Mirror update status stoji na 38%

Problem

  • Aktualizacija Mirrora dostigla je cca 35% – 38% i stoji duže vremena (Slika 1-1)

Slika 1-1

Rješenje

provedite nadogradnju ERA na najnoviju verziju!

Ovaj problem riješen je u najnovijim verzijama ESET Remote Adrministratora (ERA)

Ako ne možete provesti nadogradnju na najnoviju verziju ERA, a primijetite problem s nadopunjavanjem Mirrora i provjerom rada ESET Remote Administrator Console i Servera uočite da Update stoji na cca 35% – 38% duže vremena (vidi sliku 1), tada trebate napraviti sljedeće:

  1. Zaustavite ESET Remote Administrator Server (ERA.exe) servis
  1. Potrebno je obrisati sadržaj Updfiles direktorija.

Za WIndows 2000/2003/XP to je u pravilu C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ESET\ESET Remote Administrator\Server\Updfiles

Za Windows Vista/Windows7/Windows 2008 /Windows 2008 i Windows 2012 to je u pravilu
C:\Program\Data\ESET\ESET Remote Administrator\Server\Updfiles

  1. Ponovno pokrenite ESET Remote Administrator Server (ERA.exe) servis
  1. Pokrenite proces “Update Now” preko ERA (ERA -> Tools -> Server Options -> Updates -> Update Now )

Kada završi update, provjerite status nadogradnji na radnim stanicama.
Sada bi sve trebalo biti raditi normalno.

(posljednji puta revidirano 28.09.2015)

image_pdf

Author: NORT