TvrtkaPartneri
 

NORT - Baza znanja

Kontaktirajte podršku

NORT - Baza znanja

Kontaktirajte podršku

   
 
Pretraga Baze Znanja
Traži Opcije
Pitanja i odgovori
ESET Remote Administrator 5
Zašto ne mogu vidjeti klijentska računala u kartici "Clients" ESET Remote Administrator konzole?

 

Problem

 • ESET-ovi proizvodi instalirani su na klijentskim računalima, ali ne prijavljuju svoj status u ESET Remote Administrator Server (ERAS)

 • Firewall(i) blokira(ju) mrežni promet

 • Radne stanice ne mogu razriješiti naziv poslužitelja

 • Neispravno konfiguriranje postavki klijenta

 • Nedovoljan broj sjedala (licenci) dostupnih u datoteci licence

 • Treba dodati nove klijente u ESET Remote Administrator konzoli (ERAC)

 

Detalji

To se može dogoditi i ako ESET klijent nikada nije bio konfiguriran da se prijavi u ESET Remote Administrator tijekom inicijalne konfiguracije.

Ako u ERAC kartici "Clients" ne možete vidjeti određena klijentska računala nakon uspješne pogurane (push) instalacije, moguće je da ćete klijentska računala morati ručno konfigurirati da se javljaju u ERAS.

 

Rješenje

 1. Provjerite konfiguraciju klijentskih računala

  Važno!

  Koraci u ovoj sekciji trebaju biti izvršeni samo na zahvaćenim klijentskim računalima.

  1. Otvorite glavni prozor ESET programa dvoklikom na ESET ikonu   pokraj sistemskog sata ili pokrenite Start  All Programs  ESET  ESET Endpoint Security ili ESET Endpoint Antivirus..

  2. Pritisnite na funkcijsku tipku F5 na vašoj tipkovnici kako biste otvorili prozor naprednih podešavanja.

  3. S lijeve strane naprednog podešavanja pronađite i proširite Alati i potom kliknite na Udaljeno administriranje.

   • Verzija 4.x/3.x: Proširite Razno i potom kliknite na Udaljeno administriranje.

  4. Odaberite potvrdni okvir pokraj Poveži se s Remote Administrator serverom. 
    
  5. Odaberite karticu Primarni server i osigurajte da su polja Adresa servera i Port ispravno popunjena.

   Važno!

   • Osigurajte da su portovi 2221-2224 otvoreni na serveru na kojem je instaliran Remote Administrator (ERA) (inicijalno zadani port je 2222). 
    • Da provjerite koji port ERAS koristi, otvorite ERAC i kliknite na Tools Server Options Other Settings i provjerite vrijednost upisanu u polju Client.
      
   • Osigurajte da URL servera nije upisan s prefiksom http://
  6. KLiknite na U redu. Sljedeći puta kada se klijentsko računalo prijavi serveru, biti će prikazano u ERAC kartici Client.

   Napomena:

   Ako su vaše konfiguracijske postavke (policy) postavljene tako da nameću pogrešne ERA postavke, postavke koje se gornjim načinom promijenili na klijentskom računalu će se vratiti na originalne konfiguracijske postavke i prestati će komunicirati sa ERA serverom . Ako vaš pogurani instalacijski paket ima pogrešne ERA postavke, bilo koja ponovna pogurana instalacija iskusiti će isti problem.

   Slika 1-1
   Kliknite na sliku za povećani prikaz

    

 2. Obrišite lozinku kojom se klijentsko računalo pokušava autorizirati u ERA

  Važno!

  Ovaj postupak provedite samo ako je vaš ERA server konfiguriran tako da dozvoljava neautorizirani pristup!

  1. Potvrdite da je vaš ERA server konfiguriran tako da dozvoljava neautorizirani pristup (kliknite na Tools Server options Security i potvrdite da je odabran potvrdni okvir pokraj Enable unauthenticated access for Clients (ESET Security Products).

   Slika 1-2

  2. Ako je ta opcija omogućena na ERA, odite na problematično klijentsko računalo i tamo otvorite glavni prozor instaliranog ESET programa.
    
  3. Pritisnite na funkcijsku tipku F5 na vašoj tipkovnici kako biste otvorili prozor naprednih podešavanja..
    
  4. Proširite Alati pa kliknite na Udaljeno administriranje.
    
  5. Obrišite sadržaj polja Lozinka, uklonite oznaku u potvrdnom okviru pokraj Server udaljenog administriranja zahtijeva autorizaciju, pa kada završite kliknite na U redu.

   Slika 1-3
   Kliknite na sliku za povećani prikaz

 3. Potvrdite da s radne stanice možete pingati ERAS
  1. Na ERAS, provjerite naziv servera i njegovu IP adresu koristeći naredbe ipconfig i nslookup:
   • Korištenje naredbe IPCONFIG - Kliknite na Start, upišite cmd i pritisnite Enter. U komandnolinijskom okružju upišite sljedeću naredbu za potvrdu naziva računala i njegove IP adrese pa pritisnite Enter:

    ipconfig /all
     
   • Korištenje naredbe NSLOOKUP - U komandnolinijskom okružju upišite sljedeću naredbu za prikaz naziva računala i njegove IP adrese. Potvrdite da ti rezultati odgovaraju rezultatima komande ipconfig /all koju ste pokrenuli u prethodnom koraku:

    nslookup (ovdje upišite naziv računala odnosno Host Name koji ste dobili naredbom ipcongi/all)
     
  2. S problematičnog klijentskog računala, pingajte ERAS po nazivu računala (Host Name). Ako naziv računala ne može biti riješen (odnosno nema odgovora na ping naredbu), pingajte IP adresu ERA servera (pogledajte sliku 1-4).

   Slika 1-4

  3. Ako naziv računala ne može biti riješen (odnosno nema odgovora na ping naredbu) i morate koristiti IP adresu da kontaktirate ERA server, podesite konfiguraciju vašeg klijenta tako da koristi IP adresu ERA servera kako bi ga mogao kontaktirati.
    

 4. Provjerite da li je klijent spojen na domenu
   

 5. Provjerite da li je onemogućen Windows Firewall i na serveru i na klijentskim računailma za domenske konekcije
   

 6. Provjerite da li ERA License manager ima dostupne licence za tog/te klijenta/klijente
   

  1. Otvorite ERAC tako da kliknete na Start All Programs ESET ESET Remote Administrator Console ESET Remote Administrator Console. 

  2. Kliknite na Tools License Manager.

  3. Potvrdite da imate dostupne licence za klijentsko računalo/računala tako da provjerite broj slobodnih klijenata u licenci ispisan pokraj "Number of clients" (u primjeru na slici 1-5 oznaka (7 left) znači da je dostupno još 7 licenci). 

   Slika 1-5
    

 7. Provjerite konekcije koristeći Windows Telnet Client

  Napomena: Windows Telnet Client

  Prema inicijalnim postavkama, Windows Telnet Client je onemogućen na računalima s Microsoft Windows Vista i novijim operacijskim sustavima ili na Microsoft Windows Server 2008 i novijima. Može biti omogućen tako da se na računalima klikne na Start Control Panel Programs and Features Turn Windows features on or off. U prozoru Server Manager (ili u prozoru Windows Features, ovisno o operacijskom sustavu), kliknite na Features Add Features, odaberite potvrdni okvir pokraj Telnet Client i kliknite na Install (ili OK, zavisno od operacijskog sustava).

  1. Na problematičnom računalu kliknite na Start, unesite naredbu cmd pa pritisnite Enter.

  2. Pokušajte TELNET na server (na portu 2222) koristeći sljedeću naredbu (Ako ste na ERA promijenili port na koji se klijenti moraju javljati koristite taj port a ne port 2222): 

   TELNET hostname/IP address 2222

Slika 1-6
Kliknite na sliku za povećani prikaz

 • Uspješna TELNET konekcija isprazniti će CMD prozor i ostaviti samo trepćući kursor (slika 1-7).

Slika 1-7

 • Neuspješni pokušaj TELNET konekcije prikazati će poruke pogreške "Connection failed", "Connection refused", ili "Host failed to respond" (slika 1-8).

Slika 1-8

 1. Ako ERAS ne možete pingati s klijentskog računala, osigurajte da su portovi koje koristi ERA otvoreni na svim firewall instancama između klijenta i ERAS. Za listu portova koje koristi ERA, pročitajte sljedeći članak naše baze znanja: 

 

 

 

 

(posljednji puta revidirano 16.10.2014)