EEALx ESET Endpoint Antivirus for Linux – Troubleshooting TrblSht

Tema

Priprema Linux računala za prikupljanje dijagnostičkih logova u slučaju kada sumnjate da Endpoint Security for Linux uzrokuje probleme u radu ili kad ne blokira nešto što bi trebao blokirati.

Postupak

• pripremite okolinu za replikaciju problema
• postavite policy za Linux Endpoint prema sl.1
• pripremite TCPdump naredbu:
     ○ sudo tcpdump -i <%eth0%> -s 0 -w tcpdump.log
     (umjesto <%eth0%> stavite naziv mrežne kartice s ‘problematičnog’ LAN-a; za info o mrežnim karticama v. naredbe ip -a i route)
• ako je u problem uključena dodatna aplikacija – uključite diagnostic / debug logove i u njoj
• pokrenite TCPdump
• zapišite točno vrijeme
• pokrenite problematični postupak (npr. aplikaciju koja ne radi ako je neki modul ESET Securityja aktivan i sl.)
• kad se pojavi pogreška, pričekajte desetak sekundi
ponovite problematični postupak
• zaustavite TCPdump
• isključite “Diagnostic records” (Sl.1) – vratite na “Informative records”
• po potrebi isključite dijagnostičko zapisivanje u aplikaciji

Prikupljanje logova

• pokrenite skriptu: sudo /opt/eset/eea/sbin/collect_logs.sh 
• pokrenite skriptu: info_get
  https://support.eset.com/en/kb6159-run-the-info-getcommand-on-a-linux-virtual-machine-and-send-the-logs-to-eset-technical-support

Slanje logova

• sve datoteke* spremite u arhivu (ZIP, 7z) s lozinkom i stavite na online disk (Microsoft OneDrive, DropBox, i sl.)
     *1.tcpdump.log
     2.datoteku koju je kreirala skripta collect_logs.sh
     3.datoteku koju je kreirala skripta info_get
     4.dijagnostičke logove “problematične” aplikacije
• pošaljite nam mailom link za preuzimanje
• (!) obavezno u poruci navedite točno vrijeme pojave problema

Slike

Sl.1 “Minimum logging verbosity” = “Diagnostic records”


diagnostics dijagnostika xdiagnostics xdijagnostika troubleshooting trblsht xtroubleshooting xtrblsht eealx endpoint security linux logovi tcpdump infoget elc xeealx xendpoint xsecurity xlinux xlogovi xtcpdump xinfoget xelc debug xdebug trace xtrace

image_pdf

Author: NORT