TvrtkaPartneri
 

UČINITE VIŠE

s novim sustavom licenciranja

 

 

UČINITE VIŠE

s novim sustavom licenciranja

 

 

   
 

 

ZAŠTO JE ESET UVEO NOVI SUSTAV LICENCIRANJA

ESET je kreirao novi sustav licenciranja da korisnicima pruži fleksibilnu kontrolu korištenja
i potpunu transparentnost statusa njihovih licenci

Licenčni ključ - industrijski standard
ESET mijenja korisničko ime i lozinku s industrijskim standardom - licenčnim ključem. Sve nove ESET-ove licence od sada će koristiti samo jedan licenčni ključ za sve proizvode uključene u licencu.
Povezivanje licenci
Sada je moguće povezati više različitih ESET-ovih licenci pod jednim korisničkim računom (registriranom e-adresom, licenčnim ključem i lozinkom za pristup) te time još više olakšati rad s licencama.
Transparentna nadogradnja licenci
Novi sustav licenciranja koristi “transparentnu nadogradnju licenci” za bitno pojednostavljen rad s licencama. Sve promjene statusa licenci se automatski ažuriraju - nadogradnja licence, obnova ili bilo koja druga promjena.
Novi portal - ESET License Administrator (ELA)
ESET je objavio novi portal - ESET Licence Administrator (ELA) na kojemu se može pratiti administrativno stanje licenci – ukupan broj, istek, količina upotrijebljenih licenci, nadzor aktivnih/neaktivnih računala, pregled vrste instaliranih programa, ....

 

   
 

 

Stare pakete poslovnih licenci(*1) sada zamjenjuju paketi s novim nazivima:

Bivši naziv licence Sadašnji (novi) naziv licence
ESET Endpoint Antivirus (EEA) ESET Endpoint Protection Standard (EEPS)
ESET Endpoint Security (EES) ESET Endpoint Protection Advanced (EEPA)


Nove licence (koje uključuju i pravo korištenja programa ESET File Security za servere) se naručuju / prodaju po novim nazivima (*1).

Programi zadržavaju postojeće nazive (npr. ESET Endpoint Security) i u verziji 5 i u verziji 6.

Postojeće aktivne licence EEA i EES će zadržati sva trenutno aktivna prava sve do isteka njihova trajanja.

 

VAŽNO
Korisnici verzije 5 bez problema mogu nastaviti koristiti svoju trenutno instaliranu verziju bez ikakvih ograničenja, sada i u budućnosti. To znači da npr. nakon obnove licence ne postoji nikakav imperativ trenutnog prelaska na verziju 6, jer uz primitak novog korisničkog imena i lozinke te licenčne datoteke (sve isto kao i do sada) korisnik nastavlja koristiti svoj trenutno instalirani sustav i pripadajuće proizvode.
Korisnici koji odluče prijeći na verziju 6 trebat će nove licenčne podatke (Licenčni ključ, Javni ID licence itd).

 

(*1) Licence koje uključuju mogućnost korištenja programa za:

  • desktope (ESET Endpoint Antivirus - EEA - i ESET Endpoint Security - EES)
  • servere (ESET File Security - EFS)
  • centralizirano administriranje (ESET® Security Management Center - ESMC i ESET Remote Administrator - ERA)
  • mobilne uređaje (ESET Endpoint Security for Android – EESA)

 

 

Koje su najbitnije promjene u sustavu licenciranja?

Zahtijevana aktivacija proizvoda
Sve ESET-ove poslovne aplikacije zahtijevaju aktivaciju. Aktivaciju je moguće obaviti unosom licenčnog ključa, korištenjem vjerodajnice sigurnosnog administratora (e-mail + lozinka) ili izvanmrežnom datotekom licence (koju možete generirati koristeći ELA portal). U upravljanim okružjima, ERA pokreće aktivaciju klijenata spojenih sa ERA.

Transparentno ažuriranje licenci
Sve promjene licenci (nakon obavljene kupovine/obnove/dokupa) automatski se transferiraju na aplikacije putem "transparentnog ažuriranja licenci" (Transparent License Update)  - aplikacije automatski primaju ažurirane podatke o licenci s promijenjenim atributima.

Datoteke licenci
Sve ESET-ove Business aplikacije zahtijevaju datoteke licence kako bi mogle se mogle aktivirati. Datoteke licence preuzimaju se automatski tijekom aktivacije proizvoda (i naknadno, svakom promjenom licence) putem transparentnog ažuriranja licenci ili ručno izvanmrežnim datotekama licenci, a omogućavaju automatsku aktualizaciju proizvoda.

Praćenje svih zauzetih licenci
Osim direktno licenciranih samostalnih instalacija pojedinih ESET-ovih proizvoda, sada se i aplikacije iza ESET mirrora prijavljuju ESET-u. Kada se tome doda i praćenje izvanmrežnih licenci, ovo korisnicima omogućava kvalitetno praćenje SVIH zauzetih licenci u stvarnom vremenu.

Licenčni ključ (License Key)
Jedinstveni niz znakova u formatu XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX izdaje se za identifikaciju vlasnika licence i aktiviranje licence.

Razlikovanje iskorištenih licenci
Razlikovanje aplikacija spojenih na ERA bazirano je na praćenju podataka o iskorištenim licencama (EEA / EES / MAC / WINDOWS …)

Prestanak korištenja korisničkog imena i lozinke
Za aktiviranje ESET-ovih Business proizvoda verzije 6 i novijih više se ne koristi korisničko ime i lozinka.

Otvorite portal ESET License Administrator

 

 

Za korisnike koji traže detaljniji način kontrole, izvještavanja i nadgledanja svojih ESET licenci, 
ESET nudi novi ESET License Administrator (ELA) portal

Osiguravanje kompatibilnosti s novim proizvodima
Za postojeće korisnike, ELA portal pruža jednostavan način konverzije korisničkog imena i lozinke u novi format (licenčni ključ) u cilju osiguravanja kompatibilnosti s novo objavljenim proizvodima.
Distribucija i povezivanje licenci
Omogućava korisnicima da autoriziraju treću stranu da distribuira određeni dio licenci, kao i spajanje više licenci pod jednim ELA korisničkim računom.
Status i korištenje licenci u stvarnom vremenu
Novi ELA portal donosi bitno bolju vidljivost statusa licenci i njihovog korištenja u stvarnom vremenu.
Izvanmrežne datoteke licenci
ELA portal omogućava korisnicima da sami generiraju datoteke licenci (*.lic) i izvanmrežne datoteke licence (*.lf) ako se proizvodi koriste u okružju bez pristupa Internetu.
Deaktiviranje i povratak licenci
Pruža opciju deaktiviranja odabranih jedinica u slučaju krađe ili gubitka, te uvrštenje tih licenci natrag među slobodne.
Otvorite portal ESET License Administrator

 

 

Glavni poslovni ciljevi implementacije novog načina licenciranja

Osiguravanje boljeg nadzora nad licencama
Omogućavanje boljeg nadzora nad korištenjem licenci, kao i mnogo kvalitetnije mogućnosti izvještavanja i statistički izvještaji o iskorištenim licencama.
Jedna vjerodajnica za sve proizvode u licenci
Jedna vjerodajnica sada služi za aktiviranje svih ESET-ovih proizvoda pokrivenih tom licencom (na primjer i za Endpoint proizvode, i za File Security i za Mail security, i slično...).
Unapređenje procesa održavanja licenci
Eliminiranje nepotrebnih zadataka povezanih uz licenciranje uz pomoć transparentnog ažuriranja licenci.
Licenciranje bazirano na značajkama
Definiranje ESET-ovih proizvoda kao skupa značajki, a ne više u obliku proizvod = aplikacija.
 

Otvorite portal ESET License Administrator

 

 

 

U nastavku donosimo kratke opise najčešće korištenih pojmova i skraćenica  u ELA

Licenčni ključ (License Key)
Jedinstveni niz znakova u formatu XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX izdaje se za identifikaciju vlasnika licence i aktiviranje licence.
Javni ID licence (Public Licence ID)
Kratki niz znakova korišten za identifikaciju licence trećoj strani (na primjer, sigurnosnom administratoru odgovornom za distribuciju određenog dijela licenci).
Vlasnik licence (License Owner)
Dobiva poruku e-pošte (email) sa slijedećim informacijama o licenci: licenčni ključ (LK), javni ID licence (PLID), korisničko ime/lozinka. Vlasnik licence može autorizirati sigurnosnog administratora da upravlja distribucijom određenog broja licenci (sigurnosni administrator identificira se adresom e-pošte i lozinkom).
ESET License Administrator portal (ELA)
Web rješenje za upravljanje licencama kojemu mogu pristupiti vlasnici licenci i/ili sigurnosni administratori. Tu možete pratiti licence i aktivirane jedinice, te pratiti događaje kao što je istek licenci, korištenje i autorizacija.

Lozinka (Password) ESET License Administratora
To je lozinka generirana za svaku licencu a neophodna je za autentikaciju korisnika pri prijavi na ESET Licence Administrator portal. Ako imate svoj licenčni ključ, od vas će biti zatraženo da unesete lozinku kako biste mogli pristupiti informacijama o odabranoj licenci i provesti željene akcije preko korisničkog sučelja ESET License Administrator portala. Za nove korisnike, lozinka ESET License Administratora biti će automatski generirana prilikom kupovine/aktivacije licence, i poslana posebnom porukom e-pošte na e-adresu nositelja licence kako bi se osigurala sigurnost.

Korisničko ime i lozinke (License Username and Password)
To su vjerodajnice korištene za aktiviranje prethodne generacije ESET-ovih sigurnosnih proizvoda. Koristeći portal ESET License Administrator možete izvršiti konverziju licenčnog ključa u korisničko ime i lozinku za korištenje sa starijim verzijama ESET-ovih proizvoda, ili izvršiti konverziju korisničkog imena i lozinke  u licenčni ključ koji ćete potom koristiti s novom generacijom ESET-ovih sigurnosnih proizvoda.

Sigurnosni administrator (Security Admin)
Upravljanje licencama može obavljati i druga ovlaštena osoba, a ne samo vlasnik licence. Vlasnik licence može delegirati licence sigurnosnom administratoru (odnosno autorizirati ga za korištenje licenci), a po prihvaćanju autorizacije sigurnosni administrator može njima upravljati. Sigurnosni administrator može koristiti te licence za aktiviranje ESET-ovih proizvoda, odnosno raspodjelu.
Raspodjela licenci je proces tijekom kojeg se koriste licence za aktiviranje ESET-ovih aplikacija. ESET-ovi programi se aktiviraju upisom licence, vjerodajnicom sigurnosnog administratora ili izvanmrežnom licenčnom datotekom.

Datoteka licence proizvoda
To je automatski generirana digitalno potpisana datoteka korištena za aktivaciju ESET-ovog proizvoda koja pruža slijedeće informacije o licencama:
• Datoteke licence (*.lic) - Ako licenca dozvoljava preuzimanje datoteke licence (*.lic) i korisničkog imena i lozinke, te vjerodajnice mogu se koristiti za aktivaciju starijih ESET-ovih proizvoda.
• Izvanmrežne datoteke licenci (*.lf) - Ako licenca dozvoljava preuzimanje datoteke izvanmrežne licence (.lf) - ta datoteka može biti korištena za izvanmrežnu aktivaciju ESET-ovog proizvoda. Broj aktiviranih izvanmrežnih licenci biti će oduzet od ukupnog broja dostupnih licenci.

 

 

 

   
 

Više informacija

Besplatna podrška i nadogradnje

  • Oslonite se na profesionalnu tehničku pomoć i uvijek koristite najnovije verzije programa za vrijeme trajanja vaše licence.

 

Licence i proizvodi pokriveni njima

ep6-proizvodi_ukljuceni_u_licence_2.png


Sve navedene licence uključuju pravo korištenja ESET Remote Administratora (ERA) i/ili
ESET Security Management Centera (ESMC).

EEA ESET Endpoint Antivirus
EES ESET Endpoint Security
EFS ESET File Security
EMSx ESET Mail Security
EGS ESET Gateway Security

 

 

 


Više informacija

Besplatna podrška i nadogradnje

  • Oslonite se na profesionalnu tehničku pomoć i uvijek koristite najnovije verzije programa za vrijeme trajanja vaše licence.

 

Licence i proizvodi pokriveni njima

ep6-proizvodi_ukljuceni_u_licence_2.png


Sve navedene licence uključuju pravo korištenja ESET Remote Administratora (ERA) i/ili
ESET Security Management Centera (ESMC).

EEA ESET Endpoint Antivirus
EES ESET Endpoint Security
EFS ESET File Security
EMSx ESET Mail Security
EGS ESET Gateway Security