Ažuriranje ESET-ovog programa na izdvojenom računalu putem USB medija (USB-AirGap)

Tema

Ažuriranje programa putem USB uređaja za računala koja su potpuno odvojena od mreže.

Odnosi se na programe:

• ESET Endpoint Security (EES)
• ESET Endpoint Antivirus (EEA)
• ESET Server Security for Windows server (ESSW)

Postupak

Preduvjeti

Važno: Računalo koje “priprema” datoteke na USB-mirroru i računala koja se putem njega ažuriraju moraju imati iste verzije programa!

Priprema

(“Mirror” = mapa s datotekama za ažuriranje ESET-ovih programa)

[1] Na računalu koje se ažurira redovito putem interneta kreirajte mapu “C:\ESETmirror\

Zatim namjestite ESET-ov program da pripremi datoteke:

• Napredno podešavanje >> Nadogradnja >> Mirror za nadogradnju >> Stvori mirror za nadogradnju >> (uključite ovu opciju)

• Napredno podešavanje >> Nadogradnja >> Mirror za nadogradnju >> Stvori mirror za nadogradnju >> Mapa za pohranu >> (kliknite na “Uredi” i pronađite C:\ESETmirror\)

Nakon odabira program mora pokazati taj folder:

 

[2] Pokrenite ažuriranje.

Program će spremiti sve potrebne datoteke u direktorij “C:\ESETmirror\“:

 

[3] Kopirajte sve iz C:\ESETmirror\ na USB medij, direktno u root USB-a!

Ako je USB disk dobio npr. oznaku “F:” onda nakon kopiranja folder “F:\” mora izgledati ovako (samo jedna mapa, “DLL“):

A folder “F:\DLL\” mora sadržavati mnogo datoteka s nastavkom “*.nup” i “update.ver“:


Ažuriranje izdvojenog računala

[4] Računalo prvo pripremite za aktualizaciju putem USB-medija

Napredno podešavanje >> Nadogradnja >> Nadogradnje >> Dopustite nadogradnje modula s izmjenjivog medija >> (odaberite “Uvijek pitaj”)

Nakon 2-3 probna ažuriranja ovo možete postaviti na “Automatski”.

Ako je postavljeno na “Uvijek pitaj”, program će pitati želite li ažurirati s tog pogona:

 


airgap usb xairgap xusb mirror xmirror usbmirror xusbmirror nup xnup update.ver updatever xupdate.xver xupdatever gap xgap air-gap xair-gap

Ažurirano: 2023-12-15

image_pdf

Author: NORT