Kako ručno deinstalirati ESET-ov program za Windowse?

Problem

 • Koristili ste ESET Start Menu Uninstaller i niste mogli deinstalirati ESET-ov antivirusni program
 • Deinstalacija nije uspjela.
 • ESET Antivirusni program ostao je aktivan nakon deinstalacije

Detalji

Ne trebate kupovati dodatnu licencu da biste reinstalirali ESET program. Vaša postojeća licenca ostaje funkcionalna tijekom cijelog trajanja, bez obzira na to koliko puta uklonite pa iznova instalirate licencirani ESET-ov program na računalo.

Rješenje

Za rješenje “u četiri riječi” kliknite ovdje

Kreirajte System Restore Point: https://support.microsoft.com/en-us/windows/create-a-system-restore-point-77e02e2a-3298-c869-9974-ef5658ea3be9

Za detaljne upute molimo odaberite operacijski sustav na kojem trebate pokrenuti ESET Uninstaller alat:

Windows 10

 1. Preuzmite program ESET Uninstaller (oko 750 KB) i spremite ga na radnu površinu/Desktop.

   
   
 2. Pokrenite računalo u Safe modu.
 3. Desnom tipkom miša pritisnite Windows tipku i odaberite Command Prompt (Admin).
  Slika 1-2
 4. U prozoru naredbenog retka upišite CD /D “%UserProfile%\Desktop” i pritisnite ENTER.
  (ako koristite Powershell umjesto CMD-a, upišite CD “$Env:UserProfile\Desktop” i pritisnite ENTER.
 5. Pokrenite program ESET Uninstaller upisivanjem ESETUninstaller.exe u komandnu liniju i pritisnite ENTER.
 • U pojedinim slučajevima ESET Uninstaller će trebati pokrenuti tako da u naredbeni redak utipkate ESETUninstaller.exe /reinst pa pritisnete Enter.
  ESET Uninstaller će vas obavijestiti porukom ako bude potrebno koristiti gore navedeni prekidač (switch).
 • Ako od vas bude zatraženo da koristite naredbu ESETUninstaller.exe /reinst, postavke mrežne kartice bit će resetirane.
  Preporučujemo da prije ovog postupka zabilježite mrežne postavke kako biste ih mogli ponovo konfigurirati nakon što uninstaller alat izvrši deinstalaciju.

Naredbe za napredne korisnike:

 • Ako želite vidjeti potpuni popis dostupnih naredbi u ESET Uninstalleru, utipkajte ESETUninstaller.exe /help ( ili kliknite ovdje da vidite ekransku sliku)
 • Ako uklanjate ESET-ove sigurnosne programe s medija za pokretanje sistema (boot), program će vas pitati da li želite ukloniti ESET-ove datoteke zasebno sa svake dostupne particije.
 • Parametar /mode=offline određuje način deinstalacije za CD i USB diskove,
 • Parametar /mode=online određuje način deinstalacije za tvrde diskove. Ovaj parametar možete zatrebati u iznimno rijetkim slučajevima kada ESET Uninstaller automatski ne detektira medij za pokretanje sistema (boot).
 • Ukoliko želite ukloniti sve prisutne AV instalacije bez traženja potvrde od strane programa, pokrenite ESET Uninstaller sa parametrom /force.
 1. Pročitajte upozorenja i utipkajte y za potvrdu.
  Slika 1-3
 2. ESET Uninstaller skenirati će sustav u potrazi za ESET instalacijama i prikazati će vam numerirani popis.
  S tog popisa odaberite ESET instalaciju koju želite ukloniti unosom njenog rednog broja i pritiskom na tipku ENTER.
  U većini slučajeva ESET Unistaller pronaći će samo jednu instalaciju ESET sigurnosnog programa, koji će biti naveden kao broj 1 (Slika 1-4).
  U slučajevima kada ima više unosa na listi a želite ih ukloniti sve, počnite od onog s najvećim brojem prema najmanjem broju (prvo 4, pa 3, pa 2, …) i tako ponavljajte postupak dok ne uklonite sve ponuđene instalacije svih pronađenih antivirusnih programa
  Slika 1-4
 3. Provjerite da li ste točno odabrali ESET sigurnosni program i utipkajte y za potvrdu.
  Slika 1-5
 4. Jednom kada završi proces deinstalacije ESET Uninstaller zatražiti će da pritisnete bilo koju tipku za izlaz iz programa.
  Potom restartajte računalo u normalnom načinu rada.
  Slika 1-6

Samo za korisnike ESET Smart Security i ESET Endpoint Security:

U slučaju potrebe (ako već ranije nije deinstaliran) deinstalirajte i Epfw NDIS LightWeight Filter:

 1. Pritisnite Windows tipku + R da otvorite prozor Run,
  u prazno polje Run prozora upišite ncpa.cpl,
  potom kliknite na OK.
 2. Desnom tipkom miša kliknite na mrežni adapter
  iz padajućeg menija odaberite Properties.
 3. Odaberite Epfw NDIS LighthWeight Filter pa kliknite na Uninstall.
  Kliknite na Yes kada budete upitani.
  Proces deinstalacije može potrajati nekoliko minuta.
  Slika 1-1
 4. Ponovite korake b i c za sve mrežne adaptere računala.

Windows 8, 7, 2008 R2, 2008

 1. Preuzmite program ESET Uninstaller (oko 750 KB) i spremite ga na radnu površinu / Desktop.
   
   
 2. Pokrenite računalo u Safe modu.
 3. Kliknite na Start zatim upišite cmd u traci za pretraživanje a potom pritisnite ENTER.
  • Za Windows 8: Pritisnite Windows tipku + Q da pokrenete pretragu za aplikacije, u traku za pretraživanje upišite cmd pa kliknite na Command Prompt.
 4. U prozoru naredbenog retka upišite cd desktop i pritisnite ENTER.
 5. Pokrenite program ESET Uninstaller upisivanjem ESETUninstaller.exe u komandnu liniju i pritisnite ENTER (Slika 2-2).
  • U pojedinim slučajevima ESET Uninstaller će trebati pokrenuti tako da u naredbeni redak utipkate ESETUninstaller.exe /reinst pa pritisnete Enter.
   ESET Uninstaller će vas obavijestiti porukom ako bude potrebno koristiti gore navedeni prekidač (switch).
  • Ako od vas bude zatraženo da koristite naredbu ESETUninstaller.exe /reinst, postavke mrežne kartice bit će resetirane.
   Preporučujemo da prije ovog postupka zabilježite mrežne postavke kako biste ih mogli ponovo konfigurirati nakon što uninstaller alat izvrši deinstalaciju.

  Naredbe za napredne korisnike:

  • Ako želite vidjeti potpuni popis dostupnih naredbi u ESET Uninstalleru, utipkajte ESETUninstaller.exe /help ( ili kliknite ovdje da vidite ekransku sliku)
  • Ako uklanjate ESET-ove sigurnosne programe s medija za pokretanje sistema (boot), program će vas pitati da li želite ukloniti ESET-ove datoteke zasebno sa svake dostupne particije.
  • Parametar /mode=offline određuje način deinstalacije za CD i USB diskove,
  • Parametar /mode=online određuje način deinstalacije za tvrde diskove. Ovaj parametar možete zatrebati u iznimno rijetkim slučajevima kada ESET Uninstaller automatski ne detektira medij za pokretanje sistema (boot).
  • Ukoliko želite ukloniti sve prisutne AV instalacije bez traženja potvrde od strane programa, pokrenite ESET Uninstaller sa parametrom /force.
 6. Pročitajte upozorenja i utipkajte y za potvrdu.
  Slika 2-1
 7. ESET Uninstaller skenirati će sustav u potrazi za ESET instalacijama i prikazati će vam numerirani popis.
  S tog popisa odaberite ESET instalaciju koju želite ukloniti unosom njenog rednog broja i pritiskom na tipku ENTER.
  U većini slučajeva ESET Unistaller pronaći će samo jednu instalaciju ESET sigurnosnog programa, koji će biti naveden kao broj 1 (Slika 2-2).
  U slučajevima kada ima više unosa na listi a želite ih ukloniti sve, počnite od onog s najvećim brojem prema najmanjem broju (prvo 4, pa 3, pa 2, …) i tako ponavljajte postupak dok ne uklonite sve ponuđene instalacije svih pronađenih antivirusnih programa.
  Slika 2-2
 8. Provjerite da li ste točno odabrali ESET sigurnosni program i utipkajte y za potvrdu.
  Slika 2-3
 9. Jednom kada završi proces deinstalacije ESET Uninstaller zatražiti će da pritisnete bilo koju tipku za izlaz iz programa.
  Potom restartajte računalo u normalnom načinu rada.
  Slika 2-4

Windows Vista / Home Server / XP / 2003 R2 / 2003

 1. Preuzmite program ESETUninstaller_XP (oko 670 KB) i spremite ga na radnu površinu/Desktop.

   
   
 2. Pokrenite računalo u Safe modu.
  Slika 3-1
 3. Nakon što ste pokrenuli računalo u sigurnom načinu rada dva puta kliknite na ikonu “ESET Uninstaller” na radnoj površini (Desktopu) kako biste započeli proces deinstalacije.
  • U pojedinim slučajevima ESET Uninstaller će trebati pokrenuti tako da u naredbeni redak utipkate ESETUninstaller.exe /reinst pa pritisnete Enter.
   ESET Uninstaller će vas obavijestiti porukom ako bude potrebno koristiti gore navedeni prekidač (switch).
  • Ako od vas bude zatraženo da koristite naredbu ESETUninstaller.exe /reinst, postavke mrežne kartice bit će resetirane.
   Preporučujemo da prije ovog postupka zabilježite mrežne postavke kako biste ih mogli ponovo konfigurirati nakon što uninstaller alat izvrši deinstalaciju.

  Naredbe za napredne korisnike:

  • Ako želite vidjeti potpuni popis dostupnih naredbi u ESET Uninstalleru, utipkajte ESETUninstaller.exe /help.
  • Ako uklanjate ESET-ove sigurnosne programe s medija za pokretanje sistema (boot), program će vas pitati da li želite ukloniti ESET-ove datoteke zasebno sa svake dostupne particije.
  • Parametar /mode=offline određuje način deinstalacije za CD i USB diskove,
  • Parametar /mode=online određuje način deinstalacije za tvrde diskove. Ovaj parametar možete zatrebati u iznimno rijetkim slučajevima kada ESET Uninstaller automatski ne detektira medij za pokretanje sistema (boot).
  • Ukoliko želite ukloniti sve prisutne AV instalacije bez traženja potvrde od strane programa, pokrenite ESET Uninstaller sa parametrom /force.
  • Ukoliko se ESET-ov sigurnosni program ne može uspješno koristiti u sigurnom načinu rada (Safe Mode), upotrijebite parametar /nosafemode, ali morati ćete prethodno onemogućiti samozaštitu i ponovno pokrenuti računalo.
 4. U prvom naredbenom retku, pročitajte upozorenja i utipkajte “Y” za potvrdu (Slika 3-2).
  Slika 3-2
 5. ESET Uninstaller skenirati će sustav u potrazi za ESET instalacijama i prikazati će vam numerirani popis.
  S tog popisa odaberite ESET instalaciju koju želite ukloniti unosom njenog rednog broja i pritiskom na tipku ENTER.
  U većini slučajeva ESET Unistaller pronaći će samo jednu instalaciju Esetovog sigurnosnog programa, koji će biti naveden kao broj 1 (Slika 3-3).
  U slučajevima kada ima više unosa na listi, počnite od onog s najvećim brojem prema najmanjem broju (prvo 4, pa 3, pa 2, …) i tako ponavljajte postupak dok ne uklonite sve ponuđene instalacije svih pronađenih antivirusnih programa.
  Slika 3-3
 6. Provjerite da li ste točno odabrali ESET sigurnosni program i utipkajte y za potvrdu.
  Slika 3-4
 7. Jednom kada završi proces deinstalacije ESET Uninstaller zatražiti će da pritisnete bilo koju tipku za izlaz iz programa.
  Potom restartajte računalo u normalnom načinu rada.
  Slika 3-5

Rješenje “u četiri riječi”:

Dodatne informacije i linkovi na povezane članke baze znanja


SOLN2289 xeuix eui xesetuninstallerx xsafemodex


image_pdf

Author: NORT