Kako preuzeti, instalirati i aktivirati ESET Cyber Security (Pro)?

Pitanje

 • Kako preuzeti, instalirati i aktivirati ESET Cyber Security Pro ili ESET Cyber Security?

Odgovor

Postupak možda prikazuje nešto stariju verziju programa, no princip je isti.

A. Instalacija ESET Cyber Security Pro ili ESET Cyber Security

 1. Prije instalacije programa ESET-ovih programa trebate deinstalirati svaki ranije instaliran antivirusni program drugih proizvođača (ako ga imate).
  Za veči broj drugih antivirusnih programa alate za deinstalaciju možete pronaći sljedeći odgovarajući link iza ESET-ove baze znanja:
  Uninstaleri (alati za uklanjanje) za uobičajene macOS antivirusne programe (tekst na engleskom)
 2. Preuzmite (download) najnoviji instalacijski paket koji odgovara vašoj licenci tako da kliknete na odgovarajući link ovdje dolje:
  Preuzmite ESET Cyber Security Pro Preuzmite ESET Cyber Security
 3. Datoteka Instalacijskog paketa pojaviti će se u mapi za Download (ili u nekoj drugoj inicijalno odabranoj mapi web preglednika kojeg koristite).
  Kliknite na tu datoteku kako bi ju otvorili.
  * Ako instalaciju pokrećete s CD-a prvo odaberete željeni jezik instalacijskog paketa kao što je prikazano na slici ispod (slika 1-1)
  Slika 1-1
 4. U slučaju potrebe (odnosno ako u licenci niste dobili licenčni ključ), prije ili po izvršenom preuzimanju instalacijske datoteke, kliknite na ” Pretvorite postojeće ESET korisničko ime i lozinku u licenčni ključ” kako bi mogli provesti konverziju postojećeg ESET korisničkog imena i lozinke u licenčni ključ.
  Licenčni ključ bit će neophodan za aktivaciju ESET Cyber Security Pro / ESET Cyber Security programa.
 5. Proces instalacije pokrenite dvoklikom na instalacijsku ikonu.
  Kada to od vas bude zatraženo kliknite na Continue kako bi pokrenuli čarobnjaka za instalaciju.
  Slika 1-2
 6. Kliknite na Continue kako bi pokrenuli čarobnjaka za instalaciju (Installation Wizard).
  Slika 1-3
 7. Pročitajte uvodni tekst (Introduction) pa kliknite na Continue.
  Slika 1-4
 8. Provjerite sistemske zahtjeve, pa kliknite na Continue.
  Slika 1-5
 9. Kliknite na ContinueAgree da potvrdite prihvaćanje licenčnog ugovora.
  Slika 1-6
 10. U prozoru Version Check kliknite na Continue.
  Mi preporučujemo da uvijek instalirate najnoviju verziju ako ste upozoreni o njenoj dostupnosti.
  Slika 1-7
 11. Kliknite na Continue za izvođenje tipične instalacije (Typical (recomended)) instalaciju.
  Ako u programu želite podesiti prilagođene postavke, Kliknite na Custom pa onda na Continue. (Slika 1-7)
  Slika 1-8
 12. U prozoru Live Grid odaberite željeno pa kliknite na Continue.
  Sustav ranog upozoravanja Live Grid (Live Grid Early Warning System) dostavlja novo otkrivene prijetnje ESET-ovim laboratorijima i pruža povratne informacije, što poboljšava zaštitu računala.
  Ako to želite onemogućiti uklonite oznaku u potvrdnom okviru pokraj Enable Live Grid Early Warning System).
  ESET i mi preporučujemo da Live Grid ne onemogućavate!
  Slika 1-9
 13. Odaberite željenu akciju za konfiguraciju detekcije potencijalno neželjenih aplikacija / Potentially unwanted applications i kliknite na Continue.
  Mi preporučujemo da odaberete omogućavanje prepoznavanja potencijalno neželjenih aplikacija / Enable detection of potentially unwanted applications)
  Slika 1-10
 14. Kada budete spremni kliknite na Install da instalirate željeni program.
  Slika 1-11
 15. Kada od vas to bude zatraženo, unesete ime i lozinku korisničkog računa s administratorskim ovlastima,
  Potom kliknite na Install Software.
  Slika 1-12
 16. Instalacija može trajati nekoliko minuta.
  Kada vidite poruku “The installation was successful” kliknite na Close i nastavite na dio II ovdje ispod.
  Slika 1-13
 17. Nakon prve instalacije na macOS 10.13 i novijima, dobiti ćete sistemsku obavijest “System Extension Blocked” a od strane ESET-ovog programa dobiti ćete obavijest “Your computer is not protected“.

   

  Dopustite proširenja sustava na macOS računalu

  1. U ESET-ovoj obavijesti “”Your computer is not protected” kliknite na Open System Preferences.
   Slika 2-1
  2. Kliknite na Security & Privacy.
   Slika 2-2
  3. Kliknite na ikonu lokota na dnu ekrana lijevo (pokraj nje piše Click the lock to make changes) da dozvolite promjene.
   Slika 2-3
  4. Kliknite na Allow pokraj poruke “System software from developer “ESET, spol. s.r.o.” was blocked from loading“.
   Slika 2-4
  5. Kliknite na Start Again.
   Slika 2-5
 18. Nakon prve instalacije na macOS 10.14, morate omogućiti ESET programu da pristupa zaštićenim podacima korisnika kako bi na tom računalu omogućili punu zaštitu.

   

  Dozvolite ESET programu da pristupa korisničkim podacima na tom macOS računalu

  1. Iz Apple menija, kliknite na System PreferencesSecurity & Privacy.
   Slika 3-1
  2. Kliknite na karticu (Tab) Privacy.
  3. Odaberite opciju Full Disk Access.
  4. Kliknite na ikonu lokota na dnu ekrana lijevo (pokraj nje piše Click the lock to make changes) da dozvolite promjene.
   Slika 3-2
  5. Povucite i spustite (Drag and drop) ikonu ESET-ove aplikacije u popis dozvoljenih aplikacija (Allow list) ili kliknite na ikonu “+” i odaberite ESET-ovu aplikaciju.
  6. bit će prikazana obavijest o potrebi restarta računala.
   Kliknite na Later.
   U ovom koraku nemojte restartati računalo.
   Slika 3-3
  7. Ručno restartajte ESET-ov program, ili resetirajte računalo.

   

  B. Aktivacija ESET Cyber Security Pro ili ESET Cyber Security

  1. Po završetku instalacije ESET Cyber Security Pro / ESET Cyber Security programa, automatski će se otvoriti prozor za aktivaciju programa.
   U polju License Key, upišite ili kopirajte licenčni ključ pa potom kliknite na Activate.
   Ako se prozor za aktivaciju ne otvori automatski, kliknite na ikonu ESET-a ili u traci menija, odaberite Open ESET Cyber Security Pro / Open ESET Cyber Security, i potom kliknite na Activate.
   U slučaju potrebe (odnosno ako u licenci niste dobili licenčni ključ već samo ESET korisničko ime i lozinku), kliknite na ” I have Username and Password, what do I do?” kako biste mogli provesti konverziju postojećeg ESET korisničkog imena i lozinke u licenčni ključ.
   Slika 4-1
  2. Ako ste uspješno izvršili aktivaciju, prikazati će se poruka Activation was successful.
   ESET-ov program automatski će početi aktualizaciju na najnoviju verziju baze virusnih potpisa.
   Slika 4-2
  3. Samo za korisnike programa ESET Cyber Security Pro:
   U prozoru New network connection detected, iz padajućeg menija odaberite željeni profil pa kliknite na OK.
   Ako instalaciju provodite u kućnom ili poslovnom okružju u sigurnoj mreži, kliknite na Home ili Office.
   Odaberite Public samo ako putujete sa svojim računalom i ESET Cyber Security Pro otkrije novu mrežu.
   Slika 4-3

 

Dodatne informacije i linkovi na povezane članke baze znanja


SOLN3237 ecs ecsp xecsx xecspx macos xmacosx xinstx cyber xcyber


Ažurirano: 2023-12-11

image_pdf

Author: NORT