Deploy ESET Protect Agent
“Push” metoda

Tema

Slanje (instalacija) EMagenta za povezivanje s ESET Protect (EPX) serverom

Metoda: Push EMagenta sa servera na klijente

Postupak tl;dr

Kreirajte server task “Agent deployment”.

Postupak – detaljno

• Otvorite ESET konzolu
• Otvorite karticu “Tasks”
• Kliknite na gumb [New..]
• Odaberite “Server task”
• Uključite “Run task immediately after finish” i klik
• Kliknite na [Continue]
• U polje “Server hostname (optional)” upišite jedno od sljedećega, ovisno o stanju vaše lokalne mreže
   ○ FQDN ESET protect servera (npr. epx.domena.local)
   ○ NetBIOS naziv (npr. EPX)
   ○ LAN IP adresu EPX servera (npr. 192.168.102.100)
   ○ WAN IP adresu EPX servera (npr. 8.8.8.8; ovo upišite samo ako je ESET Protect server zaista dostupan klijentima s interneta)
• U polja “Username” i “Password” upišite kredencijale domenskog administratora
   ○ ako nemate domenu, onda koristite podatke za workgroup-administratora ili svakog pojedinačnog računala
• Pričekajte da se Agent instalira
• Nakon 20-tak minuta provjerite na konzoli je li se računalo pojavilo
• Pošaljite mu poruku sa konzole za probu (https://www.nod32.com.hr/podrska/kb12534)

Slike

Dodatne informacije

Deploy ESET Protect Agent – Live Agent Installer batch script https://www.nod32.com.hr/podrska/kb10115


FQDN LANIP WANIP NetBIOS agent emagent install deploy xagent xemagent xinstall xdeploy epx xepx

Ažurirano: 2024-03-14

image_pdf

Author: NORT