EMSA ESET Mobile Security for Android
Preuzimanje, instalacija, aktivacija, deinstalacija

Tema

ESET Mobile Security for Android – EMSA

Preuzimanje / Download
Instalacija
Aktivacija
Deinstalacija


[A] Preuzimanje i instalacija EMSA

[A.1] Preuzmite instalacijski paket: https://download.eset.com/com/eset/apps/home/ems/android/latest/ems.apk

[A.2] Pokrenite ga (“Otvori” / “Open”):

[A.3] Ako Vaš Android nije konfiguriran tako da dopusti instalaciju s drugih lokacija, omogućite to:

   [A.3.a] Dotaknite “Settings” / “Postavke”

   [A.3.b] Uključite kvačicu “Allow permission” / “Dopusti”:

[A.4] Dodirnite “Install” / “Instaliraj”:

   (po završetku instalacije možete isključiti postavku iz točke [A.3.b]

[A.5] Pokrenite EMSA – dodirnite “Open” / “Otvori”

[A.6] Dodirnite “Customize” / “Prilagodi”:

[A.7] Uključite ESET LiveGrid i dodirnite “Continue” / “Dalje”:

[A.8] Dodirnite “Continue for free” / “Nastavi besplatno”:

[A.9] Dodirnite “Start scanning” / “Započni skeniranje”:

[A.10] Dopustite programu Allow ESET Mobile Security da šalje obavijesti – dodirnite “Allow” / “Dopusti” i uključite opciju:

[A.11] Dopustite skeniranje datoteka (“Allow to scan files” / “Dopusti skeniranje datoteka”):

..i uključite odobavanje dopuštenja:

Po završetku skeniranja bi se trebala pojaviti poruka “Zaštićeni ste”:

 


[B] Aktivacija

[B.1] Otvorite izbornik / “hamburger menu”:

[B.2] Pomaknite tekst da vidite dno ekrana i dodirnite “Subscription” / “Pretplata”

[B.3] Pomaknite tekst da vidite dno ekrana i dodirnite “Enter an activation key” / “Unesite aktivacijski ključ

[B.4] Upišite ključ (niz od 5×4 slova i brojki) i dodirnite [Dalje]

 


[C] Deinstalacija

[C.1] Otvorite EMSA

[C.2] Otvorite izbornik / “hamburger menu”

[C.3] Dodirnite “Settings” / “Postavke”

[C.4] Dodirnite “Uninstall “/ “Deinstaliraj”

 


download install instalacija activate activation aktivacija uninstall deinstalacija emsa xdownload xinstall xinstalacija xactivate xactivation xaktivacija xuninstall xdeinstalacija xemsa preuzimanje xpreuzimanje apk xapk android xandroid 20240620124242-SW6O6N8I

Ažurirano: 2024-06-21

image_pdf

Author: NORT