 209.157.64.166 213.171.205.141
50.116.63.215 88.80.190.155 176.58.119.151 209.157.64.167 213.171.205.238
50.116.63.216 96.126.106.194 176.58.124.244 209.157.64.168 213.171.205.77
66.175.214.89 96.126.98.211 176.58.97.188 209.157.64.169 213.171.205.78
66.175.223.13 97.107.134.71 176.58.98.13 209.157.64.170 213.171.206.148
66.228.48.183 104.131.131.132 176.58.98.155 209.157.64.171 213.171.207.47
74.207.240.108 104.200.24.34 176.58.99.196 209.157.64.172 213.171.207.48
74.207.252.229 109.123.106.250 176.58.99.197 209.157.64.173 213.171.207.62
74.208.106.28 109.74.197.59 178.79.128.94 209.157.64.174 213.171.207.71
74.208.78.224 151.236.219.57 178.79.138.31 209.157.64.175 213.171.207.72
74.208.79.219 162.216.16.201 178.79.140.188 209.157.64.176 217.174.248.233
74.208.79.224 162.216.18.163 178.79.143.222 209.157.64.177 217.174.249.167
74.208.99.25 173.230.146.110 178.79.150.32 209.157.66.226 217.174.249.223
77.68.39.21 173.230.152.57 178.79.152.167 209.157.66.227 217.174.249.232
77.68.39.31 173.255.209.236 178.79.153.233 209.157.66.229  
80.85.85.133 173.255.213.36 178.79.157.41 209.157.66.230  
80.85.85.200 173.255.214.49 178.79.159.237 209.157.66.232  
80.85.85.58 173.255.214.53 178.79.163.250 209.157.66.234  

Ove web i IP adrese moraju biti omogućene za HTTP port 80 (koriste se za aktualizacije Antispam baze podataka).

Isto tako trebate dopustiti i pristup lokalnom DNS serveru za DNS upite (UDP port 53).

Za osiguranje pravilnog funkcioniranja povezivanja i preusmjeravanja iz grafičkog korisničkog sučelja ESET proizvoda:

Ovaj popis možete pogledati i u ovoj tekstualnoj datoteci

Hostname IP Adresa
go.eset.eu 91.228.165.134
91.228.167.134
support-go.eset.eu 91.228.166.78
91.228.167.98

Za aktiviranje ESET Mobile Security:

Hostname
reg01.eset.com/mob_activate – reg04.eset.com/mob_activate
reg01.eset.com/mob_register – reg04.eset.com/mob_register

ESET Data Framework (Anti-theft, ESET Licence Administrator, Roditeljska kontrola):

Ovaj popis možete pogledati i u ovoj tekstualnoj datoteci

Hostname IP Adresa Napomena / Note
edf-pcs.cloudapp.net 137.135.12.16 Old ESET products only
edf-pcs2.cloudapp.net 137.117.215.70 Old ESET products only
edf-pcs-f.cloudapp.net 13.64.235.23  
h1-edfspy02-v.eset.com 91.228.165.74  
h1-edfspy02-v.eset.com 91.228.167.40  
h1-arse01-v.eset.com 91.228.166.104  
h1-arse02-v.eset.com 91.228.166.71  
h3-arse01-v.eset.com 91.228.167.64  
h3-arse02-v.eset.com 91.228.167.81  
h5-arse01-v.eset.com 38.90.226.16  
h5-arse02-v.eset.com 38.90.226.17  
edf.eset.com; edfpcs.trafficmanager.net edf.eset.com is CNAME assigned to edfpcs.trafficmanager.net
bal-edf-pcs-app-vmss-01.westus.cloudapp.azure.com 13.64.117.133 edfpcs.trafficmanager.net endpoint
bal-edf-pcs-app-vmss-02.westus.cloudapp.azure.com 13.91.57.145 edfpcs.trafficmanager.net endpoint

Repozitorij za ERA 6 / ESMC 7 (repository.eset.com):

Ovaj popis možete pogledati i u ovoj tekstualnoj datoteci

Hostname IP Adresa
repository.eset.com 91.228.166.23
91.228.167.25
38.90.226.20

Neke lokacije (kao Japan, Australia ili Novi Zeland) mogu imati različite IP adrese zbog korištenja CDN.
U tom slučaju koristite repositorynocdn.eset.com kako biste koristili samo ESET repository servere, međutim u tom slučaju ESET ne može garantirati najbolje internetske konekcije.

Za više informacija pročitajte ovaj članak ESET-ove baze znanja (na engleskom):

ESET Push Notification servis:

Ovaj popis možete pogledati i u ovoj tekstualnoj datoteci

Hostname IP Adresa Portovi
epns.eset.com   8883, 443
h1-epns01-v.eset.com 91.228.165.23  
h3-epns01-v.eset.com 91.228.167.23  
h5-epns01.eset.com 38.90.226.32  
h5-epns02.eset.com 38.90.226.33  

ESET Push Notification Service (EPNS) šalje pozive za buđenje (Wake-Up calls) između ESMC 7 servera i ESET Management Agenata

ESET Dynamic Threat Defense (EDTD):

Hostname IP Adresa
r.edtd.eset.com 137.117.138.135   (Europe)
13.83.244.211       (USA)
d.edtd.eset.com 137.117.138.135   (Europe)
13.83.244.211       (USA)

 

Servisi (aktivacija, istek licence, IP lokacija, trace, provjera verzije, redirektor, slike i poruke u proizvodu, provjera SSL certifikata):

Ovaj popis možete pogledati i u ovoj tekstualnoj datoteci

Povezivanje i preusmjeravanje:

Hostname IP Adresa
proxy.eset.com 91.228.165.81
91.228.167.125
h1-weblb01-v.eset.com 91.228.165.79
h3-weblb01-v.eset.com 91.228.167.123

Aktivacija:

Hostname IP Adresa Napomena / Note
edf.eset.com
edfpcs.trafficmanager.net
edf.eset.com is CNAME assigned to edfpcs.trafficmanager.net
bal-edf-pcs-app-vmss-01.westus.cloudapp.azure.com 13.64.117.133 edfpcs.trafficmanager.net endpoint
bal-edf-pcs-app-vmss-01.westus.cloudapp.azure.com 13.91.57.145 edfpcs.trafficmanager.net endpoint
register.eset.com 91.228.165.81
91.228.167.125
 
h1-weblb01-v.eset.com 91.228.165.79 Old Activation services
h3-weblb01-v.eset.com 91.228.167.123 Old Activation services
iploc.eset.com 91.228.165.81
91.228.167.125
 
pki.eset.com 91.228.166.181
91.228.167.181
 
versioncheck.eset.com 91.228.165.81
91.228.167.125
 

Praćenje statistika instalacija:

Hostname IP Adresa
trace.eset.com 91.228.165.81
91.228.167.125

Slike i poruke u proizvodu:

 • ipm.eset.com
 • banner.eset.com

Provjera SSL certifikata:

Hostname IP Adresa
proxy-detection.eset.com 38.90.226.28
91.228.167.125
91.228.167.91

Online pomoć i ESET-ova baza znanja:

Ovaj popis možete pogledati i u ovoj tekstualnoj datoteci

Hostname IP Adresa
help.eset.com 91.228.165.46
91.228.167.61
38.90.227.28
support.eset.com 54.164.169.53
54.173.140.102
int.form.eset.com 91.228.166.22

ESET MSP Utility (EMU):
Ovaj popis možete pogledati i u ovoj tekstualnoj datoteci

Adresa Host Port
ftp.eset.sk 91.228.166.130 80
mspapi.esetsoftware.com 168.62.212.42 443
go.eset.com 72.32.32.10 80

DNS load balanseri:
ESET DNS servis za domene eset.com često je korišten za optimalnu distribuciju zahtjeva za ESET-ove resurse

Hostname IP Adresa
h1-f5lb01-s.eset.com 91.228.165.81
h1-f5lb01-s.eset.com 91.228.165.81
h1-f5lb01-s.eset.com 91.228.165.81

 

Dodatne informacije i linkovi na povezane članke baze znanja

 

(posljednji puta revidirano 20.03.2020)
SOLN0332

image_pdf

Author: NORT