Sigurnosni programi – Čišćenje predmemorije (Clear cache)

Tema

Čišćenje prememorije (cache) radi kompletnijeg ažuriranja datoteka u slučaju problema.

Postupak

[1] Napredno podešavanje >> Nadogradnja >> Nadogradnja >> Očisti predmemoriju nadogradnje >> [Očisti]

i nakon toga

[2] Aktualizacija >> Provjera dostupnosti nadogradnje:

Engleska verzija

[1] Update >> Clear update cache

[2] Update >> Check for updates

 


clear clean cache predmemorija očisti xclear xclean xcache xpredmemorija xočisti cleancache clearcache xcleancache xclearcache

Ažurirano: 2024-03-25

image_pdf

Author: NORT