Kako napraviti sliku ekrana? (screenshot)

Pitanje

 • Kako napraviti sliku ekrana (screenshot)?

Odgovor

Ovaj članak objašnjava kako napraviti sliku ekrana računala ili mobilnog uređaja.
Tako napravljenu sliku pošaljite našoj tehničkoj podršci kao privitak poruke e-pošte ako to od vas bude zatraženo.

Da biste napravili sliku ekrana, odaberite operacijski sustav u popisu i pratite upute:

Windows 10 i 8.x

Napravite sliku ekrana koristeći tipkovnicu

 1. Na tipkovnici pritisnite tipku "Windows" [] + PrintScreen (ili PrtScr).
  Slike ekrana (prema inicijalnim postavkakma) automatski se spremaju u mapu Pictures/Screenshots u korisničkom direktoriju
  (C:Users\%username%My PicturesScreenshots).
 2. Za pristup slikama ekrana pritisnite tipku "Windows" [] + E kako biste otvorili prozor Windows Explorera
  Pronađite mapu Pictures/Screenshots
  (ili za Windowse 8.x iz Start ekrana kliknite na Photos i potom na Pictures libraryScreenshots).
Slika 1-1

Napravite sliku ekrana koristeći Snipping Tool:

 1. Pritisnite zajedno Windows tipku + Q za pretragu aplikacija,
  u traku za pretraživanje upišite Snipping Tool
  potom kliknite mišem na Snipping Tool (Slika 1-2).
  Slika 1-2

   

 2. Kliknite na New ili koristeći padajući meni odaberite vrstu slike ekrana (snip) koji želite napraviti
  (inicijalno je odabran "Rectangular Snip" - pogledajte sliku 1-3).
  Slika 1-3
 3. Kliknite i povucite kursor iznad područja ekrana koje želite obuhvatiti.
 4. Automatski će se pojaviti Snipping Tool editor
  Kliknite na ikonu diskete
  Odaberite lokaciju na koju želite spremiti sliku
  Odaberite vrstu (za slanje našoj službi tehničke podrške preporučujemo .png)
  Kliknite na Save
 5. Ako je potrebno, priložite snimku ekrana e-poruci našoj službi tehničke podrške.

Windows 7 / Vista

Napravite sliku ekrana koristeći tipkovnicu:

 1. Pritisnite tipku PrintScreen (ili PrtScr) na tipkovnici kako bi uhvatili sliku cijelog ekrana.
  Da uhvatite samo aktivni prozor pritisnite tipke Alt + PrintScreen na vašoj tipkovnici.
 2. Kopirajte sliku ekrana u program Microsoft Paint kako bi je spremili.
  Za otvaranje programa Microsoft Paint, kliknite na StartAll ProgramsAccessoriesPaint.
 3. Iz Edit menija odaberite Paste, ili pritisnite Ctrl + V na vašoj tipkovnici.
 4. Kliknite na FileSave As… i odaberite lokaciju na koju želite pohraniti sliku ekrana.
  Odaberite tip (za slanje slika ekrana našoj službi tehničke podrške mi preporučujemo .png) i kliknite na Save.
 5. Ako je potrebno, priložite snimku ekrana na poruku e-pošte koju šaljete našoj službi tehničke podrške.

Napravite sliku ekrana koristeći Snipping Tool:

 1. Otvorite Start Menu i tamo kliknite na All Programs Accessories → Snipping Tool.
 2. Kliknite na New ili koristeći padajući meni odaberite vrstu slike ekrana (snip) koji želite napraviti
  (inicijalno je odabran "Rectangular Snip" - pogledajte sliku 2-1).
  Slika 2-1
 3. Kliknite i povucite kursor iznad područja ekrana koje želite uhvatiti.
  Slika 2-2
 4. Automatski će se poojaviti Snipping Tool editor.
  Kliknite na ikonu diskete i odaberite lokaciju na koju želite pohraniti sliku ekrana.
  Odaberite tip (za slanje slika ekrana našoj službi tehničke podrške mi preporučujemo .png) i kliknite na Save.
  Slika 2-3
 5. Ako je potrebno, priložite snimku ekrana na poruku e-pošte koju šaljete našoj službi tehničke podrške.

Windows XP

Napravite sliku ekrana koristeći tipkovnicu:

 1. Pritisnite tipku PrintScreen (ili PrtScr) na vašoj tipkovnici kako bi uhvatili sliku cijelog ekrana.
  Da uhvatite samo aktivni prozor pritisnite tipke Alt + PrintScreen na vašoj tipkovnici.
 2. Kopirajte sliku ekrana u program kao što je Microsoft Paint kako bi ga spremili.
  Za otvaranje programa Microsoft Paint, kliknite na StartAll ProgramsAccessoriesPaint.
 3. Iz Edit menija odaberite Paste, ili pritisnite Ctrl + V na vašoj tipkovnici.
 4. Kliknite na File → Save As… i odaberite lokaciju na koju želite pohraniti sliku ekrana.
  Odaberite tip (za slanje slika ekrana našoj službi tehničke podrške mi preporučujemo .png) i kliknite na Save.
 5. Ako je potrebno, priložite snimku ekrana na poruku e-pošte koju šaljete našoj službi tehničke podrške.

Apple macOS / OS X

Napravite sliku ekrana koristeći tipkovnicu:

 1. Na tipkovnici pritisnite na Command + Shift + 3:
  Ovo omougćava preuzimanje slike cijelog ekrana maca uključujući zasloone višestrukih monitora i automatski sprema tako kreiranu datoteku na računalo.
  Datoteka će biti imenovana "Screen shot" nakon čega slijedi datum i vrijeme.
  Slika 4-1
 2. Ako je potrebno, priložite snimku ekrana na poruku e-pošte koju šaljete našoj službi tehničke podrške.

Snimanje samo jednog prozora

 • Držeći pritisnute tipke Command i Shift i $(4), pritisnite na razmaknicu pa mišem pritisnite na aktivni prozor koji želite snimiti.

Snimanje dijela ekrana

 • Držeći pritisnute tipke Command i Shift, pritisnite tipku $(4) i mišem odredite pravokutno područje koje će činiti snimku (screenshot).

Android

Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) i noviji

Istovremeno pritisnite i držite tipke Power i Volume down dok se ne pojavi animacija koja indicira da je slika ekrana Android uređaja spremljena.
Potom ju u poruci e-pošte možete poslati našoj službi podrške.
Slici ekrana možete kasnije pristupiti i na niže opisane načine:

 • Ako uređaj koristi Android 4.4 ili stariji:
  Otvorite aplikaciju (app) Gallery.
  Odaberite pregled "Album" i pregledajte mapu "Screenshots".
 • Ako uređaj koristi Android 5.0 ili noviji:
  Otvorite aplikaciju (app) Photos (ikona Photos).
  Pogledajte u sekciji "Screenshots".

Dodatne informacije i linkovi na povezane članke baze znanja


SOLN2727 KB2727 screenshot xscreenshotx xnortx xnod32x

Zadnja promjena:
Avatar

Author: NORT