Skeniraju li ESET-ovi antivirusni programi izlazne e-mail poruke?

Pitanje

  • Skeniraju li ESET-ovi programi izlazne poruke e-pošte?

Odgovor

ESET antivirusni programi prema inicijalnom podešavanju skeniraju sve ulazne i izlazne poruke e-pošte (e-mailove) na maliciozne programe.

Za provjeru da li je ESET Antivirusni program verzije 11.x ili noviji podešen da skenira ulazne i izlazne poruke e-pošte (ovo vrijedi i za verzije 10.x i 9.x):

Iz glavnog prozora ESET programa pritisnite tipku F5 kako bi otvorili Napredno podešavanje.
Odaberite Web i e-pošta i tamo kliknite na Zaštita klijenata e-pošte.
Provjerite da li su u grupi “E-pošta za skeniranje” selektirane sljedeće opcije:

  • Aktiviraj zaštitu e-pošte klijentskim programskim dodacima
  • Primljene poruke e-pošte
  • Poslane poruke e-pošte
  • Pročitane poruke e-pošte

Slika 1-1

Za provjeru da li je ESET Antivirusni program verzije 8.x ili stariji podešen da skenira ulazne i izlazne poruke e-pošte:

Iz glavnog prozora ESET programa pritisnite tipku F5 kako bi otvorili Napredno podešavanje.
Odaberite Web i e-pošta, Zaštita klijenata e-pošte pa Klijenti e-pošte.
Tamo provjerite da li su u grupi “E-pošta za skeniranje” selektirane sljedeće opcije:

  • Primljene poruke e-pošte
  • Poslane poruke e-pošte
  • Pročitane poruke e-pošte

Slika 1-2

Dodatne informacije i linkovi na povezane članke baze znanja

(posljednji puta revidirano 25.03.2020)
SOLNxxxx

image_pdf

Author: NORT