EPX ESET Protect – Task – Display message

Tema

Testiranje komunikacije između ESET Protecta (server) i ESET Management Agenta (klijent).

 


Postupak

[1] Na ESET Protect konzoli kreirajte i pošaljite klijentu task “Display message”:

 

 

[2] Na klijentu se mora pojaviti poruka:

Windows:

Linux server:

Ako se poruka ne pojavi u roku nekoliko minuta, valja provjeriti vezu klijent <–> server: https://www.nod32.com.hr/podrska/kb7952


agent emagent check functionality test funkcionalnosti 2222 xagent xemagent xcheck xfunctionality xtest xfunkcionalnosti x2222 trblsht troubleshooting xtrblsht xtroubleshooting epx xepx epc xepc onprem cloud xonprem xcloud on-prem xon-prem terminal konzola xterminal xkonzola

Ažurirano: 2024-03-14

image_pdf

Author: NORT