Povezivanje računala s portalom ESET Home
Prekid veze s portalom ESET Home

Tema

Kako povezati računalo s portalom ESET Home i kako prekinuti vezu.


[1] Povezivanje računala s portalom ESET Home

Otvorite naš program i kliknite na “ESET Home račun”

Kliknite na strelicu pokraj “Povezivanje na ESET Home”

 Upišite e-adresu i lozinku koje ste koristili pri kreiranju računa za ESET Home i kliknite na [Prijava]:

Promijenite ili potvrdite naziv računala i kliknite [Dalje]:

Na kraju kliknite na [Gotovo]

 


[2] Prekid veze s portalom ESET Home

Otvorite program

Kliknite na ESET Home račun

Kliknite na [Prekini vezu s ESET Home računom]

 


Stvaranje računa

v. https://www.nod32.com.hr/podrska/kb12217


eset home esethome myeset my eset myesethome povezivanje connect prekid disconnect xeset xhome xesethome xmyeset xmy xeset xmyesethome xpovezivanje xconnect xprekid xdisconnect portal xportal

Ažurirano: 2024-02-26

image_pdf

Author: NORT