ESET – Firewall – Windows update – RDP, printer, scanner i/ili druge mrežne usluge nisu dostupne

Tema

Ponekad se dogodi da mrežne usluge računala (RDP, mrežni printer, skener, …) nisu više dostupne nakon Windows Updatea.

ovaj postupak može pomoći i kada ESET-ovi programi javljaju poruku “ARP Cache Poisoning attack” (“Napad onečišćenjem ARP predmemorije”).

 

Uzrok

ESET tijekom instalacije i temeljne konfiguracije namjesti svoj firewall da preuzme postavke Windowsa.
No, ponekad Windows Update promijeni postavke filtriranja mrežnog prometa koje onda utječu i na postavke ESET-ovog program koje treba ažurirati.

 

Rješenje

Na sljedeći način možete svoju lokalnu mrežu proglasiti sigurnom, pa se blokade ubuduće ne bi trebale odnositi na nju.

Napomena: prije primjene pravila iz ovog članka provjerite želite li zaista dopustiti pristup svima iz svog LANA, možda na neka računala treba dopustiti samo određenim uređajima.

Postupak treba obaviti npr. na računalu koje ima scanner ili printer koji treba biti dostupan svima u mreži; ili na računalu kojemu putem RDP-a pristupaju korisnici s lokalne mreže.

 


Home programi

Postupak 1 – Profili mrežne veze

Otvorite ESET-ov program

Kliknite na

Zaštita >> Zaštita pristupa mreži >> Zaštita pristupa mreži >> Profili mrežne veze >> Uredi

(Protections >> Network access protection >> Network access protection >> Network connection profiles >> Edit)

Na slici nije prikazano, ali u polju “Dodjela profila mrežne veze” (“Network connection profile assignment”) će vrlo vjerojatno stajati “Preuzmi postavke Windowsa” (“Use Windows settings”). Ovisno o znanju krajnjih korisnika možete to prebaciti na “Pitaj” (Ask) kako bi ESET-ov program pitao korisnika kako da procijeni novu mrežnu vezu ako se pojavi.

Označite svoju mrežu i klinite na [Uredi] (Edit):

Uključite “Pouzdana veza” (Trusted network; Trusted connection), a po potrebi i upišite IP raspon (IP range) u polje “Uvijek pouzdane adrese” (“Always trusted addresses”):

 


Postupak 2A – “IP skupovi”

 

 

 

Postupak 2B – “IDS”

Sljedeća opcija je da na isti način svoju mrežu dodate u “Adrese izuzete iz IDS-a”:

 


Poslovni programi

Cjelina je nazvana “Known networks” (“Poznate mreže”)

 


Razno

U pravilu nije potrebno restartati računalo nakon ovih promjena.


firewall xfirewall fw xfw block xblock unblock xunblock iprange xiprange xrange xraspon raspon known xknown trusted xtrusted pouzdane xpouzdane izuzeće xizuzeće exclusion xexclusion xexclude exclude /24 24 x24 rule xrule lan xlan local network xlocal xnetwork blokiran xblokiran arp cache xarp xcache icmp xicmp known network xknown xnetwork

Ažurirano: 2024-01-24

image_pdf

Author: NORT