Kako poslati zapis programa
ESET Log Collector (ELC)

ESET Log Collector (ELC) je program koji prikuplja informacije i logove (dnevnike) s računala. Naša tehnička podrška će često zamoliti da pošaljete logove s računala jer na taj način možemo često pronaći odgovore na mnoga početna pitanja, a ponekad izravno mogu ukazati i na problem / rješenje.

 • Ovaj program mora biti pokrenut s administratorskog korisničkog računa inače neće moći prikupiti sve neophodne informacije.
 • 64-bitna verzija programa ugrađena je u 32-bitnu izvršnu datoteku i automatski se pokreće na 64-bitnim sustavima.
 • ESET Log Collector nemojte koristiti u Safe modu
 • Uvijek preuzmite novu verziju programa

Rješenje

Za rješenje “u četiri riječi” kliknite ovdje u4rijeci

Kako koristiti ESET Log Collector (ELC)?

Video s uputama

 1. Preuzmite (download) ESET Log Collector ELC:

   
  samo za Windows XP i Windows 2003
   
 2. Pokrenite preuzetu datoteku.
  Moguće je da će se pojaviti sigurnosno upozorenje Kontrole korisničkog računa (User Account Control).
  Kliknite na Yes (ili Run, ovisno o OS-u)
  Slika 1-1
 3. Kliknite na I Accept i prihvatite Licenčni ugovor za krajnjeg korisnika (ESET Log Collector License Agreement).
  Slika 1-2
 4. Koristite izbornik Collection profile
  Odaberite dnevnike koje želite prikupiti.
  Dostupne su sljedeće opcije: .
  • Default: bit će prkupljeni najčešće potrebni logovi za dijagnozu problema. Ne uključuje informacije o prijetnjama i dnevnike skeniranja.
  • Threat Detection: bit će prkupljeni dnevnici koji se odnose na uočene prijetnje i karantenu. Ovu opciju koristite za dostavu logova kada rješavate probleme s malicioznim programima.
  • All: bit će prkupljeni svi logovi. Ovu opciju koristite kada niste sigurni što treba dostaviti.
  • None: Ništa neće biti prikupljeno.
  • Custom: Ova postavka je automatski odabrana ako odaberete dodatne potvrdne okvire ili uklonite odabir pokraj potvrdih okvira nakon odabira profila.
  Slika 1-3
  Ako trebate prikupiti logove za EP ESET Protect / ESMC / ERA, napravite sljedeće:
  • U padajućem meniju Collection Profile odaberite opciju All
  • U prozoru “Artifacts to collect” pronađite “ESET Security Management Center” (ili “ESET Remote Administrator“)
   Isključite ESMC (ERA) process informations and dumps” (kako je prikazano na slici ispod)
   Slika 1-4
  • Dalje nastavite postupak prema uputama u točki 5
 5. U ESET logs collection mode odaberite Original binary from disk.
  Slika 1-5
  Ako na računalu/serveru u trenutku pokretanja ESET Log Collector alata nema instaliranog ESET-ovog programa, pojaviti će se poruka:
  • You have selected to collect the SysInspector log but there’s no product containing ESET SysInspector. Do you want to download ESET SysInspector.
  Odaberite YES
  ELC će preuzeti i pokrenuti SysInspector (ESI) i prikupiti njegove dnevnike.
  Slika 1-6
 6. Kliknite na (Browse) pokraj Save archive as
  Odaberite lokaciju na koju želite spremiti logove (u primjeru: Desktop)
  Kliknite na Save (naziv arhive je predefiniran od strane ESET Log Collector aplikacije i nemojte ga mijenjati).
  Slika 1-7
 7. Jednom kada je pokrenuto, prikupljanje logova i informacija može potrajati nekoliko minuta.
  Pri dnu ESET Log Collector alata možete vidjeti prozor “Dnevnik operacija” (“Operation Log“), a u njemu operacije koje se trenutno obavljaju.
  Kada prikupljanje završi bit će prikazana poruka “Sve su datoteke prikupljene i arhivirane” (“Files have been collected and archived“).
  To znači da je prikupljanje bilo uspješno i da je arhivska datoteka s logovima (na primjer eis_logs.zip) spremljena na lokaciju određenu u koraku 6.
  Slika 1-8

Koje informacije prikuplja ESET Log Collector?

Za detaljni popis svih podataka koje može prikupiti ESET Log Collector pogledajte članak https://help.eset.com/log_collector/latest/en-US/log_collector_files.html

Rješenje “u četiri riječi”:

 • Preuzmite ESET Log Collector (na engleskom): https://download.eset.com/com/eset/tools/diagnosis/log_collector/latest/esetlogcollector_enu.exe
 • odaberite željeni profil (Collection profile) – najbolje je odabrati All i isključiti sve “Memory dump” opcije
 • namjestite “Original binary from disk”
 • kliknite na “Collect”
 • pošaljite nam ZIP datoteku koju će program kreirati
 • bilo bi odlično kada biste ZIP datoteku koju je stvorio ELC spremili u novu ZIP datoteku kojoj ćete staviti lozinku “clean”;
  naime, ako je ELC prikupio podatke o virusima i neke uzorke, moguće je da će mail-serveri detektirati prijetnju i obrisati mail

Dodatne informacije i linkovi na povezane članke baze znanja


SOLN3466 xnortx xelcx elc esetlogcollector xesetlogcollectorx logcollector xeset nod32 xinfogetx xinfox


image_pdf

Author: NORT