ESET Security Management Center Web konzola se ne može pokrenuti (7.x)

Pitanje

 • ESET Security Management Center Web konzola (ESMC Web konzola) ne može se pokrenuti
 • Dobivate poruku upozorenja “Ne mogu pristupiti stranici” (“Cannot access page”)
 • Trebate provesti reinstalaciju Apache Tomcat

Odgovor

U slučajevima u kojima ne možete pokrenuti ESET Security Management Center Web konzolu (ESMC Web konzolu) ili kada izgleda da se ekran za prijavu (login screen) stalno učitava, pratite niže navedene upute.

Počnite s dijelom (I) i nastavite na sljedeći dio uputa samo ako problem nije riješen

(I) Restartajte servise za ESET Security Management Center Server i za Apache Tomcat

 1. Restartajte ESMC Server servis
 2. Restartajte Apache Tomcat servis
 3. Pokušajte ponovo otvoriti ESMC Web konzolu

Ako se početni ekran ESMC Web konzole (za prijavu) ne učita, nastavite na dio II.

(II) Provjerite konflikte na portovima

 1. Otvorite komandnolinijsko okružje (CMD) kao admin i pokrenite niže navedenu naredbu:
  netstat -aobn
  Slika 2-1
 2. Potvrdite da Tomcat9.exe prati (sluša) na portu 443 ili 8443.
  Kako promijeniti port koji koristi ESMC Web konzola? (7.x) (link na članak na engleskom)
 3. Pokušajte ponovo otvoriti ESMC Web konzolu (7.x)

Ako se početni ekran ESMC Web konzole (za prijavu) ne učita, nastavite na dio III.

(III) Reinstalirajte Apache Tomcat i ESMC Web konzolu

Apache Tomcat i ESMC web konzolu možete instalirati koristeći instalacijski paket “sve-u-jednom” (All-in-one installer/ AIO)

 1. Napravite backup sadržaja Tomcat mape %Program Files%\Apache Software Foundation\
 2. Preuzmite odgovarajući instalcaijski paket
 3. Iz tako preuzetog AIO izdvojite preuzetu datoteku, pa pokrenite Setup.exe aplikaciju.
  Kliknite na Run kada od Vas to bude zatraženo.
  Slika 3-1
 4. Odaberite jezik u padajućem meniju “Language” pa kliknite na Next.
 5. Odaberite Uninstall,
  kliknite na Next.
  Slika 3-2
 6. Morate se složiti s uvjetima licenčnog ugovora prije no što možete kliknuti na Next kako bi nastavili.
 7. Uklonite odabir okraj svih komponenti ESMC osim pokraj ESET Security Management Center Webconsole i pokraj Apache Tomcat. Potom kliknite na Uninstall.
  Slika 3-3
 8. Kada proces deinstalcije završi kliknite na Finish.
 9. Ponovo pokrenite Setup.exe aplikaciju.
  Kliknite na Run kada od Vas to bude zatraženo.
 10. Odaberite jezik u padajućem meniju “Language” pa kliknite na Next
 11. Odaberite Install,
  kliknite na Next.
  Morate se složiti s uvjetima licenčnog ugovora prije no što možete kliknuti na Next kako bi nastavili.
 12. Odaberite samo ESET Security Management Center Webconsole i Apache Tomcat.
  Potom kliknite na Next.
  Slika 3-4
 13. Odaberite postojeću instancu JDK (budući da vršite reinstalciju Tomcata, već od ranije imate neophodni JDK na tom sustavu)
 14. Kliknite na Install i pričekajte da instalacija završi.
  Slika 3-5
 15. Kliknite na Finish da zatvorite instalacijski prozor.
 16. Vratite u Tomcat mapu datoteke koje ste prije spremili (vidi korak 1)
  • .keystore
  • conf/server.xml
 17. Kliknite na tipke Control + R, upišite Services.msc i kliknite na Enter> kako biste pokrenuli Windows Services app.
  Slika 3-6
 18. Restartajte Apache Tomcat servis.
  Slika 3-7

Ako ne želite koristiti datoteke .keystore i server.xml iz backupa Apache Tomcata, pratite niže navedene upute kako bi generirali novi keystore:

Generirajte novi keystore

 1. Navigirajte do mape bin u vašoj Java instalaciji, (na primjer, C:\Program Files\openjdk-11.0.1_windows-x64_bin\jdk-11.0.1\bin\) u komandno-linijskom okružju)
  tamo pokrenite niže navedenu naredbu ali tek nakon što u nju unesete svoje vrijednosti za bin mapu, informacije o lozinki i certifikatima:

  keytool.exe -genkey -alias "tomcat" -keyalg RSA -keysize 4096 -validity 3650 -keystore "C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\Tomcat.keystore" -storepass "yourpassword" -keypass "yourpassword" -dname "CN=Unknown, OU=Unknown, O=Unknown, L=Unknown, ST=Unknown, C=Unknown"
 2. Otvorite datoteku server.xml lociranu na slijedećoj lokaciji (putanji):
  C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 9.0\confserver.xml  
 3. Potražite i editirajte područje za portove konektora tako da (kako je prikazano u slici 4-1) zalijepite (paste) niže navedeni kod u datoteku server.xml: Connector port="443" maxHttpHeaderSize="8192" maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75" enableLookups="false" disableUploadTimeout="true" acceptCount="100" scheme="https" secure="true" SSLEnabled="true" clientAuth="false" sslProtocol="TLS" keyAlias="tomcat" keystoreFile="tomcat.keystore" keystorePass="YOURPASSWORD
  Slika 4-1
  Kliknite na sliku za veći prikaz
 4. Na slijedećoj lokaciji (mapi) kreirajte novu mapu (direktorij) i nazovite ju ERA
  C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 9.0\webapps
 5. promijenite naziv datoteke era.war (iz ESMC instalcijske mape) u era.zip.
 6. Izdvojite era.zip datoteke na slijedeću lokaciju:
  C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 9.0\webappsera
 7. Pokrenite (start) Apache Tomcat servis.
 8. Postavite Tomcat servis startup type na Automatic.
 9. Pokrenite ESMC Web konzolu i potvrdite da radi ispravno.

Ako ESMC web konzola i dalje ne radi kontaktirajte našu tehničku podršku.

Dodatne informacije i linkovi na povezane članke baze znanja


SOLN6753


image_pdf

Author: NORT01