Kreiranje računa na portalu ESET Home

Detaljne upute možete pronaći na ESET-ovim stranicama pomoći.

Važno

Račun obavezno registrirajte na istu e-adresu na koju glasi i licenca za program.

https://help.eset.com/home_eset/hr-HR/new_account.html#app_account


eset home esethome myeset my eset myesethome create kreiranje stvaranje xeset xhome xesethome xmyeset xmy xeset xmyesethome xcreate xkreiranje xstvaranje

Ažurirano: 2024-01-10

image_pdf

Author: NORT