Kako konfigurirati ESET Endpoint Security ili ESET Endpoint Antivirus da funkcionira kao Mirror server? (5.x)

ESET Endpoint Security i ESET Endpoint Antivirus mogu biti konfigurirani da spreme kopije baze podataka virusnih potpisa, slično kao standardni Mirror server. Te kopije baze podataka virusnih potpisa potom mogu biti korištene da nadograde ESET Endpoint Security ili ESET Endpoint Antivirus na drugim radnim stanicama.

Kako bi konfigurirali ESET Endpoint program kao Mirror server, slijedite ove upute:

 1. Konfiguriranje ESET klijentskog programa kao lokalni Mirror server
  1. Otvorite glavni prozor ESET Endpoint programa dvoklikom na ESET ikonu u prostoru Windows notifikacija ili kliknite na Start → All Programs → ESET → ESET Endpoint Security ili ESET Endpoint Antivirus.
  2. Pritisnite tipku F5 kako bi otvorili prozor naprednog podešavanja (unesite lozinku ako je klijent zaštićen lozinkom).
  3. Iz stabla naprednog podešavanja, proširite Alati Licence i kliknite na Dodaj. Pronađite datoteku licence (*.lic), kliknite na Open a potom kliknite na U redu.

Slika 1-1

 1. Iz stabla naprednog podešavanja odaberite Aktualizacija pa unesite informacije o licenci koje ste dobili od ESET-a u poljima Korisničko ime i Lozinka. Osigurajte da je u padajućem meniju Aktualizacijski server odabrana opcija Odaberi automatski.

Slika 1-2

 1. Kliknite na Podešavanje… pokraj Napredno podešavanje aktualizacije: i kliknite na karticu Mirror.

Od ove točke možete konfigurirati Mirror da pruža nadogradnje preko internog HTTP servera, ili preko dijeljenog mrežnog direktorija. Za konfiguriranje nadogradnji preko internog HTTP servera, i provedite korake neposredno ispod, a ako želite omogućiti nadograđivanje putem dijeljenog mrežnog direktorija, kliknite ovdje.

 1. Konfiguriranje Mirror servera da pruža nadogradnje preko internog HTTP servera
  1. Odaberite potvrdne okvire pokraj Stvori aktualizacijski mirror i Omogući aktualizaciju putem internog HTTP servera. Molimo obratite pažnju da HTTP server zahtijeva Windows XP SP2 ili noviji operativni sustav.
  2. U polju Mapa za mirror, unesite punu putanju za direktorij koji će sadržavati aktualizacijske datoteke. Ne unosite vrijednosti u polja Korisničko ime i Lozinka.
  3. Ako želite koristiti port koji nije zadani port (2221), kliknite na Napredno podešavanje i unesite vrijednost u polje Port servera (zadana vrijednost je preporučena osim ako imate neke druge aplikacije koje komuniciraju koristeći taj port).

  Slika 2-1

  1. Kliknite na U redu tri puta da pohranite promjene i vratite se u glavni prozor programa.

 1. Konfiguriranje Mirror servera da pruža nadogradnje preko dijeljenog mrežnog direktorija
 • provedite korake u nastavku nakon što kliknete na Podešavanje kako je opisano u uputama pod Dio I korak 5


  Slika 3-1

  1. Kreirajte dijeljeni direktorij na lokalnom ili mrežnom uređaju. Taj direktorij mora biti čitljiv od strane svih korisnika koji imaju pokrenut ESET-ove antivirusne programe, a pisanje po tom direktoriju mora biti dopušteno lokalnom sistemskom korisničkom računu (eng: local SYSTEM account). Ako je dijeljeni direktorij lociran na drugom računalu na mreži, neophodno je odrediti autentikaciju za pristup tom računalu. Za dodatne informacije kliknite ovdje (tekst na engleskom).

  2. Odaberite potvrdni okvir pokraj Stvori aktualizacijski mirror ali nemojte odabrati Omogući aktualizaciju putem internog HTTP servera.

  3. Unesite naziv dijeljenog direktorija (kreiran u Dio III korak 1) u formatu \UNCPUTANJA.

 1. Dva puta kliknite na U redu da spremite postavke i vratite se u glavni prozor programa.

Zadnja promjena:
Avatar

Author: NORT