Aktivacija pretplate aktivacijskim ključem
Aktivacija programa licenčnim ključem
Promjena licence

Tema

Aktiviranje programa aktivacijskim ključem / licenčnim ključem.

Promjena aktivacijskog ključa / licenčnog ključa.

 

Postupak

[1] Otvorite naš program

[2] Kliknite na “Pomoć i podrška” (“Help and support”)

[3] Klknite na Promijeni pretplatu / Promijeni Licencu (“Change subscription / Change license”)

[4] Kliknite na “Upotrijebite kupljeni aktivacijski ključ” / “Unesite kupljeni licenčni ključ

[5] Upišite ključ

[6] Kliknite na [Dalje]


aktivacija activation xaktivacija xactivation home xhome eis eav essp xeis xeav xessp licenčnim ključem xlicenčnim xključem lky xlky license key xlicense xkey aktivacijski activation xaktivacijski xactivation

Ažurirano: 2024-03-21

image_pdf

Author: NORT